Öğrenme Güçlüklerine Genel Bakış

Öğrenme Güçlüklerine Genel Bakış

Öğrenme Güçlüklerinin Semptomları, Belirtileri ve Özellikleri

Öğrenme güçlüğü, kişinin belirli bir beceri alanında öğrenme yeteneğini ciddi şekilde sınırlayan bilgi işlemedeki nörolojik farklılıklardır. Bu güçlükler beynin bilgiyi işleme, anlama ve kullanma biçimindeki gerçek farklılıkların sonucu olarak oluşmaktadır. Herkesin öğrenme yeteneklerinde farklılıkları vardır, ancak öğrenme güçlüğü olan insanların yaşamları boyunca devam eden ciddi sorunları vardır. Öğrenme güçlükleri için bir "tedavi" yoktur. Özel eğitim programları, insanların bu güçlükler ile başa çıkmalarına ve telafi etmelerine yardımcı olabilir, ancak öğrenme güçlüğü bir ömür boyu sürecektir. Öğrenme güçlüğü olan insanlar okulda veya işte zorluk çekebilirler. Bu zorluklar bağımsız yaşam ve sosyal ilişkileri de etkileyebilir.

Semptomlar ve Bulgular

Öğrenme güçlükleri genellikle çocuklar okulda başarısız olmaya başladıklarında fark edilir. Ebeveynler ve okul öncesi öğretmenler, öğrenme güçlüğünün erken belirtilerini ilk gören kişilerdir. Çocuklar okuma veya okumayı anlamada gerekli olan temel becerileri öğrenmekte zorluk çekebilirler. Yazma zorluğu, matematik veya dil de bir soruna işaret edebilir. Bazı öğrenciler temel becerileri kolayca öğrenebilir, ancak problem çözme veya daha üst düzey okul çalışmalarındaki becerileri uygulamada zorluk çekebilirler.

Öğrenme güçlükleriyle yaşamak hem ebeveynler hem de çocuk için zorluk verici bir mücadele olabilir. Birçok durumda ebeveynler, çocuklarına teşhis konulduğunda bir cevap buldukları için rahatlamaktadırlar. Tanı güven vericidir, çünkü özel olarak eğitilmiş öğretmenler ve özel eğitim programları aracılığıyla okulda ek desteğe yol açmaktadırlar. Öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik bireysel eğitim programları geliştirilmektedir.

Öğrenme güçlüğüne sahip olan çocuklar, kendilerine özgü güçlü yanlarına, zayıf yönlerine ve öğrenme stillerine dayanan özel olarak tasarlanmış terapi programları ile desteklenirler.

Nedenleri ve Teşhisi

Öğrenme güçlüklerinin beynin bilgiyi işleme biçimindeki nörolojik farklılıklardan kaynaklandığına inanılmaktadır. Basitçe söylemek gerekirse, bir kişinin akademik bir alanı öğrenme yeteneği, zeka seviyesi için beklenenden çok daha düşük olduğunda, o kişinin öğrenme güçlüğü vardır. Öğrenme güçlüğü ile ilgili olarak, bu güçlüğe sahip olan insanların genel olarak bir şeyleri öğrenemedikleri veya akranlarından daha az akıllı oldukları yaygın bir yanlış anlamadır. Durum böyle değildir ve öğrenme güçlüğü olan insanlar akranları kadar zekidirler. Aslında, bir öğrenme güçlüğüne sahip olmak ve yetenekli olmak bile mümkündür.

Gerçek fark, öğrenme güçlüğü çeken kişilerin farklı öğrenmeleri ve etkili bir şekilde öğrenmek için çeşitli öğretim uygulamalarına ihtiyaç duymalarıdır.

Öğrenme güçlüklerinin teşhisindeki tutarsızlık genellikle çocuğun zeka katsayısını veya IQ puanını ve belirli akademik okuma, matematik ve yazı dilindeki başarı testi puanlarını belirlemek için değerlendirme yoluyla belirlenir. Dil işleme, dinlediğini anlama ve sözlü anlatım da değerlendirilebilir.

Bir öğrenme güçlüğü teşhis edilmeden önce beceri geliştirme ve IQ’daki fark için diğer olası açıklamaları ekarte etmek adına öğrencinin eğitim geçmişinin tam bir incelemesi yapılır.

Öğrenme güçlükleri için erken teşhis ve müdahale çok önemlidir. Çocuğunuzun bir öğrenme problemi olduğundan şüpheleniyorsanız, yaygın belirtiler veya potansiyel bir güçlüğü nasıl tanıyacağınızı öğrenin.

Öğrenme Güçlükleri Biyolojik midir?

Öğrenme güçlüklerinin, bir veya daha fazla akademik alanda öğrenme ve uygulama becerilerinde sorun yaratan nörolojik işleme problemlerinden kaynaklanan organik bir güçlük türü olduğuna inanılmaktadır. Çalışmalar, ebeveynlerin veya diğer akrabalarının öğrenme güçlüğü yaşadıklarında çocuğun öğrenme güçlüğüne sahip olma şansının arttığını göstermektedir. Bu, genetiğin bazı durumlarda ciddi rol oynayabileceğini göstermektedir. Ancak, öğrenme güçlüklerine neden olan başka olası nedenler de vardır.

Öğrenme Güçlüğünden Şüpheleniyor Musunuz?

Çocuğunuzun öğrenme güçlüğü olabileceğinden şüpheleniyorsanız, çocuğunuz için bir değerlendirmenin nasıl alınabileceğini öğrenin.

Kaynakça: https://www.verywellfamily.com/what-are-learning-disabilities-2162939