Narsistler Partnerlerini Sosyal Medyada Gösteriyorlar mı?

Narsistler Partnerlerini Sosyal Medyada Gösteriyorlar mı?

Genellikle narsistler için sosyal medyanın mükemmel bir araç olduğu söylenir. İmajlarını ve başarılarını yüzlerce hatta binlerce insanla paylaşabilirler ve başkalarının gözünde mükemmel imajı yaratabilirler. Birçok araştırma, narsistlerin sosyal medyayı arkadaşlarına kendilerini anlatmanın bir yolu olarak daha fazla kullandıklarını göstermiştir. Narsistler kendileriyle çok övünürler, özellikle çekici olan fotoğraflarını seçerler ve daha çok öz çekim yaparlar ve de onları paylaşırlar. Fakat onların partnerleri bütün bu gösterişlere nasıl uyum sağlayabiliyor? Narsistler, çekici ve iyi bir ilişki gösterişi yapmak için ilişkilerini abartıyor mu yoksa ilişkileri hakkında doğru bilgi veriyorlar mı? Yoksa dikkat çekmek için partnerlerini küçümsüyorlar mı? Meslektaşlarım ve ben, yakın zamanda narsistlerin sosyal medyadaki ilişkileri hakkında neler yaptıklarını ve fiziksel olarak çekici olduklarında ilişkilerini daha fazla paylaşıp paylaşmadıklarını incelemek için Kişilik ve Bireysel Farklılıklar Dergisinde yayınlanan iki çalışma yaptık.
 

Partnerin fiziksel çekiciliğini inceledik çünkü araştırma, narsistler için uygun romantik bir partnerde iyi bir dış görünüşün arzulandığını gösteriyor. Narsistler yüksek statüde veya fiziksel olarak çekici olan partnerlerini, başkalarına gösterebilecekleri kupalar olarak kullanabilirler. Biz de sosyal medyadaki ilişkilerini nasıl gösterdikleri konusunu merak ettik.

 

İlk çalışmamızda, şu anda ilişkisi bulunan 248 yetişkin birey bulduk. Sosyal medyadaki ilişkilerini ne kadar paylaştıklarını ölçmek için, onlardan eşlerine fotoğraflarını ne sıklıkta gönderdiklerini, profil resmi olarak ellerinde bir çift fotoğraflarının olup olmadığını ve sosyal medyada ilişki durumunu bildirmelerini istedik. Katılımcılar aynı zamanda eşlerinin fiziksel çekicilik seviyesini de derecelendirdiler.

Ayrıca katılımcılarımıza sosyal medyada ilişki bilgilerini neden paylaştıklarını sorduk. Özellikle, iki faktörü inceledik: Kendisi için alan faktörle ve ortak faktörler.

Kendisi için olan faktörler şunlardı:

 

  • Diğer insanları kıskandıracak.
  • Sosyal statümü arttıracak.
  • Başkalarını etkileyecek.

 

Ortak faktörler de şunlardı:

 

  • Eşime karşı minnettarlığımı gösteriyor.
  • Eşime olan bağlılığımı gösterir.
  • Eşimi ne kadar sevdiğimi gösteriyor.

 

Narsisizmi, Narsist Hayranlık ve Rekabet Anketi adlı bir anket kullanarak ölçtük. Narsisizm iki boyutunu şöyle aldık:

1) Başkalarını etkilemeye ve benzersiz olmaya çalışmayı içeren ve başkaları ile sosyal başarılara götürebilen hayranlık.

2) Diğer insanları değersizleştirmeyi ve onlardan daha üstün olmaya çalışmayı, sosyal zorluklar yaratan saldırgan davranışlara yol açmayı içeren rekabet.

İlişkilerini bildirme sebepleri söz konusu olduğunda, narsist rekabet ve narsist hayranlığa meyilli olanların kendileri için olan faktörlerden dolayı ilişkilerini paylaşma olasılıklarının daha yüksek olduğunu keşfettik. Şaşırtıcı bir şekilde, daha yüksek derecedeki narsist hayranlığın, sevgi ve bağlılık göstermek için ilişki hakkında daha büyük bir eğilim gösterme ile de ilişkili olduğunu bulduk.
{!GALLERY}
Çekici Partner
Şaşırtıcı bir şekilde, eşin fiziksel çekicilik seviyesinin, narsislerin ilişkilerini sosyal medyada paylaşma ihtimaliyle ilgisi olmadığını gördük. Bununla birlikte, bu durumun mümkün olup olmadığını merak ettik, çünkü katılımcılardan kendi eşlerinin çekiciliğini derecelendirmelerini istemiştik ve çoğu kişi eşlerini son derece çekici olarak değerlendirirken, dışardaki insanlar bu açıdan oldukça önyargılı davranıyorlardı. Bu yüzden, ikinci çalışmamız için, insanların fiziksel çekiciliği farklı olan kişileri varsayımsal olarak değerlendirdikleri bir deney yaptık.

İkinci çalışmamızda, 425 lisans öğrencisine ortalama görünümlü ya da çekici bir kişinin fotoğrafını gösterdik ve bu kişinin romantik partnerleri olduğunu hayal etmelerini istedik. Ardından, hayali eşi ve ilişkiyi sosyal medya profilinde paylaşmalarını istedik. Çekici partnerlerin bulunduğu gruptaki katılımcıların sosyal medyada ilişkiyi paylaşma olasılıklarının daha yüksek olduğunu bulduk ancak bu eğilim narsisizmle ilgisizdi. Böylece, narsislerin özellikle fiziksel olarak çekici bir partnerleri olduğunda ilişkilerini sosyal medyada paylaşma ihtimalinin yüksek olmadığını gördük.

Ayrıca narsislerin çekiciliğe ilgilerini görmek için daha doğrudan bir test yaptık. Katılımcılara, çekici partnere ait iki tam vücut fotoğrafı gösterildi: Biri mayolu, diğeri ise normal kıyafetli. Daha sonra katılımcılara hangi fotoğrafı paylaşma ihtimallerinin yüksek olacağını sorduk. Bu kez narsist olmayanlarla karşılaştırıldığında, narsistlerin eşlerinin seksi fotoğraflarını paylaşmaya daha istekli olduğuna dair bazı kanıtlar bulduk.

Sonuç
Narsistler romantik ilişkilerini sosyal medyada paylaşmayı seçtiklerinde, bunu diğerlerine gösterişin bir yolu olarak yapma olasılıkları daha yüksektir. Bununla birlikte, her iki çalışmada da narsistlerin çekici partnerleri olduğunda ilişkilerini sosyal medyada paylaşmalarının daha muhtemel olduğu fikrine destek bulamadık. Bir yandan, bazı narsistler çevrelerine partnerlerini göstermekten mutlu olabilirlerken, diğer narsistler ise dikkatleri kendilerinden uzaklaştıracağı için çekici bir partneri çok fazla göstermek istemeyebilirler. Öyleyse eğer birisi narsist ise ve eşini sosyal medyada göstermiyorsa, bunun nedeni eşinin o kadar çekici olmadığından mı yoksa dikkatin kendilerinden uzaklaşmasını istemediği için mi hala emin değiliz.

Kaynakça
https://www.psychologytoday.com/intl/blog/close-encounters/201907/do-narcissists-show-their-partners-social-media