Öğrenme Güçlüğü Nedir?

Öğrenme Güçlüğü Nedir?

Öğrenme Güçlüğü Nedir?
 

Önemli noktalar

  • Öğrenme güçlüğü bireylerin, eğitim, sosyal, ekonomik ve yaşam seçimlerini etkileyen ve yaşam boyu devam eden bir durumdur.
  • Bu popülasyonda yüksek iletişim ve yutma yetersizlikleri yaygınlığı söz konusudur.
  • İletişim zorlukları, zorlayıcı davranışların artmasıyla ilişkilidir.

Öğrenme Güçlükleri Nelerdir?
 

Öğrenme güçlüğü, yaşam boyu süren bir durumdur ve fiziksel, psikolojik ve psikiyatrik hastalık veya yetersizliğin eşlik etmesine rağmen, bunlara benzeyen bir hastalık durum değildir. Terim, bir dizi koşulu ve şiddet seviyesini kapsamaktadır. Öğrenme güçlüğü olan birçok insan daha geniş bir topluma entegre edilebilir ve olumlu katkılarda bulunabilir.

Dil ve Konuşma Terapisinin Öğrenme Güçlüklerindeki Rolü
 

Öğrenme güçlüğü olan bir kişinin hayatında, dil ve konuşma terapisi müdahalesinin gerekli olabileceği kritik dönemler vardır. Örneğin, ilkokuldan ortaokula kadar olan süreç, ailenin bir üyesinin ölümü.

Tüm hizmet sunumlarının bir parçası olarak, ortaya çıkan uygulamalar ve gelişmekte olan roller vardır. Öğrenme yetersizliği içerisinde bu, diğer hizmetlerde daha geniş kapasiteler oluşturulmasına, daha geniş topluluklara ve hizmetlerde makul ayarlamalar yapılmasına yardımcı olabilir.

Kaynakça: https://www.rcslt.org/speech-and-language-therapy/clinical-information/learning-disabilities