Özel Eğitimde Uygulamalı Davranış Analizi Kullanımı

Özel Eğitimde Uygulamalı Davranış Analizi Kullanımı

Uygulamalı davranış analizinin tanımı nedir? Bir davranış değişikliğini sağlamak için, o davranışı incelemek ve yönetmek için kullanılan bir yöntemdir. Terapistler, çocuklarda bulunan ve uygun olmayan davranışları azaltmak için araştırmalara dayalı davranış müdahale planları sağlamaktadırlar..

UDA ayrıca davranış analizi veya davranış değiştirme planı olarak da bilinir. Bu teknik özellikle özel eğitim sınıflarında faydalıdır, çünkü öğrenme güçlüğü olan çocuklar, okulda, evde veya arkadaşlarıyla etkileşimlerinde, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu gibi, rahatsız edici olabilecek davranış sorunları veya bozuklukları yaşayabilirler.

UDA sadece öğrenme zorluğu olan çocuklar için kullanılmamaktadır.Aynı zamanda, öğrenme zorluğu olmayan ancak uygun davranışlar göstermeyen çocuklar için de kullanılmaktadır. Nasıl yapıldığına ve uygulandığına dair bilgiler de dahil olmak üzere, tekniğin çocuğunuz için yararlı olup olmadığını bu yazımızda öğrenebilirsiniz.

Uygulamalı Davranış Analizinden Kimler Yararlanır?

Öğrenme güçlüğü ve davranış sorunları olan öğrencilere ek olarak, UDA’nın, bireylerin başkalarıyla iletişim kurma, göz teması kurma  ve genel olarak sosyal etkileşim ile ilgili sorun yaşayabileceği “otizm” bozukluklarında yardımcı olduğu bulunmuştur.

Uygulamalı Davranış Analizi Nasıl Yapılır?

Terapistler, öğrencilerin davranışlarını dikkatle gözlemleyerek veri toplar ve analiz ederler. Daha sonra bir davranış değişikliğini teşvik etmek için öğrencinin çevresinde değişiklikler yaparlar.

Terapistler, uygun olmayan davranışı azaltmak için davranış müdahale planlarının bir parçası olarak olumlu pekiştireç veya olumsuz pekiştireç kullanabilirler. Ayrıca çocuklara, sınıf ortamında sorulan soruların cevaplarını bağırarak söylemeleri yerine, konuşmadan önce ellerini kaldırmalar gibi uygun olan davranışları öğretebilirler.

UDA’yı Kimler Geliştirebilir ve Uygulayabilir?

UDA, kullanımı konusunda eğitim almış terapistler, psikologlar ve diğer eğitim uzmanları tarafından geliştirilebilir ve uygulanabilir. Ebeveynler ev ve okul arasında tutarlı davranışsal müdahale oluşturmak için evde de UDA’yı kullanmalıdırlar. Örneğin, UDA terapisi almış olan bir çocuğa artık sınıfta bağırmaması öğretilmişse, ailesinin bunu evde desteklemesi sağlanabilir.

Bazen öğrenciler, evde olduğu gibi okulda da aynı problem davranışları sergilemektedirler. Bazı öğrenciler okulda daha kötü, evde daha iyi davranabilirler. UDA, bir dizi davranışı ele almak ve uygun davranış göstermeyen çocukların, ebeveynleri tarafından uygun şekilde düzeltilmeleri için kullanılabilir.

UDA’nın Çocuğunuza Uygun Olduğunu Nasıl Öğrenebilirsiniz?

UDA hakkında bilgi almak için çocuğunuzun öğretmeni veya okul psikologu ile görüşün. Ayrıca çocuğunuzun davranışlarını ele almak için UDA veya benzeri yöntemler gibi, uygun olan yöntemleri tartışmak üzere bir BEP (Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı) ekip toplantısı talep edebilirsiniz. Çocuğunuza öğrenme güçlüğü teşhisi konmadıysa, ancak endişe verici davranış sorunları varsa, yine de uygun davranış müdahale programları hakkında okul personeline danışabilirsiniz.

Siz ve okul yönetimi, UDA’nın çocuğunuza uygun olup olmayacağına veya başka bir davranış yönetimi biçiminin uygun olup olmayacağına karar verebilirsiniz. Buradaki amaç, sorunlu davranışı düzeltmek ve çocukların potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı olmak olduğu için tek bir müdahale programına güvenmek uygun olmaz.

Kaynakça: https://www.verywellfamily.com/applied-behavior-analysis-helps-change-behavior-2161859