Öğrenme ve Bellek Testleri

Öğrenme ve Bellek Testleri

Öğrenme ve bellek testleri, bireylerin öğrenme kapasitesini, bellek gücünü ve bu yeteneklerin çeşitli yönlerini değerlendirmek için tasarlanmış psikolojik testlerdir. Bu testler genellikle klinik ortamlarda, eğitim alanında ve araştırmalarda kullanılır.

İşte bazı yaygın öğrenme ve bellek testleri:

1- Wechsler Bellek Ölçeği (WMS)

 • Amaç: Yetişkinlerin farklı bellek türlerini değerlendirir.
 • İçerik: Görsel ve işitsel belleği, kısa süreli ve uzun süreli belleği, dikkati ve çalışma belleğini test eden çeşitli alt testler içerir.

2- California Verbal Learning Test (CVLT)

 • Amaç: Sözel öğrenme ve hafıza becerilerini değerlendirir.
 • İçerik: Katılımcılara bir dizi sözcük sunulur ve daha sonra bu sözcükleri hatırlamaları istenir.

3- Benton Görsel Bellek Testi

 • Amaç: Görsel belleği ve görsel algıyı ölçer.
 • İçerik: Katılımcıların gördükleri görselleri kısa bir süre sonra tekrar çizmeleri veya tanımlamaları gerektirir.

4- Rey-Osterrieth Kompleks Figür Testi

 • Amaç: Görsel hafıza, dikkat ve görsel-motor koordinasyonu değerlendirir.
 • İçerik: Kompleks bir şekli önce gözlemleyip sonra çizmeleri istenir. Bu işlem hem gözlem sırasında hem de belirli bir süre sonra tekrarlanır.

5- Auditory Verbal Learning Test (AVLT)

 • Amaç: İşitsel-verbal öğrenmeyi ve hafızayı ölçer.
 • İçerik: Katılımcılara bir dizi kelime dinletilir ve bu kelimelerin hatırlanması istenir.

6- Trail Making Test (TMT)

 • Amaç: Dikkat, işlem hızı ve görsel arama yeteneklerini değerlendirir.
 • İçerik: Katılımcılardan sayıları ve/veya harfleri doğru sırayla birleştirmeleri istenir.

7- Digit Span Test

 • Amaç: Çalışma belleğini ve dikkat kapasitesini ölçer.
 • İçerik: Katılımcıya bir dizi sayı verilir ve bu sayıların hemen veya ters sırayla tekrar edilmesi istenir.

Öğrenme ve bellek testleri, bellek bozukluklarının teşhisi, öğrenme güçlüklerinin değerlendirilmesi ve bilişsel işlevlerin genel bir değerlendirmesi için kullanılır. Her bir testin spesifik amaçları ve yöntemleri vardır, bu yüzden hangi testin kullanılacağı, değerlendirilmek istenen özel ihtiyaç ve amaçlara bağlı olarak değişebilir.

8- İşitsel Sözel Öğrenme Testi

Deneyim sonucunda davranış değişikliği olan öğrenme, dil gelişiminde kilit bir faktördür . “Zeka” ve “hafıza” gibi bazı faktörlerin öğrenme üzerinde temel etkileri vardır, ancak öğrenmeyi nasıl etkiledikleri tartışmalıdır. Hafıza, öğrenme için temel olan bir deneyimin nispeten kalıcı bir kaydıdır.    Hafıza değerlendirmesinde önemli bir nokta, kullanılan farklı uyaranın ölçülen hafızanın türüne göre değişmesidir. Farklı hafıza türleri nedeniyle, sunum içeriğini ve şeklini değerlendirmek için kullanılan uyaran biçimi ve tepkiler değişir ve beynin farklı kısımlarını içerebilir.

İşitsel Sözel Öğrenme Testi , bir kişinin sözel bilgilerinin anlık belleğin farklı aşamalarında kodlama, birleştirme, saklama ve kurtarma yeteneğinin iyi tanınan bir ölçüsüdür. Bu nedenle, girişim uyaranının etkisi, gecikmiş hafıza ve tanıma bu değerlendirme aracıyla değerlendirilir.İşitsel sözel öğrenme testi belleği kapsamlı değerlendiren bir ölçüm aracıdır.Bu test sözel öğrenmeyi, serbest hatırlamayı, anlık ve gecikmeli hatırlamayı ölçer.Farklı popülasyonlar arasında farklı makalelerdeki test, sözel öğrenme ve hafızanın hassas bir testi olsa da, hafıza yönleri ile öğrenme arasındaki ilişkiyi değerlendiren araçtır. Zekanın öğrenme sürecindeki etkisini ölçmeye yarayan hassas bir araç olmuştur.

9- Sayı Dizisi Öğrenme Testi

Sayı dizisi öğrenme testi kişinin öğrenme yeteneğini ve kısa süreli ezberci işitsel hafızasını ölçer. Belirli bir sayı dizisinin doğru olarak tekrarlanması için gerekli tekrar sayısı ölçülmektedir. Hippokampus ve mezial temporal alan işlevselliği ile ilgilidir.

10- Boston Adlandırma Testi

Boston Adlandırma Testi  , inme , Alzheimer hastalığı veya diğer hastalıkların neden olduğu afazi veya diğer dil bozuklukları olan kişilerde yüz yüze kelime akışını ölçmek için yaygın olarak kullanılan bir nöropsikolojik değerlendirme aracıdır. Anomisi olan hastalar genellikle sadece zor ve düşük frekanslı nesneleri değil, aynı zamanda kolay ve yüksek frekanslı nesneleri de adlandırmada daha büyük zorluklar yaşarlar. Adlandırma zorlukları bir süreklilik boyunca sıralı olabilir. Öğeler, sıklıklarıyla bağıntılı olarak adlandırılma yeteneklerine göre sıralanır. Bu tür resim adlandırma testi, öğrenme güçlüğü olan çocukların muayenesinde ve beyin hasarı olan yetişkinlerin değerlendirilmesinde de yararlıdır.

11- Görsel İşitsel Sayı Dizileri Testi B Formu

Çocuklarda öğrenme problemlerine neden olan birçok etken mevcuttur.Bu çocukların duyular- arası ve duyu – içi bütünleştirme ,dizileme ve hatırlamada zorlandığı bilinmektedir.Görsel işitsel sayı dizileri testi öğrenme bozukluğuna sahip çocukların bilişsel süreçlerini incelemek için uygun bir ölçme aracıdır. Değişik uyarım ve tepki modaliteleri altında kısa süreli bellek kapasitesini ölçmektedir.Dikkat ve kısa süreli belleği , görsel veya işitsel sayılarla , sözlü ve yazılı tepkilerle ölçen bir nöropsikolojik testtir.

Öğrenme ve bellek testlerinin çeşitli bilişsel işlevleri ve bellek türlerini nasıl ölçtüklerini daha detaylı anlamak önemlidir. İşte bu testlerin ek örnekleri ve kullanım alanları:

12- N-Back Test

 • Amaç: Çalışma belleği ve dikkat kontrolünü değerlendirir.
 • İçerik: Katılımcıların, serilen öğeler arasında bir önceki veya birkaç önceki öğe ile aynı olanları tanımlamaları istenir.

13- Stroop Testi

 • Amaç: Bilişsel esneklik ve inhibisyon kontrolünü test eder.
 • İçerik: Katılımcılara, kelimenin yazıldığı renk ile kelimenin ifade ettiği rengin uyuşmaması durumunda, hangi rengin doğru olduğunu belirtmeleri istenir.

14- Wisconsin Card Sorting Test (WCST)

 • Amaç: Problem çözme yeteneği ve kognitif esnekliği ölçer.
 • İçerik: Katılımcılar, kartların belirli özelliklerine göre sınıflandırılması gereken bir göreve tabi tutulurlar. Görev esnasında kurallar değişebilir ve katılımcıların bu değişikliklere uyum sağlaması beklenir.

15- Rivermead Behavioral Memory Test (RBMT)

 • Amaç: Günlük yaşamdaki bellek işlevlerini değerlendirir.
 • İçerik: Günlük yaşamda karşılaşılan çeşitli bellek görevlerini içerir, bu da pratik ve fonksiyonel bir bellek değerlendirmesi sağlar.

16- Rey Auditory Verbal Learning Test (RAVLT)

 • Amaç: İşitsel ve sözel bellek becerilerini ölçer.
 • İçerik: Katılımcılara bir liste halinde sözcükler sunulur ve bu sözcüklerin hatırlanması, tekrarlanması ve uzun süreli belleğe geçişinin değerlendirilmesi istenir.

Uygulama Alanları ve Önemi

Öğrenme ve bellek testleri, nörolojik bozuklukların, öğrenme güçlüklerinin ve bilişsel gerilemenin tanısında kullanılır. Ayrıca, çeşitli eğitim ve terapi programlarının etkinliğini değerlendirmek ve bireysel eğitim planlarını düzenlemek için de önemlidirler. Özellikle Alzheimer hastalığı, demans, travmatik beyin hasarı ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) gibi durumların değerlendirilmesinde yaygın olarak kullanılırlar.

Öğrenme ve bellek testleri, bireylerin zihinsel işlevlerinin kapsamlı bir değerlendirmesini sağlayarak, uygun müdahalelerin ve desteklerin belirlenmesinde önemli bir rol oynar. Bu testler sayesinde, bireylerin güçlü yönleri ve geliştirilmesi gereken alanlar belirlenebilir ve bu bilgiler, daha etkili eğitim ve terapi stratejilerinin geliştirilmesine katkı sağlar.

Makalenin orijinaline buradan ulaşabilirsiniz.

ŞUBELERİMİZ