Öfke ve Stres Yönetimi

Öfke ve Stres Yönetimi

Öfke ve stres yönetimi benzer şekilde çalışır. Bunun nedeni, öfke ve stresin hem psikolojik bir bileşeninin olması hem de psikolojik olarak yönetilebilmeleridir. Her iki duygu da, yönetilememe durumunda bizi olumsuz yönde etkileyebilir ve bu nedenle ikisinin ilişkilesini anlamak çok önemlidir.
 

Öfke ve strese uzun süre maruz kalmak fiziksel sağlığımız üzerinde etkili olabilir. Fiziksel ve duygusal olarak bizi etkileyen sorunlar, tansiyonumuzu yükseltebilir. Ayrıca ilişkilerimizi de olumsuz yönde etkileyebilir. Bunun ötesinde, zaman içinde kontrol edilmesi zorlaşan aşırı öfke ve stres düzeylerine bir cevap olarak olumsuz alışkanlıklar da geliştirebiliriz. Bu etkilerden herhangi biri daha fazla endişe ile sonuçlanabilir.

 

Stres ve öfkenin olumsuz etkilerini yönetmeye başlamak için, bu duyguların yaşamlarımızı nasıl etkilediğine bakmamız gerekir. Stres, daha fazla strese yol açabilecek öfkeyle sonuçlanabilir. İkisi de pozitif duygular değildirler, ancak onları yok etmeye çalışmamalıyız. Bunun yerine, olumlu başa çıkma stratejilerini öğrenerek onları kontrol etmeye çalışmalıyız.

Algı, Öfke ve Stresi Etkiler
Bazı olaylar birçok insanda öfke veya stresi tetikleyebilir. Yaşanan öfke veya stresin derecesi, bir kişinin kendilerine ne olduğunu nasıl algıladığı ve yorumladığı ile ilgilidir.

Örneğin, trafikte iki kişi çarpışabilir. Bir kişi hareketi saygısızlık, fiziksel güvenliğine yönelik bir tehdit veya düşmanca bir hareket olarak yorumlayabilir. Bu durum onu sinirlendirebilir. Diğer bir kişi ise, karşısındaki sürücünün onu görmediğini veya kendi düşüncelerine dalmış olabileceğini düşünür ve olayın daha fazla uzamasına izin vermez.

Her iki durumda da bir uyaran, yorum ve bir yanıt vardır. Uyarıcı hakkındaki farklı görüş veya yorumlar farklı reaksiyonlara neden olmuştur.

Bazı İnsanlar Öfke ve Strese Daha Yatkındırlar

 

  • Bazı insanlar öfke ve strese karşı daha duyarlı olmalarına sebep olabilecek doğuştan kişilik özelliklerine sahiptir. Ancak bu eğilimler hafifletilebilir.
  • Bazı insanlar doğal olarak diğerlerinden daha dikkatlidir. Bu özellik, onları kızdırabilecek (başka biri tarafından fark edilmeyecek) şeyleri daha fazla fark etmelerini olası kılabilir.
  • Bazı insanlar hayatlarındaki değişimlere zor adapte olur ve bu da bazı durumlarda strese ve öfkeye neden olabilir.
  • Bazı insanların, hayal kırıklığına karşı toleransı düşüktür ve diğerlerinden daha kolay bir şekilde sinirlenirler.

 

Öfke ve Strese Neden Olan Tutumlar
Uzun yıllardır alışılmış ve artık otomatikleşmiş olan düşünce kalıplarımız, öfke ya da stres deneyimlerimize katkıda bulunabilir.

Bazı insanlar olayları olumsuz bir alışkanlık olarak yorumlama eğilimindedir. Örneğin, bir başkasının hatasını kötü niyete veya açık olmayan amaçlara bağlayabilirler. Bir olumsuz olayı, öfke ve strese neden olacak diğer olumsuz olayların başlangıcı olarak algılayabilirler.

Öfke ve Stresle Nasıl Başa Çıkılır?
Öfke ve stres doğal deneyimlerdir. Koşullarla baş etme şeklimiz, sağlıklı ve sağlıksız bir yaşam arasında fark yaratabilir.

Örneğin stresli olayların gerçekleşmesini her zaman önleyemeyiz. Bununla birlikte, solunum egzersizleri veya diğer stres yönetimi teknikleri ile stresi yönetmeyi ve stresin olumsuz etkilerini azaltmayı öğrenebiliriz.

Öfkenin ortaya çıkmasını her zaman önleyemeyiz, ancak öfkemiz üzerine sağlıklı bir şekilde çalışabiliriz, böylece sorunu ortadan kaldırabiliriz. Yönetilebilir olan duygularımızı saygılı bir şekilde ifade ederek, öfke veya bunalma durumumuzu engelleyebiliriz. Öfke bir sorun haline geldiğinde yapmamız gereken budur. Eğer öfke veya stresle baş etmede büyük zorluk yaşıyorsanız bir uzmandan yardım alabilirsiniz.

Kaynakça
https://www.verywellmind.com/the-effects-of-anger-and-stress-3145076