Okula Hazırlık: Çocukların Okulda Başarılı Olmaları İçin Neler Gerekiyor?

Okula Hazırlık: Çocukların Okulda Başarılı Olmaları İçin Neler Gerekiyor?

Bugünün dünyasında, çocukların akademik performansına ilişkin beklentiler hiç olmadığı kadar yüksektir. Bazen, okul için gereksinimler aslında gelişimsel normların üzerindedir, bu da tipik olarak gelişmekte olan çocukların bile okulda sorun yaşamasına neden olur. Neyse ki, erken gelişimi en iyi şekilde nasıl destekleyeceğimizi daha önce hiç olmadığı kadar iyi biliyoruz.

Önce Dil ve Konuşma Becerileri Gelir

İyi dil ve konuşma becerileri okumayı öğrenmenin temelidir. Bu alandaki zorluk, ileride daha fazla zorluğa yol açacaktır. Çocuklar sesleri doğru bir şekilde söyleyemezse, onları doğru sesle ilişkilendirmede daha fazla sorun yaşarlar. Çocuklar dilin içeriği ve dil bilgisel yönleri ile ilgili zorluk yaşıyorlarsa, kelimelerin nasıl okunacağı ve cümlelerin nasıl oluşturulduğu kavramını anlamada zorluk çekeceklerdir.

Anaokulundan önce, çocuklar alfabeyle birlikte erken bir rahatlığa sahip olmalıdır. Çoğu harfi görünür şekilde bilmeli ve sesini duydukları harfleri daha kolay tanımlayabilmelidirler.

Anaokulu sırasında, yapının başlangıcı tipik akademik gün için bir temel oluşturmaya başlar. Çocuklar, sağlanan temel yönlere katılabilmeli ve çeşitli ortamlara / ortamlardan geçiş yapabilmelidir. Harf ve seslerdeki ustalık, bu süre zarfında akademik başarı için kaldırım haline gelir. Hedef kelimelerin ezberlenmesi öğrenme programının bir parçası haline gelir. Sosyal beceriler de, çocuklar oyunlarının tadını çıkarmak için başkalarıyla iletişim kurmayı öğrendikçe test edilmeye başlanmaktadır.

Peki, çocuğunuzun okula hazır olmasına nasıl yardımcı olabilirsiniz?

Hazırlık aşamasını bölümlere ayrılmıştır:

Ailenin Hazırlığı: Öğrenmeyi teşvik eden güvenli ve yapılandırılmış bir ev ortamı.

Topluluğun Hazırlığı: Çocuklar ve aileler için mevcut kaynakları ve desteği olan bir topluluk.

Hizmetlerin Hazırlığı: Gelişmeyi destekleyen yüksek kaliteli, erişilebilir programlar.

Okulların Hazırlığı: Çocukların çeşitli ihtiyaçlarını karşılamaya ve desteklemeye hazır kurumlar.

Ebeveynlerin çocukları için en iyi rol model olduklarını unutmayın: Eğer çocuğunuz sizi okurken, iyi dikkat verirken ve uygun sosyal etkileşimlerde bulunurken görürse, sizi model alıp norma yaklaşacaktır.

Kaynakça: https://www.nspt4kids.com/parenting/school-readiness-what-does-it-take-for-your-child-to-succeed-in-school-north-shore-pediatric-therapy/