Nöroplay Eğitimi

Nöroplay Eğitimi

Nöroplay, 12-42 aylık olan otizmli çocuklar üzerinde geliştirilmiş, yenilikçi bir yöntemdir. Bu yöntem otizme erken müdahalede bulunabilmek amacıyla uygulanan oyun terapisi odaklı bir eğitimdir. Bu programın ana amacı otizmin erken yaşta oyun terapisi ve aile katkısı gibi konuların sonucunda aşılabileceğini esas almaktadır.

Eğitimin sonunda özellikle sosyal beceri alanında pasif rol oynayan otizmli çocuklarda oyun terapisi kullanılarak aktifliğe geçiş yapılabildiğini gözlemleyebilmekteyiz. Bununla beraber bu eğitimde ailelerin bu oyuncaklarla ne şekilde oynayacakları ve evin ortamını nasıl düzenlemesi gerektiğini öğrenmesi onlar için oldukça faydalı olacaktır.

Özellikle ev ortamının uygun şekilde düzenlenmesi tüm gün boyunca etkileşim halinde olabilmek ve daha hızlı sonuç alabilmek açısından oldukça etkili olacaktır. Bu da ailelere kendi çocuklarını tedavi edebilme olanağı sağlamaktadır.

Kaynakça: https://noroplayotizm.com/