Okul Başarısızlığı

Okul Başarısızlığı

            Okul başarısızlığı, bireyin okuduğu kurumun eğitimsel gerekliliklerini en alt düzeyde dahi karşılayamaması olarak tanımlanmaktadır.

            Okul başarısızlığı süreci, bireyin her geçen gün akranlarından daha da geride kalması ve sonuç olarak eğitim sisteminden tamamiyle kopması olarak adlandırılır. Okul başarısızlığı ve kopukluğu mezuniyetten önce okulu bırakmak ile sonuçlanmaktadır. Birçok okul başarısızlığı vakasında birey zihinsel ve beceri açısından okulda başarılı olabilecek düzeyde olabilmesine rağmen bir sebepten dolayı bu zeka ve becerilerini istemli veya istemsiz olarak okul ortamında sergileyememektedir.

            Öğrenciler okul hayatlarının herhangi bir döneminde okul başarısızlığı yaşayabilmelerine rağmen bu başarısızlık en sık olarak bazı değişimlerin gerçekleştiği dönemlerde yaşanmaktadır. Örnek olarak ilkokulu bitirip orta okula geçiş dönemlerinde veya aileler şehir ya da okul değişikliği yaptığında yaşanabilir. Okul başarısızlığı, tipik olarak duygusal, davranışsal veya öğrenme sorunlarının sonucudur.

 

İnsanlar Neden Okulda Başarısız Olurlar?

            Okulda başarısız olanlar düşük zekaları nedeniyle değil duygusal veya psikolojik sorunlar ve "gizli" öğrenme problemleri nedeniyle ”aptal gibi” hissedebilirler. Bunlar sıklıkla okul gerekliliklerinin karşılanamamasının altında yatan temel sebeplerdir.Okul başarısızlığına neden olan bir çok faktör vardır. Örneğin depresyon, anksiyete, aile içi problemler ve öğrenme güçlükleri bunlar arasında sayılabilir.

            Depresyon

            Depresyon okul zorluklarının en yaygın nedenlerinden biridir. İnsanların uzun süreler boyunca üzgün hissetmelerine, düşük enerjiye sahip olmalarına ve normalde keyif aldıkları aktivitelere karşı ilgilerini kaybetmelerine neden olabilecek bir durumdur. Depresyondaki insanlar kendileri ve gelecekleri hakkında süren olumsuz düşüncelere sahip olabilir ve yeme alışkanlıkları ile uyuma düzenlerinde değişiklikler olabilir. Konsantre olma ve karar verme sorunları yaşayabilirler. Umutsuz hissedebilir ve hatta intiharı düşünebilirler. Depresyonun öğrenme güçlüğü yaşayan gençlerde okul başarısızlığının önde gelen bir nedeni olduğu görülmüştür. Depresyon ayrıca öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerde okul başarısızlığına neden olabilmektedir.

            Anksiyete

            Anksiyete, kişinin konsantrasyon ve odaklanma becerilerini etkileyebilecek kadar şiddetli düzeyde, tehlikeler hakkında endişelenmesi ya da rahatsız hissetmesi durumudur. Öğrencilerin endişelenmek için mantıklı sebepleri olabilir. Okulda zorbalığa uğrayan çocuklar tekrar zorbalığa uğrayacakları konusunda endişelenebilirler. Öğrencilerin okulda ya da okul yolunda kişisel şiddet göreceklerine dair haklı korkuları bulunabilir. Ebeveynlerinin boşanacaklarından veya hasta ebeveynleri hakkında endişeleri olabilir. Öte yandan, sıradan bir ergen güzel/yakışıklı görünme ya da uyum sağlama endişeleriyle, utanç verici bir durumda kalma ya da rahatsızlık verici bir durumda kalmaktan kortuğu için de okuldan uzaklaşabilir. Buna ”Okuldan kaçınma” denir. Öğrenci anksiyetenin herhangi bir türü ile okuldan uzaklaşabilir.

            Aile İçi Sorunlar

            Öğrenciler ayrıca evde yaşadıkları sorunları okula taşıyabilirler. Eğer öğrencinin ailesi şiddet, işsizlik, alkol ya da uyuşturucu kullanımı, yasa ile ilgili sorunlar veya diğer üzücü deneyimler yaşıyorsa okul çalışmalarına konsantre olmakta sorunlar yaşayabilir. Aile problemleri yaşayan birçok öğrenci okuldaki öfke ve hayal kırıklıklarını kontrol etmekte zorlanabilir ve davranışlarından dolayı başları belaya girebilir. Kardeşlerini “ebeveyn” olarak kabul etmelerini, iş sahibi olmalarını veya hasta veya engelli bir ebeveyne bakmalarını zorunlu kılan şartlar nedeniyle evde aşırı sorumluluk yüklenmiş olan bazı öğrenciler de okulu devam ettirmeyi imkansız bulabilir. Çoğu zaman ezici aile içi sorunlar ya da kişisel sorunlarla uğraşan öğrenciler bu sorunları kendilerine saklarlar. Okullarda görevli rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar eğer sorunu farkedebilirlerse öğrenciyi destekleyebilir ve okul başarısızlığını önleyebilirler.

            Öğrenme Engelleri

            Öğrenme engelleri, okuma veya yazma gibi belirli akademik becerilerin kazanılmasını engelleyen durumlardır. Öğrenme bozuklukları bir kişinin konsantre olma, bilgiyi işleme ya da hatırlama yeteneğini engelleyebilir. Bu zorluklar erken fark edildiğinde, belli öğretim stratejileri bir öğrencinin öğrenme engelini yenmesine yardımcı olabilir. Ne yazık ki birçok öğrenme problemi teşhis edilemeyebilir veya yanlışlıkla davranış problemi olarak teşhis edilebilir. Belirsiz öğrenme engellerinden kaynaklanabilecek hayal kırıklığı ve depresyon, okul başarısızlığının ya da okulu bırakmanın önemli bir nedenidir.

            Diğer Sebepler

            Birçok sosyal faktör okulda başarısız olma riskini artırabilir. Bunlar arasında evsizlik, yoksulluk, okuldan okula sık taşınma ve öğretim dilini konuşamama sayılabilir. Okula gidememe, genç yaşta hamilelik ve kronik hastalık gibi diğer durumlar da öğrencinin okulda elinden gelenin en iyisini yapmasını engelleyecek durumlardır.

 

KAYNAKÇA: http://www.humanillnesses.com/Behavioral-Health-Ob-Sea/School-Failure.html