Özel Eğitimde Etkili Öğretme Stratejileri

Özel Eğitimde Etkili Öğretme Stratejileri

ÖZEL EĞİTİMDE ETKİLİ ÖĞRETME STRATEJİLERİ

            Özel eğitim sınıfınızda etkili öğretme stratejileri mi arıyorsunuz? Bu öneriler belirli zorluklar yaşayan özel ihtiyaçlı öğrencilere eğitim veren öğretmenlerin işlerine yarayabilir.

1. Kısa Dikkat Süresiyle Çalışmak:

 • Tüm öğrencilerden neler beklediğinizi net bir şekilde belirleyin.
 • Ödevleri daha kısa sürelerde bitecek şekilde parçalara bölün.
 • Ödev ve görevler arasında mola verin. Böylece çocuklar tekrar odaklanabilirler.
 • Fikir ve düşüncelerinizi ailelerle paylaşın ki ev ödevlerine yardımcı olabilsinler.
 • Günlük rutinleri aksatmayın.
 • İyi davranışlar, görevi zamanında tamamlama ve derse katılmalar için ödül sistemi geliştirin.
 • Bir aktiviteden diğerine geçmek için görsel ve işitsel uyaranlar kullanın. Bu yöntem başarılı olmadan önce birçok defa tekrarlanması gerekebilir. Örneğin bir aktivitenin başlayıp bittiğini belirtmek için yumurta zamanlayıcısı işe yarayabilir.

 

2. Sürekli Değişimleri Yönetme:

Özel eğitim öğrencilerine öğretmenin arkasında yatan bilim alışıldık, sıradan değildir ve öğretmenlerin sınıflarında uyguladıkları yöntemler de kalıcı olmamalıdır- bunun yerine esnek ve yeniden şekillendirilebilir olmalıdır.

 • Öğretme yardımlarını ve dersleri esnek düzenleyin
 • Yaratıcı dersler ve ev ödevleri ekleyin
 • İhtiyaçlara uygun kullanımı ve takibi kolay araç-gereçler geliştrin
 • Her bir öğrenciye uyacak şekilde değiştirilebilir öğretim programları diayn edin
 • İşe yarar kaynaklar ve müdahaleler geliştirin.

 

3. Etkili Öğretme:  Etkili bir öğretmen olmak bir çoğu deneme yanılma yoluyla bulunmuş birçok araç-gereç kullanmayı içerir. Etkili stratejilerde şunlar bulunmalıdır:

 • Ders planlamasını geliştirirken çoklu-senaryo yaklaşımı kullanımı
 • Öğrencinin derslerdeki tepkilerini gözlemleme ve doğrulama
 • Gerektiği kadar ders adaptasyonu ve değerlendirmesi
 • Ders planlarını gözden geçirirken ve uygulanabilir fikirler geliştirirken çiftler kullanma
 • Akıl hocası havuzu oluşturma ve sürdürme
 • Öğretme, ders planları ve profesyonel gelişim için kaynak listeleri tutma
 • Öğretmen için profesyonel gelişim planı oluşturma ve hedefleri takip etme
 • Dersleri takip etme ve uyarlamaya yardımcı olması için kolay ve anlaşılabilir veri toplamaya uygun bir sistem geliştirme
 • Özel eğitim alanında çalışmayan öğretmenler de dahil olmak üzere diğer öğretmenlerden işin inceliklerini öğrenme.

KAYNAKÇA:https://education.cu-portland.edu/blog/classroom-resources/effective-teaching-strategies-for-special-education/