Pragmatik Dil Nedir?

Pragmatik Dil Nedir?

Sohbet ederken nerede duracağınızı nasıl biliyorsunuz? Bir müdür veya bebekle konuşurken sesinizi değiştirmeyi kim öğretti? Sohbette sıra almayı ne zaman öğrendiniz? Bu doğuştan gelen beceriler doğal olarak bazı insanlarda vardır ancak, bazı insanlarda da yaygın olarak pragmatik dil olarak adlandırılan bu becerileri tümü ile sorunlar görülebilir. Pragmatik, ifade (veya konuşma) edici dil ve alıcı (veya anlama) dil, dilin üç temel bileşenidir. Pragmatik dil “dil kuralları” olarak düşünülebilir ve bazı çocukların okuma-yazma gibi öğrenmesi gereken bir grup beceriden oluşur.

Dil kuralları nelerdir?
 

Dili Kullanma: Birbirimizi selamlamak (örneğin, “Merhaba, günün nasıldı?”), önemli gerçekleri bilgilendirmek veya açıklamak (örneğin, “Acıktım.”) ve dilek / ihtiyaçların bildirilmesi için dil kullanıyoruz. (örneğin, “iPad’i alabilir miyim?”). Çocuklar hızlı bir şekilde dil kullanmanın istekleri / ihtiyaçları karşılamada yardımcı olabileceğini öğrenirken, bağırmak / çığlık atmak ise aynı sonuçları vermeyecektir.

Dili Değiştirmek: Dilimizi çevreye ve kitleye bağlı olarak değiştirmek önemlidir. Çocuklar mesajlarını ihtiyaçlarına, iletişim partnerlerinin ihtiyaçlarına, iletişim partnerlerinin yaşına ve çevrelerine (örneğin oyun alanında bağırmak, kabul edilebilir, ancak sınıfta bağırmak değildir) göre düzenlerler.

Kurallara Uymak: Konuşma kurallarını anlamak mesajın kendisi kadar önemli olabilir. Çocuklar konuşmaya sırayla girdiğimizi ve soru sormak / yorum yapmak için doğru zamanı beklemenin önemli olduğunu öğreneceklerdir. Konuşmalar sırasında konu üzerinde durmak, hem sözlü hem de sözsüz ipuçlarını okumak ve kişisel alan sınırlarını anlamak önemlidir.

Dil kuralları ile mücadele eden çocuklar, başkalarını sosyal bir ortama nasıl dâhil edecekleri veya bir sohbete nasıl katılacakları konusunda direkt talimatlardan yararlanabilirler. Çocukların kurallara uyma derecesi, sosyal bir ortamda elde ettikleri başarı ile ilgilidir. Sosyal etkileşimler sırasında ele alınması gereken başka problemler varsa, bazı çocukların pragmatik konusunda mücadele etmeleri normal bir durum olur. Yukarıda belirtilen bileşenlerden herhangi birinde çocuğunuz zorluk çekiyorsa, bir dil ve konuşma terapisti size yardımcı olabilir.

Kaynakça: https://www.nspt4kids.com/parenting/pragmatic-language/