Oyun Terapisi

Oyun Terapisi

Çocuk ve Oyun

“Çocuklar oyun yardımıyla büyür ve gelişirler.”

Dowling

Çocuğun iç dünyasında oyun bir “uğraş”tır ve bir çocuktan beklediğimiz oyunoynamasıdır. Her oyunun kendisine özgü bir nedeni ve özelliği vardır.Dolayısıyla oyun, çocuğun duygusal sorunlarını çözmede, sosyal becerilerinde,motor gelişimi ve karakter özelliklerini oluşturmasında desteklenmesini sağlar.

Oyun Terapisi Nedir?

Terapistlerin terapötik araç olarak kullandığı psikoterapi temelli OyunTerapisi, çocuğun içsel duygularını deneyimlemesini kolaylaştırmada,kendi dünya görüşünü ifade etmesini sağlamada ve sorunlarına çözüm bulmak amacıyla yararlandıkları bir yöntemdir.Bu çalışma sırasında çocuğun kullandığı oyuncaklarla birlikte bu oyuncaklarla oynama şekilleri de çok önemli olup eğitimli bir terapist bunu gözlemler ve yorumlar.

Neden Oyun Terapisi?

Yetişkinler sorunlarını sözel olarak ifade ederlerken çocuklarda bunu oyunlave oyuncaklarla anlatırlar.Böylece davranışlarını tetikleyen duygularını yenideninşa ederler.(Öfke,korku,üzüntü vb.) Terapi sırasında yaşadığı olayları tekraroluşturarak yeniden tecrübe etme fırsatı bulurlar ve hayatlarına yansıtırlar.Kendilerini rahatlıkla ifade edebilmeyi ve sosyal ilişkilerini güçlendirmeyiöğrenirler. Böylece oyunla sorunlarını çözebilir hale gelerek güçlenirler ve iyileşme gerçekleşir.Terapist de bu süreçte çocuğu sınırlamadan ona eşlik eder vesürecin bir parçası olur.Terapistle kurulan ilişkiyse çocuğun kendini güvende hissetmesini sağlar.

Oyunterapisinde ailenin de katkısı önemli olduğundan terapistle görüşmelerdüzenli bir şekilde gerçekleşir.Bu görüşmelerde terapi dışında da ailelerinuygulayabileceği önerilerde bulunulur.Sonuçta; aile ve çocuk bir bütüncül birdeğerlendirilmeyle ele alınır.

Oyun Terapisi’nin Süresi…

Çocuğun gelişimsel dönemle içinde yaşadığı psikolojik sorunun/sorunlarınne zaman gerçekleştiği ve yoğunluğu sonucunda haftada bir veya iki seansşeklinde oyun terapisine başlanabilir.Terapinin devamlılığı çok önemlidir.

Ne zaman Oyun Terapisi’ne ihtiyaç duyulur?

Yetişkinlerinde yaşamında zor süreçler olabildiği gibi çocuklar içinde böylezamanlar vardır.Boşanma,sevilen kişinin kaybı,taşınma vs.Bazı çocuklar budurumlarda daha fazla desteğe ihtiyaç duyarlar.Terapistin de aile ve çocuklayapacağı değerlendirme sonrasında Oyun Terapisi’ne başlanılır.

§  Endişe,üzüntü,korku,öfke gibi duyguların yoğun yaşandığı durumlarda,

§  Zarar verici davranışlarda bulunduğunda (kendisine ve/veya çevresineyönelik) ve şiddete maruz kalındığında,

§  Travma Sonrası Stres Bozukluğu’nda,

§  Dikkat Eksikliği ve HiperaktiviteBozukluğu’nda,

§  Ebeveynden ayrılmaya karşı aşırı tepki vermede,

§  İstismar,

§  Aşırı utangaçlık ve hareketsizlik,

§  Korku,kaygı ve fobilerin olduğu durumlarda,

§  Dil ve Konuşma güçlüğü olan çocuklara,

§  Özgüven Eksikliği,

§  Boşanma sonrası uyum sorunlarında,

§  Depresyon,

§  Kardeş kıskançlığı,

§  Değişimlere uyum sağlamada güçlük yaşanması vb. psikolojik sorunlarınçözümünde ve 3-11 yaş arasındaki çocuklara Oyun Terapisi yapılmaktadır.

 

Uzman Klinik Psikolog

Sezin Başoğlu