Otizmde Duyu Bütünleme Terapisi

Otizmde Duyu Bütünleme Terapisi

Duyusal işleme bozukluğu (ışığa, sese, kokuya, tada veya dokunuşa aşırı ve/veya az duyarlılık) uzun zamandır otizmin bir belirtisi olarak tanımlanmaktadır. 2013 yılında, DSM-5’te yer alan bu konu sonradan şu tanımla aracın resmi bir parçası oldu: ” Duyusal girdilere aşırı alışılmadık tepki ya da aşırı gösterilen ilgi ( Sıcaklık, tatlar, nesneler, ışık ve hareket.. ).

Duyusal işleme bozukluğu üstesinden gelinmesi gereken bir bozukluktur, çünkü günlük yaşamın rutinlerine müdahale etmektedir. Duyu bütünleme terapisi otizmi olan ve olmayan kişilerin reaktifliklerini düşürmelerine ve okuldan dansa kadar çeşitli etkinliklere katılma yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmak için geliştirilmiştir.

Otizmde Duyusal İşleme Bozukluğu

Otizmli birçok kişi, diğer alanlarda yaşadıkları zorlukların yanında ışığa, gürültüye ve dokunmaya aşırı duyarlılık veya duyarsızlık yaşayabilirler. Bir bulaşık makinesinin sesine katlanamayabilirler veya vücutlarının tamamen farkında olmaları için kendilerini yaralamaları gerekebilir. Bu duyusal farklılıklar duyu bütünleme terapisi ile düzeltilebilir.

Duyusal işleme, duyularımızla (dokunma, hareket, koku, tat, görme ve duyma) bilgiyi almayı, bu bilgiyi organize etmeyi ve yorumlamayı ve anlamlı bir cevap vermeyi içerir. Çoğu insan için bu işlem otomatiktir. Ancak duyusal işleme bozukluğu olan insanlar bu işlemleri aynı şekilde gerçekleştiremezler. Duyu işleme bozukluğu, beyinlerinin gelen bilgiyi yorumlama şeklini ve duyusal, motor becerilerini ve nasıl tepki vermeleri gerektiğini etkiler. Örneğin, bazı otizmli çocuklar kendilerini sürekli olarak duyusal girdiler bombardımanına tutuluyormuş gibi hissederler.

Duyu bütünleme terapisi bir ergoterapi tekniğidir ve özel olarak eğitilmiş ergoterapistler tarafından uygulanır. Çocuğun ışığa, sese, dokunmaya, kokulara ve diğer girdilere uygun şekilde yanıt vermesine yardımcı olmak için özel duyusal aktiviteler içerir. Müdahale, sallanmayı, diş fırçalamayı, top oynamayı ve bir dizi başka aktiviteyi içerebilir. Bu faaliyetlerin amacı daha iyi odaklanma, daha iyi davranış sergileme ve hatta kaygıyı azaltmadır.

Duyu Bütünleme Terapisi

Duyu bütünleme terapisi, bireylerin hassasiyetlerini ve isteklerini yönetmelerine yardımcı olur. Amerikan Ergoterapi Derneği, hem duyusal zorluklara hem de onlarla başa çıkabilecek performans sorunlarına yardımcı olabilecek bazı iyileştirme tekniklerini açıklamaktadır:

  • Duyusal ve motor becerileri içeren aktivitelerini ve ekipmanlarının kullanımını içeren düzeltici müdahale,
  • Kulaklık kullanma, telefonu sessiz moda alma veya yumuşak süngerle bulaşık yıkama gibi uyarlamalar,
  • Bireyselleştirilmiş, destekleyici ve belirlenmiş fiziksel aktiviteler (örneğin, yoga, yüzme) ve materyaller bulunduran günlük rutin / plan içeren duyusal stratejiler programı,

 

 

  • Duyusal girdiyi arttırmak, azaltmak veya ayarlamak için yapılan çevresel düzenlemeler ve uyarlamalar,
  • Bireylere, topluma ve aile üyelerine bozukluğu en aza indirecek stratejilerin öğretildiği eğitimler verme.

Uzun vadede, duyu bütünleme terapisi adaptasyon ihtiyacını azaltabilir ve bireylerin evde, okulda ve işyerinde daha işlevsel olmalarına yardımcı olabilir.

Duyu Bütünleme Terapisi Araştırmaları

Oldukça fazla sayıda araştırma, duyusal bütünleme terapisinin geçerliliğini desteklemektedir. Örneğin, 6 ila 12 yaş arasındaki otizm spektrumundaki çocuklarla yapılan çalışmada, duyu bütünleme terapisi alan bir grupta bozukluğun belirtilerinde düşüş saptandı. Araştırmacılar, ek olarak otistik çocuklar için bireyselleştirilmiş tedavilere de dahil olmak üzere daha fazla çalışmalara ihtiyaç olduğunu yazdı.

Duyu Bütünleme Uygunluk Ölçütü, ergoterapistlere tutarlı bir müdahalenin nasıl sağlanabileceği konusunda kılavuzluk etmek için geliştirilmiştir.

Kaynakça: https://www.verywellhealth.com/sensory-integration-therapy-and-autism-260509?_ga=2.268331278.1482682636.1552814843-1371156703.1552814843