Özel Eğitimde Ebeveynlerin Önemli Rolü

Özel Eğitimde Ebeveynlerin Önemli Rolü

Özel eğitimin karar alma sürecine ebeveynlerin katılımı hayati derecede önemlidir. Ebeveynlerin yapabileceği en önemli şey, çocuklarının yolunu belirleyen Bireysel Eğitim Programı (BEP) ekibinin bir üyesi olmaları ve bu ekip içinde aktif rol almalarıdır. BEP ekibi öğrenciler için eğitim kararları almakla yükümlüdür ve uygunluk, değerlendirme, program geliştirme ve bir çocuğun özel eğitim veya üstün yetenekli programlara yerleştirilmesi gibi konuları ele alır.

1. Ebeveynler BEP Ekibi İçin Önemlerini Azaltabilir

Eğitim konularındaki kararları vermede öneminlerine rağmen, ebeveynler bazen BEP ekip süreci karşısında bunalmış hissederler. Özellikle eğitimciler ile aynı fikirde olmadıklarında, ekip üyelerinin ebeveynleri eğitme konusunda az bilgili olduklarını veya karar verme sürecinin önünde bir engel olduklarını inanabilirler.

Ebeveynler, bu süreçte okul personelinin onları korkutmasına izin vermemelidir, çünkü öğrenci savunucusu olarak rolleri çok önemlidir.

2. Ebeveynler Kritik Girdi Sağlamaktadırlar

Ebeveynler çocuklarını herkesten daha iyi tanırlar ve bir çocuğun fiziksel, sosyal, gelişimsel ve aile öyküleri hakkında en kapsamlı bilgiye sahiptirler.

Ebeveynler, eğitim sürecinde çocuğun okul kariyeri boyunca yer alan ve olmaya devam edecek tek yetişkinlerdir. Kendileri eğitimci olmasalar da, diğer mesleklerdeki ve yaşamın diğer yönlerindeki yıllarca edindikleri deneyimleri paylaşabilirler.

3. Ebeveynler Çocuklarıyla Diğer Yetişkinlere Göre Daha Yakından Çalışmaktadır

Küçük çocuklar günde yaklaşık altı saat okula giderken, sınıfta öğretmenlerin sadece birkaç dakikalık bölünmemiş dikkatleri olabilir. Ebeveynler çocukları ile yan yana oturma, ödevler ve diğer öğrenme aktiviteleri yoluyla uzun süre çalışabilme olanağına sahiptirler.

Ebeveynler, çocuklarının çalışmalarını yakından izleyen ve çocuklarından geri bildirim alan tek yetişkinler olabilirler. Sonuç olarak, hiç kimse bir toplantıda ebeveynin bakış açısına sahip değildir.

Ebeveynler, karar alma sürecine katılımı sağlamak ve çocuklarının programlarının tüm yönleriyle ilgili girdi sağlamak için toplantılara katılmaya çalışmalıdırlar.

Ayrıca, ebeveynlerin ilçe yasaları konusunda bilgili olmaları da önemlidir, böylece okul yöneticilerinin kurallara uyduğundan emin olabilirler.

4. BEP Ekibinde Ebeveynin Rolü

Ebeveynler, BEP ekibi süreci için hayati bir öneme sahiptirler. Çocuğun evdeki güçlü ve zayıf yönleri, çocuğun geçmişi ve gelişimi hakkındaki bilgileri ve çocuğun öğrenmesini etkileyebilecek aile faktörleri hakkında bilgi sağlamaktadırlar.

Ebeveynler, mevcut stratejilerin ve talimatların çocuğa (özel olarak sorulmasa bile) yardımcı olup olmadığı konusunda fikir vermeye ve değişim ve gelişme için önerilerde bulunmaya hazır olmalıdırlar.

Bu ileri geri iletişim, evde pratik yapabilmeniz için çocuğunuzun eğitimcilerini dinlemek ve eğitimcilerin okulda takip edebilmeleri için düşüncelerinizi duymalarını sağlamak, sadece durumun çocuğunuz için daha az kafa karıştırıcı olmasını sağlamayacak, aynı zamanda her iki taraftaki çabaları da güçlendirecektir

5. Ebeveynler Geçiş Toplantıları İçin Kapsamlı Bilgi Sağlamaktadırlar

Geçiş toplantıları, bir okul seviyesinden diğerine, bir programdan diğerine veya bir lise sonrası program, iş veya destekli yaşam programına geçişi tartışmak için yapılır. Bu önemli okul ve yaşam geçişleri boyunca çocuğa yalnızca ebeveynleri eşlik eder. Ebeveynlerin her geçişteki girdileri, uygun hizmet ve desteklerin mevcut olmasını sağlayabilir ve yeni programda çocuğun başarı şansını artırabilir.

6. Ebeveynler Çocuklarının En İyi Savunucularıdır

Bir çocuğun kendi ebeveynlerinden daha başarılı olduğunu ve geliştiğini görmekle ilgilenen ve motive eden başka kimse yoktur ve sadece bu durum bile ebeveynlerin BEP ekibindeki önemli rolünü göstermektedir.

Çocuğunuzu nasıl savunabilirsiniz?

  • Yaşadığı zorluklar hakkında mümkün olduğunca çok şey öğrenin.
  • Çocuğunuzun öğrenme stillerini gözlemleyin. Çocukların en iyi nasıl öğrendiklerini fark etmeye çalışan testler olmasına rağmen, ebeveynler bunu her gün hareket halinde izlemek için en iyi konumdadırlar.
  • Testler ve BEP raporları dahil olmak üzere çocuğunuzun eğitimine ilişkin dikkatli kayıtlar tutun. Bunları dikkatli bir şekilde dosyalamanın bir yolunu bulun, böylece gerekirse elinizde bulunacaklardır.
  • Mümkün olduğunca öğretmenlere ve diğer profesyonellere yazılı olarak yanıt verin ve bu iletişimlere devam edin. Umarım, bu kayıtların herhangi birine geri dönmeniz gerekmeyecektir, ancak ihtiyaç durumu ortaya çıkarsa, bunları kullanabileceksiniz.

Kaynakça: https://www.verywellfamily.com/parental-importance-special-education-2162701