Palin Ebeveyn-Çocuk Etkileşim Terapisi

Palin Ebeveyn-Çocuk Etkileşim Terapisi

Palin Ebeveyn-Çocuk Etkileşim Terapisi (PCI), kekemelik yaşayan (yedi yaş ve altı) küçük çocuklar ve aileleri için de uygulanabilen kombine bir dolaylı ve doğrudan terapi müdahalesi yaklaşımıdır. Bu yaklaşım, ebeveynlerin çocuklarının akıcılığını destekleyen halihazırda yaptıklarını belirlemelerine yardımcı olur. Ebeveynlerin, çocuklarının kekemeliğini yönetme konusundaki güvenlerini ve becerilerini artırmayı amaçlamaktadır. Oturumlar oyun temellidir ve ebeveynlerin çocuklarının akıcılığını desteklemelerine yardımcı olmak için video geri bildirimleri ve kolaylaştırılmış tartışmalar içerir.

Her oturum: ebeveynleri, neyin iyi gittiğini ve çocuklarının akıcılığını desteklemek için neyi daha çok yapmaları gerektiğini belirlemeleri için güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Palin PCI sırasında ele alınan konuların örnekleri şunları içerir:

  • Çocuğumun oyunda başı çekmesine izin vermek
  • İşleri basit tutmak
  • Yorumları ve soruları dengelemek
  • Göz teması ve konuşma

Ele alınabilecek diğer alanlar ise şunları içerir:

  • Çocuğumun güvenini kazanmak
  • Kekemelik konusuna açıklık kazandırmak
  • Sırayla konuşmak
  • Çocuğuma duygularıyla başa çıkması için yardım etmek

Palin PCI Terapisini kullanmak isteyen terapistlerin Michael Palin Centre tarafından verilen eğitimi almaları gerekir. Palin Center’da kekemelikle çalışan Kevin Paul FOWER, eğitimine katılan terapistlere DOĞRUDAN UYGULAYICI BELGESİ ve PALIN PCI yaklaşımını kullanma hakkı verecektir.