Okula Giden Çocuklarda Sosyal-Duygusal Gelişim

Okula Giden Çocuklarda Sosyal-Duygusal Gelişim

Sosyal-duygusal gelişim, çocukların büyüme yıllarının çok önemli bir parçasıdır. Genel gelişimlerinin ayrılmaz bir parçasını oluşturur. Araştırmalar, sosyal-duygusal gelişimin erken çocukluk günlerinden itibaren kademeli olarak gerçekleştiğini göstermektedir. Bu nedenle ebeveynler, çocuklarda sosyal-duygusal becerilerin gelişiminde çok önemli bir role sahiptir.

Ebeveynlerin çocuklarının sosyal-duygusal gelişiminde nasıl bir rol oynayabileceklerine bakmadan önce, sosyal-duygusal gelişimin ne olduğunu ve çocuklarımıza nasıl yardımcı olduğunu anlayalım.


Sosyal-Duygusal Gelişim Nedir?

Çocukların sosyal-duygusal gelişimini anlamak için duygusal zeka ile sosyal beceriler ve davranış arasındaki ilişkiyi anlamak önemlidir.

Duygusal Zekayı Anlamak

Duygular yükseldiğinde, insanlar normalde yapmayacakları şeyleri yapar ve söyler. Çocuklar da aynısını yapabilir. Çocukların genç yaşlardan itibaren duyguları hissetme, anlama ve ifade etme becerisine sahip olması dikkat çekicidir. Muhtemelen bu daha sadece birkaç aylık olduklarında başlar, ebeveynlerine gülümseyerek mutluluklarını gösterebilirler. Çocuklar büyüdükçe duygusal olgunluğa erişirler.

Çocuğunuzun bir kavramı anlayamadığı ve ödevini bitiremediği bir senaryo düşünün. Dolayısıyla mücadele ediyor. Çocuğunuz buna iki şekilde tepki verebilir – ya bağırabilir, hüsrana uğrayabilir, pes edebilir ya da durumu açıklamak ve yardım istemek için size gelebilir. Bu tepkiler, "Duygusal Zeka" (EI) olarak bilinen önemli bir becerinin işaretleridir. Duygusal zeka, duyguları etkili ve olumlu bir şekilde tanımlama, kullanma, anlama ve yönetme yeteneğidir.


Duygusal Zekanın Temelleri

Duygusal zekayı oluşturan 5 temel temel unsur vardır:

  • Öz farkındalık – Öz farkındalık, duygularınızı gerçekleşirken fark ettiğiniz zamandır. Öz farkındalık geliştirmek, gerçek duygularınıza uyum sağlamayı gerektirir. Duygularınızı değerlendirirseniz, onları yönetebilirsiniz.
  • Öz denetim – Yaşadığımız duygular üzerinde nadiren kontrole sahibiz. Bununla birlikte, duygunun ne kadar süreceğini kontrol edebiliriz. Öfke, anksiyete veya depresyon gibi olumsuz duyguları hafifletmenin bazı yolları uzun bir yürüyüş yapmak, meditasyon yapmak veya dua etmek olabilir.
  • Motivasyon – Herhangi bir başarı için kendinizi motive etmek, açık hedefler ve olumlu bir tutum gerektirir.
  • Empati – Çevrenizdeki insanların hislerini ve duygularını anlamak ve paylaşmak empatidir. Başkalarıyla empati kurmak, olumlu ve güçlü bir ilişki kurmak için çok önemli bir faktördür.
  • Sosyal beceriler – Başkalarıyla açık ve öz bir şekilde iletişim kurma becerisi, sosyal becerilerinizi tanımlar. İyi sosyal becerilere sahip bir kişi başkalarıyla empati kurar, daha iyi iletişim kurar ve kendi duygularının da farkındadır.

 

Duygusal Bölüm (EQ)

Başarılı bir birey için zeka katsayısınınn (IQ) tek başına yeterli olmadığı iyi bilinen bir gerçektir. Bilimsel araştırmalar, duygusal zekanın bir çocuğun sonraki yıllardaki başarısını belirlemek için IQ’dan iki kat daha güçlü olduğunu göstermektedir. Başarının bileşenleri arasında, IQ kabaca% 10 (en iyi ihtimalle% 25); geri kalan her şey ise duygusal bölüme bağlıdır. Duygusal Bölüm, duygusal zekamızın nasıl ölçüldüğünü gösterir. 

EQ’su yüksek bir kişi daha iyi iletişim kurabilir, anlaşmazlıkları ve çatışmaları çözebilir, stresi daha iyi yönetebilir ve muhtemelen daha az kaygılı hissedebilir. Ayrıca EQ’su yüksek kişilerin, düşük EQ’ya sahip olanlara göre daha iyi ilişkilere sahip oldukları ve insanlarla daha iyi empati kurdukları da görülüyor. Duygusal zekamız davranışımızı ve dolayısıyla ilişkilerimizi etkiler.

Duygusal öz düzenleme büyük ölçüde göz ardı edilirken, bir çocuğun akademik başarısına çok fazla odaklanılır. Ebeveyn olmak sizi, çocuğunuzu etrafındaki insanlarla olumlu bir tutum ve sağlıklı ilişkiler kurmaya yönlendirecek bir konuma getirir. Ebeveynlerin, çocuklarını duygusal açıdan güçlü olacak şekilde şekillendirmede büyük rolü vardır. Bu onların iyi bir özgüven geliştirmelerine ve ayrıca stresi yönetmelerine ve hayatlarının ilerleyen dönemlerinde iyi bir zihinsel sağlığa sahip olmalarına yardımcı olacaktır.

Sosyal Beceriler ve Davranış

Çocuklarınsosyal beceri gelişimi, çevrelerindeki başkalarıyla etkileşime geçmeyi öğrendiklerinde gerçekleşir. Bir çocuğun kendi duygularını nasıl ifade edebileceğini ve yönetebileceğini ve başkalarıyla anlamlı ve saygılı bir ilişki kurmayı içerir. Sosyal gelişim aynı zamanda bir çocuğun akranlarıyla ortaya çıkabilecek çatışmalarla nasıl başa çıkacağını da belirler. Çocukların işbirliği, talimatlara uyma, özdenetim gösterme ve dikkat etme gibi temel becerilerini geliştirebilmeleri için sosyal becerilere sahip olmaları gerekir. Araştırmalar, sosyal becerilerin, çocuklarda liderlik niteliklerinin geliştirilmesi ile doğrudan ilişkili olduğunu göstermektedir. 

Özetlemek gerekirse, sosyal-duygusal gelişim, çocukların deneyimlerini ve duygularını tanıma ve anlama yeteneğine sahip olmasını sağlar. Sadece duygularını ifade etmekle kalmaz, aynı zamanda onları etkili bir şekilde yönetebilirler. Ayrıca başkalarıyla olumlu ve tatmin edici ilişkiler kurabilir ve sürdürebilirler. Sonuç olarak, sosyal-duygusal gelişim, çocukların sorumluluk sahibi, sosyal ve duygusal olarak dengeli yetişkinler olarak büyümeleri için sağlam bir temel oluşturur.

 

Kaynakça

Bu makale ilk olarak Learning Body web sitesi tarafından yayınlandı. Orjinal metni buradan okuyabilirsiniz.