Problem Davranışları Azaltmak İçin Proaktif Stratejiler Nelerdir?

Problem Davranışları Azaltmak İçin Proaktif Stratejiler Nelerdir?

Sorunlu bir davranış ne zaman durdurulmalı? Olmadan önce! Ön düzeltme stratejileriyle eşleştirilen prosedürler ve rutinler, otizmli öğrencileri desteklemek için kanıta dayalı müdahalelerdir. Bir meydan okumanın ortaya çıkmasını beklemek ve ona tepki vermek yerine, olumsuz davranışların ortaya çıkma fırsatlarını azaltmak için proaktif stratejiler kullanın. Beklentileri önceden öğreterek dersleri önden çğrettiğinizde, öğrenciler ortamda tam olarak nasıl davranacaklarını bilirler ve tekrar yoluyla, ek yönlendirme veya destek olmadan beceriyi gerçekleştirme olasılıkları artar.  

Prosedürler ve Rutinler 

Bir rutin, basitçe, devam etme, ödevleri teslim etme veya bir ders dönemine başlama gibi şeyleri ele alan bir dizi prosedürdür. Ayrıca, banyoyu nasıl kullanmayı isteyecekleri veya sınıfın farklı alanlarına geçiş yaparken olduğu gibi öğretimde küçük kesintiler olduğunda öğrencilerin ne yapmaları gerektiğini de özetleyebilir. Bu prosedürler sadece öğrenciler için değil, aynı zamanda personel için de olabilir. Personel üyeleri genellikle dikkat çekmek, kağıtları dağıtmak ve ders hedeflerini yayınlamak gibi prosedürlere sahiptir. 

Rutinler ve prosedürler, sınıf ortamını öngörülebilir ve güvenli hale getirmeye yardımcı olur, bu da otizmli öğrenciler için zaten karmaşık bir ortam olan sınıfta kaygıyı azaltmaya yardımcı olabilir. Sınıf, özellikle, bir yandan öğrenmeye çalışırken, bir yandan da sosyal durumlar ve duyusal girdiler söz konusu olduğunda inanılmaz derecede kafa karıştırıcı olabilir.

Yerleşik rutinler, öğrencilerin ne bekleyeceklerini ve onlardan ne beklendiğini bilmelerini sağlar – sonuç olarak, prosedürleri takip etme olasılıkları daha yüksek olur. Dahası, ortamınıza yapı eklemek öğrencilerin güvenlik hissini artırır. Maslow’un hiyerarşisinden bildiğimiz gibi, öğrencilerin öğrenmeye hazır olmadan önce temel ihtiyaçlarının karşılanması gerekir. 

Bir prosedürü öğretmenin anahtarı bir plana sahip olmaktır. Bir okul günü boyunca dikkate alınması gereken birden fazla rutin vardır. Sınıf içi ve dışı etkinlikler arasında geçiş rutinleri, iş bittiğinde boş zaman etkinliklerine geçiş, banyo rutinleri, ortam içinde ayrılma (çöp atmak, kalemleri keskinleştirmek ve malzeme almak gibi şeyler için) ve acil durum geçişleri vardır. Ayrıca sadece öğretmene yönelik rutinler ve sadece öğrencilerin gerçekleştirdiği rutinler de vardır.

Bir Planınız Olsun 

Davranışın nasıl olmasını istediğinize dair adım adım bir liste oluşturmak faydalı olacaktır. Nerede durmalarını veya bir şeyleri nereye koymaları gerketiği ve rutini takip etmek için uygun veya uygun olmayan belirli zamanlar olup olmadığını düşünün. Örneğin, kalem bileme rutinimi öğretmem gerektiğini, ancak öğrencilerimin sürekli ders sırasında kalkıp kalem keskinleştirdiğimi gördükten sonra fark ettim! 


Uygulama 

Ardından, sınıfa rutini öğretmek için bir plan yapın ve pratik yapın. Öğrencilerin rutinlerine ve ihtiyaçlarına bağlı olarak, Dil Oluşturucu kartlarını kullanmak gibi öğrenci referansı için dahil edilen adımlarla görsel bir destek geliştirebilirsiniz. Hangi prosedürle başlayacağınızdan emin değilseniz, öğrencilerin en çok nerede zorlandıklarını düşünün. Öğrenciler davranışlar konusunda sorun yaşıyorsa—bazen bunun nedeni net prosedürlerin olmamasıdır.

Ön Düzeltme 

Ön düzeltme, beklenen bir problem davranıştan kısa bir süre önce sözlü, jestsel veya görsel bir uyarı vermeyi içeren proaktif bir stratejidir. Bütün bir sınıfa, küçük bir gruba veya tek bir öğrenciye verilebilir. Otizmli öğrencinin ne yapması gerektiğini bilmesi için pozitif bir dil kullanmaya odaklanır. Tıpkı rutinler ve prosedürler gibi, ön düzeltme olumsuz bir davranışın olma olasılığını azaltır. 

Sorunu ortaya çıkmadan önce ele almak, olumsuz davranışlara yanıt vermek yerine bekleneni öğretmeye odaklanmanızı sağlar. Veriler, otizmli öğrencinin belirli bir ortamda, rutinde veya aktivitede mücadele ettiğini gösteriyorsa, ön düzeltme, sosyal hikayeleri kullanmak gibi diğer müdahalelerle eşleştirilir. Olumsuz davranış meydana geldikten sonra doğru haraketi öğretmek yerine, bu davranış gerçekleşmeden istenilen davranışı öğretmek daha olumlu sonuçlar sağlayabilir.. 

Ön düzeltmenin en iyi yanı, herhangi bir zamanda yapabilmenizdir. Tüm sınıfa bir soru sormaya hazırlanıyorsam, örnek olarak elimi kaldırıp “Cevabı biliyorsan elini kaldır” diyebilirim. Ancak, sınıfınızda daha açık bir öğretim modeline ihtiyaç duyduğunuz anlar olabilir. 

Doğru Zamanları Belirleyin 

Bir rutini veya prosedürü adapte edip, sınıfa öğrettikten sonra bile, sorunlu davranışın ortaya çıkma olasılığının daha yüksek olduğu günleri arayarak başlayın. 


Beklentilerinizi Paylaşın 

Otizmli öğrenciler için çok adımlı planlar bunaltıcı olabilir. Beklentileri belirtirken yönergeleri kısa ve öz tutun. Söylediklerinizi jest veya görsel işaretle eşleştirmek, öğrencilerin ne beklendiğini anlamalarına da yardımcı olabilir. Bu kulağa "Sıraya girmeden önce, sessiz bir şekilde ve düz bir çizgide yürümeyi unutmayın." gibi olabilir.

Rol Yapma 

Ön düzeltmede dikkate alınması gereken bir strateji, “süper öğrenci” modelidir. Araştırmalar, otizmli öğrencilerin nörotipik akranlarını taklit etmeye daha eylimli olduğunu gösteriyor. Beklentinizi belirttikten sonra, "Sıraya girmeden önce hepimiz Johnny’nin bize nasıl yapılacağını göstermesini sağlayacağız" diyebilirsiniz. Bir akran modeli mevcut değilse ve otizmli öğrenci belirli bir beceri ile mücadele ediyorsa, onlarla bire bir pratik yapabilir ve daha sonra sınıf için model olması için onları nörotipik bir öğrenciyle eşleştirebilirsiniz. 

Sınıfınızdaki davranışları proaktif olarak ele almak için bu stratejilerden herhangi birini kullanırken, öğrencilere davramış pekiştirme olanakları sağlamak çok önemlidir. Bu, öğrencilerin beceriyi kullanmaya devam etme olasılığını artırmaya yardımcı olacaktır. İster resmi, olumlu bir davranışsal destek sistemi olsun, ister "Ders bitene kadar kaleminizi keskinleştirmek için nasıl beklediğinizi seviyorum" gibi davranışa özgü bir övgü olsun, yapılan davranışları tanımak sınıfınızın başarıyla işlemesini sağlayan bir anahtardır. 


Kaynakça 

Bu makale Frankie Kietzman tarafından yazılmıştır. Orijinal metni buradan okuyabilirsiniz.