Okuduğunu Anlama Sorunlarına Genel Bakış

Okuduğunu Anlama Sorunlarına Genel Bakış

Okuma konusunda öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler, genellikle kitaplardaki metinleri ve not seviyelerinde yazılan diğer okuma metinlerini anlamada zorlanırlar. Bu, birkaç olası nedenden ötürü ortaya çıkabilir. İlk olarak, materyal mevcut bağımsız okuma becerileri seviyelerinin ötesinde bir seviyede yazılabilir. İkincisi, öğrenci okunan içerikle ilgili önceden sınırlı bilgiye sahip olabilir veya sınırlı kelime bilgisine sahip olabilir. Bu, okuma sırasında ve ne okunduğu hakkında bir sınıf tartışmasında karışıklığa yol açabilir. Üçüncüsü, okuma materyalinin hikaye yapısı unsurları, bir ders kitabındaki materyalin organizasyonu veya okunmakta olan edebiyat türünün özellikleri gibi nasıl yapılandırıldığının farkında olmayabilirler. Dördüncü olarak, okuyucu okuma mekaniği ile mücadele ederken cümle ve yapıların anlamı kaybolabilir. Bu ne okunduğunu hatırlamakta zorluk çekmelerine neden olur. Beşinci olarak, yazılı metinlerde hangi bilgilerin önemli olduğunu belirlemede güçlük çekebilirler.

Anlamayı etkileyen bu faktörlerin etkili bir şekilde ele alınması, çeşitli stratejilerin kullanılmasını gerektirebilir. Öğrenme güçlüğü çeken ve disleksisi olan öğrencilerin genellikle kendilerine okunan veya kendileriyle konuşulan ifadeleri anlamada ortalamanın üzerinde bir yeteneğe sahip olduğunu hatırlamak önemlidir. Bu, zorlayıcı okuyucuların sesli okuyan veya kaydedilmiş metin, sesli kitap ve konuşma metni yazılımı kullanan yetenekli okuyucuları dinleme fırsatlarından yararlanabilecekleri anlamına gelir. Akran okuyucular, sınıf düzeyi içeriğine erişmelerine ve güçlüklerinin öğrenmeleri üzerindeki etkilerini en aza indirgemelerine yardımcı olacak bir yol olabilir. Mücadele eden okuyucuların, sınıftaki diğer öğrenciler tarafından okunanlardan açıkça farklı olan materyalleri okuyarak utanabileceğini bilmek de önemlidir. Mümkünse, içeriğin sınıf düzeyinde olduğu, düşük okuma seviyeli metinleri okumasını sağlayın.

Ancak, bazen alt sınıf seviyesindeki okuma materyalleri, güçlüğü olan öğrenci ve akranları tarafından “çocuksu” olarak algılanabilir.

Okuyucuların mücadelesinde, okuduğunu anlamayı geliştirmek için kullanılabilecek birçok strateji vardır. Evde nasıl yardım edeceğiniz konusunda fikir edinmek için çocuğunuzun öğretmeni ile endişelerinizi tartışmak her zaman en iyisidir. Çocuğunuzun öğretmeninin kullandığı stratejileri kullanarak, çocuğunuza fayda sağlayacak tutarlılığı sağlayabilirsiniz. Sınıflarda kullanılan ortak stratejilere örnekler:

"Bil; Ne; Öğren Şeması". Bu, öğrencilere okuma işinden önce, sırasında ve sonrasında ne okuduğunu ve ne okuduğunu düşünmeyi öğreten bir aktivitedir. BNÖ şeması, üç sütunlu bir çalışma sayfasıdır. B sütunu, öğrencinin konuyla ilgili zaten bilinenleri kaydetmesi içindir. N sütunu, çocuğun konu hakkında bilmek istediklerini kaydetmek içindir ve üçüncü Ö sütunu, çocuğun okumayı öğrendiği şeyleri içerir.

Özetleme, öğrencinin okuduğunu anladığı ve düşündüğü bir aktivitedir. Özetle, öğrenciden yazılı bir metnin ana fikrini tanımlaması istenir. Özetleme, çocuğun metnin ne hakkında olduğunu sözlü olarak açıklamasını sağlayarak sözlü olarak yapılabilir. Aynı zamanda, yazılı paragraf biçiminde veya bir grafik düzenleyicide de yapılabilir. Özetlemenin en önemli yönü, çocuğun metnin kim veya ne ile ilgili olduğunu ve ana fikri belirleyebilmesini sağlamaktır.

Günlükleri okumak, öğrencinin okudukları hakkında duygularını ve sorularını yazması için bir yoldur. Öğretmenler “Bu hikayenin kendi deneyimlerinizle nasıl ilişkili olduğunu açıklayın” gibi bir bilgi verebilir.

Kaynak: https://www.verywellfamily.com/understanding-reading-comprehension-problems-2162728?_ga=2.18104444.494379245.1553172387-1371156703.1552814843