Ortalama Sözce Uzunluğu (OSU) Nedir?

Ortalama Sözce Uzunluğu (OSU) Nedir?

Çocuklarda artan cümle uzunluğundan bahsettiğimizde, genellikle “ortalama ifade süresi” terimini kullanırız. Bu, bir çocuğun tipik olarak kullandığı cümlelerin ortalama uzunluğunu ifade eder.

Biçimbirim Nedir?

OSU’yu tipik olarak morfemlerle ölçüyoruz. Bir morfem, kendi anlamını taşıyan en küçük dil birimidir. Bu, bir kelimeyi parçalara ayırırsanız, her bölümün kendi anlamı olacağı anlamına gelir. Bu kafa karıştırıcı bir kavram, bu yüzden örneklere bakabilirsiniz.

"Elma" kelimesi bir biçim birimidir. Bu kelimeyi daha fazla bölemezsiniz ve yine de onun için bir anlam ifade edemezsiniz. Örneğin, onu "el" ve "ma" olarak ayırırsanız, bu kelimelerin tek başlarına bir anlamı olmaz. Anlam kazanmaları için birlikte olmaları gerekir. Ancak, "elmalar" elde etmek için sonuna "lar" eklerseniz, artık iki morfeminiz olur. Onu "elma" (kırmızı meyve anlamına gelir) ve "lar” (birden fazla anlamına gelir) olarak bölebilirsiniz. İki morfeme sahip başka bir tek kelime "koşma" olacaktır. Bu kelimeyi "koş" ve "ma"  olarak bölebiliriz.

Peki tüm bunlar neden önemli? İşte OSU’yu böyle ölçüyoruz. Bir çocuk "kırmızı top" derse, bu iki morfemdir (kırmızı ve top). Ancak çocuk "top bende" derse, o zaman üç morfem (“top”, “ben” ve “de”) kullandığını söyleyebiliriz. Kelime sayısına göre sayıyor olsaydınız, her iki çocuk da aynı OSU’ya sahip olurdu. Bununla birlikte, ikinci çocuk dilbilimsel olarak daha karmaşık bir cümle söyledi, bu yüzden OSUU’sunda daha fazla övgüyü hak ediyor.

Yaşa Göre OSU

İşte bir çocuğun OSU’sunun farklı yaşlarda ortalama ne kadar olduğu (Brown’ın Dil Gelişim Aşamalarına Göre);

  • 12-26 ay ~ 1.0 – 2.0
  • 27-30 ay ~ 2,0 – 2,5
  • 31-34 ay ~ 2,5 – 3,0
  • 35-40 ay ~ 3,0 – 3,75
  • 41-46 ay ~ 3,75 – 4,5
  • 47 ay + ~ 4.5 +

Kaynakça:https://www.speechandlanguagekids.com/increasing-sentence-length-mlu/