Öz Bakım Becerilerinin Geliştirilmesinde Ergoterapistlerin Rolü

Öz Bakım Becerilerinin Geliştirilmesinde Ergoterapistlerin Rolü

Ergoterapistler, her yaştan vaka ile çalışarak, vakaların gelişimine yardımcı olurlar ve günlük işleyişi desteklerler.

Bir çocuk için, temel görevlerden biri de öz bakımdır. Beslenme, tuvaletini yapma, giyinme, banyo yapma gibi öz bakım becerileri, her gün çocuğun genel sağlığının ve katılımının kritik bir parçası olduğundan Günlük Yaşam Aktiviteleri olarak sınıflandırılır. Öz bakımı yerine getirmek için bir çocuğun çeşitli performans alanlarında gerekli olan becerilere sahip olması gerekir ve bu alanların herhangi birinde yaşanan gecikmeler görünüşte basit olan görevleri neredeyse imkânsız hale getirebilir.

 

İlk değerlendirme sırasında, ergoterapist, çocuğun ortamında bulunan performans açığı veya engellerin hangisinin çocuğunuzun öz bakım görevleri ile mücadele etmesine neden olduğunu belirlemenize yardımcı olacaktır. Ergoterapistiniz ilk önce size ev ortamınızın ve ailenizin rutinlerinin nasıl olduğu, çocuğunuzun yaşına uygun kişisel bakım becerilerini yerine getirmesi için ne tür bir yardıma ihtiyacı olduğunu ve kişisel bakım bağımsızlığı açısından hedeflerinizin ne olduğu hakkında sorular sorarak bilgi edinecektir.

 

Bu sorular, terapistin çocuğunuzun mevcut kişisel bakım performansının bir görüntüsünü edinmesine ve çocuğunuzun performans gösterdiği ev ortamı hakkında daha fazla bilgi edinmesine yardımcı olacaktır. Terapist, gecikmiş öz bakım becerilerinin olası nedenlerini belirlemek için klinik gözlem ve standart testler yoluyla çocuğunuzun temel becerilerini kapsamlı bir şekilde değerlendirecektir.

 

Aşağıda, ergoterapistin öz bakım performansını değerlendirebileceği çeşitli performans alanları bulunmaktadır:

 

 

Ergoterapist Performans Alanları

 

  • Motor Performansı: Bir çocuğun kendi kendine bakım becerisi için gerekli motor görevleri yerine getirebilme yeteneği, gücüne ve dayanıklılığına, hareket açıklığına, beden farkındalığına, kavramaya, el becerisine ve ikili koordinasyona bağlıdır. Ek olarak, bir çocukta motor planlama azalmış olabilir veya çocuk, belirli bir hareket düzeni için bir fikir üretme ve uygulama zorluğu yaşayabilir.

Örnek: Bir çocuk ayakkabılarını bağlayamayabilir, çünkü ayakkabı bağcığını kavrayamayabilir.

  • Yürütücü İşlevler ve Dikkat: Bir çocuk, öz bakım görevlerini yerine getirirken dikkatini sürdürmekte, bir görevin adımlarını etkin bir düzende sıralamakta veya görevin ne zaman ve nasıl yapıldığını hatırlamakta zorluk çekebilir.

Örnek: Bir çocuk, ayakkabı bağlama adımlarının sırasını hatırlayamayabilir veya karıştırabilir.

  • Duyusal Düzenleme: Bir çocuğun duyusal düzenleme becerisi azalmış veya alakasız duyusal uyaranları filtreleme gibi yeteneği olabilir. Duyusal düzenlemesi zayıf olan çocuklar, girdilere karşı aşırı duyarlı olabilirler, bu da çocukları çok rahatsız edebilir, kolayca dağıtabilir veya kolayca kızdırabilir. Diğer çocuklar da duyarsız olabilirler ve bazı önemli duyusal girdilerin farkına varamayabilirler.

Örnek: Aşırı duyarlı bir çocuk, çoraptan rahatsız olabilir. Duyarsız bir çocuk, ayakkabısını yanlış ayağına giydiğini veya komik göründüğünü fark edemeyebilir.

 

Değerlendirme tamamlandığında, ergoterapist çocuğun terapiden faydalanıp faydalanmayacağını belirleyebilecektir. Gelecekteki tedavi sadece özel kişisel bakım becerilerini uygulamaya değil, aynı zamanda altta yatan motor, duyusal işlem ve yürütücü işlevlerin genel gelişimini kolaylaştıracak faaliyetlerde bulunmaya da odaklanacaktır. Ayrıca, terapist, performansı desteklemek için evde ayarlamalar, görsel destek ve uyarlanabilir ekipmanlar kullanarak çocuğunuzun ortamını ona göre uyarlamak için sizinle birlikte çalışacaktır. Ergoterapistiniz, tüm bu yöntemler sayesinde çocuğunuzun öz bakım faaliyetlerine katılımını artırabilir, böylece çocuğunuz bağımsızlığını ve genel gelişimini arttırır.

 

 

Kaynakça: https://nspt4kids.com/specialties-and-services/occupational-therapy/occupational-therapys-role-improving-self-care-performance-children/

 

 

Dilgem uzmanlarından destek almak ve randevu oluşturmak için:

+90 (216) 456 42 42
+90 (533) 165 60 94