PALİN- PCIT: Ebeveyn-Çocuk Etkileşim Terapisi Nedir?

PALİN- PCIT: Ebeveyn-Çocuk Etkileşim Terapisi Nedir?

Ebeveyn-Çocuk Etkileşimi Terapisi (PCIT), SHEİLA EYEBERG tarafından küçük çocukları yıkıcı davranışlarla tedavi etmek için geliştirilen kanıta dayalı bir müdahaledir. PCIT ebeveyn-çocuk ilişkisini güçlendirmek için çalışır ve canlı ebeveyn koçluğu yoluyla etkili ebeveynlik stratejilerini öğretir. PCIT, “kulak içi böcek” cihazı kullanarak gözlem odasından izlerken ve koçluk yaparken ebveyn-çocuk ikilisinin oynadığı ve etkileşim kurduğu canlık koçluk seansları aracılığıyla yürütülür.

Ensemble Therapy, I-PCIT veya internet tabanlı PCIT sunar. Bu uygulamada terapistler, aynı terapi müdahalesini yapmak için ailelerle uzaktan çalışır. Aileler, terapi seansı sırasında terapistin ebeveyni ve çocuğu oynarken görmesini sağlayacak şekilde telefonlarını, tabletlerini veya bilgisayarlarını kurarak evlerinde terapi hizmeti alırlar. Terapistler, kablosuz bir kulaklık kullanarak, bir ofis ortamında olduğu gibi, yapılandırılmış oturumlar boyunca ailelere koçluk yapar. Ve bu yöntemle dikkat çekici olan şey, araştırmanın ofis içi PCIT ile karşılaştırıldığında: karşılaştırılabilir veya daha iyi sonuçlar göstermesidir!

 

PCIT, İKİ MÜDAHALE AŞAMASINDAN OLUŞUR

Aşama 1: Terapinin ilk aşaması Çocuk Yönlendirmeli Etkileşim olarak adlandırılır ve çocukların ebeveynleriyle ilişkilerinde kendilerine güven ve güvende hissetmelerine yardımcı olduğu kanıtlanmış ebeveynlik becerilerini kullanarak ebeveyn-çocuk ilişkisini güçlendirmeye çalışır. Bu aşama ebeveynlere oyun terapistlerinin kullandığı becerilere benzer becerileri öğretir! Ebeveynler, uygun ve istenen davranışları nasıl pekiştireceklerini öğrenir, böylece bu davranışların sıklığı artar. Ayrıca dikkat çekme davranışlarını azaltmak, dikkat süresini artırmak, paylaşma gibi sosyal becerileri desteklemek, öfke nöbetlerinin sıklığını ve / veya şiddetini azaltmak, ebeveyn güvenini artırmak ve ebeveyn hayal kırıklığını azaltmak için çalışılır.

Aşama 2: Terapinin ikinci aşamasına Ebeveyn Yönlendirmeli Etkileşim adı verilir ve ebeveynleri çocukların en zorlu davranışlarını etkili, sakin ve güvenli bir şekilde yönetmeleri için stratejilerle donatır. Bu aşamada ebeveynler, çocuklara talimatları izlemeyi, sınırlara ve sınırlara saygı göstermeyi ve hem evde hem de toplum içinde uygun davranışları sergilemeyi öğreten teknikler uygular. Bu terapi aşaması, saldırgan davranışların sıklığını ve şiddetini azaltmak, uyumu artırmak, meydan okuma ve muhalefeti azaltmak ve çocukların zorlayıcı ve yıkıcı davranışlarını yönetmede ebeveyn güvenini artırmak için çalışılır.

EBEVEYN-ÇOCUK ETKİLEŞİM TERAPİSİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Çocuğunuz 2-7 yaşında ise ve yönetilmesi zor yıkıcı davranışlara sahipse, Ebeveyn-Çocuk Etkileşim Terapisi aileniz için doğru olabilir! Aşağıdaki davranışlardan herhangi birini sergileyen çocuklar PCIT’den yararlanabilir:

 • Yetişkin taleplerinin reddi ve karşı çıkılması
 • Duygusal düzensizlik
 • Düşük hayal kırıklığı toleransı
 • Kindarlık
 • Sık sık öfke nöbetleri
 • Hızlı öfke kaybı
 • İnsanlara, hayvanlara veya eşyalara karşı saldırgan davranışlar
 • Sırayla oynamada ve sakince oynamada zorluk
 • Dikkatsizlik ve hiperaktivite

PCIT’in karşı gelme bozukluğu (ODD), dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB), aralıklı patlayıcı bozukluk (IED), seçici mutizm, diğer yıkıcı davranış bozuklukları (DBD’ler) ve otizm spektrumu teşhisi konulan çocuklar için etkili bir terapi müdahalesi olduğu gösterilmiştir.

PCIT genellikle çocuklarını yakın zamanda evlat edinmiş veya yeniden birleşmiş aileler için de kullanılmaktadır.

 

TERAPİ SÜRESİ NE KADARDIR?

Terapi süresi sınırlı olmasa da, PCIT tutarlı katılım ve verilen ödevlerle 14-20 seansta tamamlanabilir. Ebeveynler, terapinin her iki aşamasından da kazanılması gereken becerilere erişip bu becerileri sürdürene kadar terapinin tamamlanmış olduğu kabul edilmez. Terapi sonunda ocuklarının davranışlarının ebeveyn derecelendirmeleri, bir davranış derecelendirme ölçeğinde normal sınırlar içindedir ve ebeveynler, gerçek yaşam koşullarında PCIT’de öğrenilen becerileri kullandıklarında kendilerine güven duyduklarını bildirirler.

 

PCIT, DİĞER TERAPÖTİK YAKLAŞIMLARDAN FARKLIDIR:

 • Ebeveynin belirli becerileri o anda uygulamasını desteklemek için canlı koçluk kullanır
 • Bu becerilerin evde ve halka açık yerlerde de dahil olmak üzere gerçek yaşam koşullarında uygulanmasına izin verir
 • Ebeveyn-çocuk ilişkisinde sıcaklık ve güven oluşturmak için müdahale olarak ebeveynleri kullanır, böylece ebeveynler kendinden emin ve terapi dışındaki yıkıcı davranışları yönetmek için iyi bir donanıma sahip olurlar.
 • Terapinin haftada sadece bir kez olmadığı fikrini güçlendirir! Aileler haftada bir terapi seanslarına katılacak olsa da, ebeveynler çocuklarıyla vakit geçirirken her gün becerilerini geliştireceklerdir. Bu terapötik aşama terapinin en önemli kısmıdır.

 

PCIT TRAVMA KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMİŞ Mİ?

Evet! PCIT, Ulusal Çocuk Travmatik Stres Ağı tarafından travmaya dayalı bir müdahale olarak kabul edilmiş ve travmaya maruz kalan çocuklar ve kötü muamele gören ebeveynler için etkili olduğu bulunmuştur. Ayrıca yakın zamanda evlat edinmiş veya çocuklarıyla yeniden birleşmiş aileler için de sıklıkla tercih edilmektedir.

Palin PCI Terapisini kullanmak isteyen terapistlerin Michael Palin Centre tarafından verilen eğitimi almaları gerekir. Palin Center’da kekemelikle çalışan Kevin Paul FOWER, eğitimine katılan terapistlere DOĞRUDAN UYGULAYICI BELGESİ ve PALIN PCI yaklaşımını kullanma hakkı verecektir.

 

Kaynakça

Bu makale Alexandra Tueni tarafından yazılmıştır. Alexandra Tueni hem lisans hem de yüksek lisans derecelerini Austin’deki Texas Üniversitesi’nden almıştır. Uygulamalı Öğrenme ve Geliştirme alanında lisans ve Sosyal Hizmet alanında yüksek lisans derecesine sahiptir. Şu anda lisanslı bir sosyal hizmet uzmanıdır ve Amanda Gane, LCSW-S gözetiminde çalışmaktadır.