Özel Eğitim Sınıflarında Eğitim Verirken Kullanılabilecek 6 Strateji

Özel Eğitim Sınıflarında Eğitim Verirken Kullanılabilecek 6 Strateji

Özel eğitim sınıfları fiziksel ve zihinsel zorluk yaşayan öğrencilere eşsiz hizmetler sunmaktadır. İdeal özel eğitim sınıfı engelleri bulunan öğrencilere kaliteli yönergeler sağlamaktadır. Bugünlerde özel eğitim öğrencilerine online eğitimlerle veya uzaktan eğitimlerle ulaşılmaya başlansa bile, özel eğitim sınıfları daha ağır engeli bulunan öğrenciler için hâlâ büyük bir ihtiyaçtır. Özel eğitim sınıf ortamının amacı, en çok ihtiyacı olan öğrencilere daha yoğun, bireyselleştirilmiş bir ilgi sunmaktır.

Bununla birlikte, özel eğitim sınıflarındaki öğrencilerin çok çeşitli beceri düzeyleri ve yetenekleri olabilir. Uzmanlar tüm öğrencilere nasıl kaliteli eğitim verebilir? Özel eğitim öğretmenlerinin tüm öğrencilerine fayda sağlayabilmek için kullanabilecekleri bazı stratejiler şu şekilde sıralanabilir:

 

1- Küçük Gruplar Oluşturun

Sınıf içerisinde, beceri seviyelerine göre iki veya üç öğrenciden oluşan küçük gruplar oluşturmak, öğretme zamanından ödün vermeden öğretimin kişiselleştirilmesine yardımcı olabilir. Örneğin, matematik dersinde bir grup temel konular üzerinde çalışabilirken, daha ileri bir grup geometri becerileri üzerinde çalışabilir. Öğrenciler, eğitim yolları boyunca benzer beceri seviyelerine ve hedeflerine göre birlikte gruplandırılabilirler.

 

2- Sınıf İçi Merkezler Oluşturun

Sınıf merkezleri öğrencileri gruplamak için bir başka etkili yöntemdir. Her merkez farklı bir seviye veya alan için özelleştirilir. Merkezler, yönergeler ve tüm ders materyalleri açılarından kendine yeterli olmalıdır. Ayrıca öğretmenin farklı merkezler arasında hareket etmesine ve uygun rehberlik sağlamasına izin vermek için öz açıklamalı ve öz yönlendirmeli olurlar. Bir öğretim asistanı, ebeveyn ya da gönüllü, grupları kolaylaştırmaya yardımcı olabilir.

 

3- Özelleştirilmiş Yönergelerle “Temelleri” Karıştırın

Farklı seviyelerdeki öğrencilere eğitim vermenin bir başka yolu da tüm gruba genel konsepti öğretirken, aynı zamanda belirlenmiş küçük gruplara uygun kişisel yönergeleri de vermektir. Her okul dersinin konuyla ilgili bazı genel konsepti olduğu için, bireysel öğrenciler seviyeleri ne olursa olsun bundan faydalanabilirler.

Okuduğunu anlama stratejileri, matematiğin temelleri, yazma fikirlerini düzenleme ve hatta bilimsel bir teori, her öğrencinin o alanda öğrendiklerini desteklemek için öğretilebilecek bazı genel konsept örnekleridir. Öğrenciler daha sonra bu bilgiyi kendi bireysel görevlerine aktarabilirler. Ancak, öğretmen her zaman daha ileri seviyedeki öğrenciler için ek konular ve görevler ekleyebilir.

 

4- Dönüşümlü Dersler

Farklı gruplar veya merkezler içindeki dersler döndürülebilir, böylece öğretmen bir gün bir gruba yeni materyalleri tanıtırken, daha bağımsız aktiviteler yapan başka bir grubu yalnızca kontrol etmekle yetinebilir. Öğretmen asistanı da böyle bir ders döngüsü içinde çalışabilir.

 

5- Tematik Yönergeleri Deneyin

Tematik yönergeler, tek bir temanın birden fazla konu alanına bağlandığı yerdir. Bu öğretim yönteminin özel eğitim sınıflarında çok etkili olduğu gösterilmiştir. Bir “tema”, okuduğunu anlama becerisi, yazı konusu, tarihi bir olay veya güncel bir olaydan herhangi biri olabilir. Örneğin, tarihsel bir olay diğer tüm konulara bağlanabilir. Tema dikkat çekici olmalıdır- öğrencilerin ilgisini çekecek ve onları meşgul edecek herhangi bir şey olabilir.

 

6- Farklı Düzeylerde Kitaplar ve Materyaller Temin Edin

Sınıfta çeşitli beceri seviyeleri olacağından, her ders için farklı seviyelerde ders kitabı ve diğer öğretim materyalleri bulunduğundan emin olun. Elinizde çeşitli seviyelerde kitap ve materyaller bulunması, her öğrencinin uygun seviyede öğrenmesini sağlayacaktır. Bu, hayal kırıklığını en aza indirir ve öğrencinin öz-güven ve öğrenme ivmesini en üst seviyeye çıkartır.

KAYNAKÇA: https://education.cu-portland.edu/blog/classroom-resources/6-strategies-for-teaching-special-education-classes/