Motor Konuşma Bozuklukları: Apraksi ve Dizartri

Motor Konuşma Bozuklukları: Apraksi ve Dizartri

Motor konuşma bozuklukları, apraksi ve dizartri olmak üzere iki ana kategoriyi içermektedir. Konuşma üretmek için her insan, ses tellerini, dudakları, dili, çeneyi ve solunum sistemini kontrol edenler de dahil olmak üzere bir dizi kas ve kas grubunu koordine etmelidir.

Hareketler beyin tarafından planlanmalı ve dizilenmelidir. Daha sonra, ilgili kaslar akıcı konuşmayı oluşturan planlı hareketleri yürütürken, doğru zamanlama ve hareket kuvveti ile milisaniye içinde harekete geçmelidir.

Bu süreçteki zorluklar apraksi veya dizartri ile sonuçlanabilir. Gelişimin bir parçası olarak çocuklarda veya doğuştan gelen nörolojik farklılıkların veya yaralanmaların, nörolojik değişikliklerin veya hastalıkların bir sonucu olarakta yetişkinlerde görülebilir.

Konuşma apraksisi: Edinilmiş veya gelişimsel bozuklukların, konuşma üretimi için ilgili kasların veya kas gruplarının planlanması, sıralanması ve / veya koordine edilmesinde olan zorluklarlı içermektedir.

Dizartri: Edinilmiş veya gelişimsel, kas kontrolünde konuşma üretiminde zayıflık, yavaşlık ve / veya koordinasyon bozukluğu ile sonuçlanan durumları içermektedir.

Kaynakça: https://nucasll.northwestern.edu/speech-language-pathology/speech-language-evaluations-and-therapy/motor-speech-disorders/