Okul Öncesi Dönemde Dil ve Konuşma Hedefleri

Okul Öncesi Dönemde Dil ve Konuşma Hedefleri

Çocukların dil yeteneklerinin gerçek anlamda geliştiği dönem okul öncesi dönemdir. 5 yaşındayken, okul öncesi dönemde olan çocuğunuz politik bir tartışmaya giremeyecek olsa da, başkalarının iletişim çabasını açıkça anlayabilecek ve kendini anlatabilecektir. Ancak bu beceri aslında okul öncesi yıllarda öğrenilen oldukça özel becerilerin bileşimidir. Bu becerilerde usta olmak, okul öncesi çocuklar için ana dil hedefidir.

 

Ses ve Hece Farkındalığı

Bir çocuk 2 yaşına geldiğinde, diline ait sesler konusunda sağlam bir farkındalığı kazanır. Yazılı dili bilmeden bile, okul öncesi çocuklar seslerle ritim oluşturabilirler. Anadile ilişkin bu farkındalık, okul öncesi yıllarda, kelimede kaç tane hece olduğunu söyleyebilme becerisi gibi seslerden daha karmaşık fonetik farkındalık biçimlerine kadar genişler. Okul öncesi yıllarda fonetik farkındalığın gelişmesinin temel sonucu, sesleri yazı diline bağlayabilmenin yeni bir becerisidir.

10.000 Kelime Dağarcığı

Okul öncesi çocuklar dili nefes kesici bir hızda öğrenirler. Ortalama okul öncesi dönemdeki bir çocuk okula gitmeye hazır olduğu zaman ortalama 10.000 kelime öğrenir. Çocuğunuz kelime bilgisini yapı bilgisinden daha hızlı öğrenir. Bir okul öncesi çocuğun dil gelişimi doğal, içgüdüsel bir süreçti. Yetişkinlerden gelen ipuçlarını kullanarak kelimelerin ne anlama geldiğini bulmaya çalışırlar, ancak bunları nasıl kullanacaklarını ilk zamanlarda çözemeyebilirler.
 

 

Tam Cümleler

Çocuğunuzun yeni yürümeye başladığı yıllardaki sevimli cümlelerini özlemeye hazır olun. Okul öncesi çocuklar cümle oluştururken eksik kelimeleri doldurmaya başlarlar. Dil gelişimi açısından, bu dilbilgisindeki her şeyden çok bir gelişmedir. Burada, edatlar ve makaleler mucizevi bir şekilde cümlelerde görünmeye başlar. Bu nedenle, eğer çocuğunuzun “Sandalye otur.” ifadesini duyduysanız, şimdi onu düzeltmenin zamanı gelmiştir, en kısa sürede gramer olarak doğru olan “Sandalyeye otur.” ifadesini çocuğunuz öğrenecektir.

Ardışık Cümleler

Okul öncesi çocuk sadece cümleleri düzeltmeye ve dolayısıyla daha uzun cümleler kurmaya başlamaz, aynı zamanda cümleleri sırayla bağlamaya başlar. 5 yaşına gelince, çocuklar neden-sonuç ilişkisini ve bağlaçları kullanacaklardır. İlgili cümleleri bağlayabilmek, sadece dil becerilerinde bir gelişmeyi göstermekle kalmaz aynı zamanda mantıklı düşünme yeteneğini de gösterir.

Kaynakça
https://childdevelopmentinfo.com/development/speech-language-goals-in-preschool/#gs.63th5p

 

 

Güncel makalelerimize erişmek için https://www.instagram.com/dilgem.com.tr/ hesabını takip edebilirsiniz.