Psikolojik Danışmanlık

Psikolojik Danışmanlık

DİLGEM Psikolojik Danışma Birimi, çocuk ve ergen, yetişkin, nöropsikoloji gibi farklı alanlarda uzmanlaşmış ekip çalışmasına yatkın psikologlardan oluşturmaktadır. Ekibin başında çocuk ve ergen psikiyatristi bulunmakta olup vaka çalışmaları ile hem birim içerisinde hem de hizmet içi eğitim maksadıyla çalışmalar yürütülmektedir.
Psikolojik danışmanlık birimi, çalışma alanlarını farklı tanı gruplarında görülen psikolojik, gelişimsel değerlendirme ve müdahaleler oluşturmaktadır.

 

 

 • Davranım Bozukluğu
 • Depresyon
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
 • Dil ve Konuşma Bozuklukları
 • Disleksi
 • Enkoprezis/Enürezis
 • İletişim Bozuklukları
 • Karşı Gelme Bozukluğu
 • Kaygı Bozuklukları
 • Mutizm
 • Otizm Spektrum Bozukluğu
 • Özel Öğrenme Güçlüğü
 • Uyum Problemleri

 

Psikolojik danışmanlık biriminin çalışma esaslarını değerlendirme, müdahale, izleme ve takip süreçleri oluşturmaktadır.
Değerlendirme seansları, ilk kez gelen danışanın psikolojik, akademik, sosyo-duygusal, davranışsal değerlendirilmesini içerir. Değerlendirme seanslarında çocuğun ihtiyacını belirlemeye yönelik çeşitli test, gözlem ve görüşmeler yapılmaktadır. Bu aşamada çocuk ve aile ile ayrı çalışmalar yapılmaktadır. Terapi veya danışmanlık sürecinin yoğunluğu, süresi ve yapısına karar verildikten sonra ihtiyaç dahilinde yönlendirme yapılmakta veya müdahale sürecine geçilmektedir.
Müdahale seansları, çocuğun/ergenin danışmanlık veya terapi süreci danışanın yaşına ve ihtiyacına göre değişmektedir. Müdahale çalışmalarında, farklı terapi teknikleri kullanılmaktadır. Bu süreç, sadece danışanın katılımıyla olabileceği gibi ailenin ya da temel bakım verenin de katılımını gerektirebilir. Bu tür müdahale çalışmaları, özellikle okul öncesi danışan grubunda aileyi koterapist olarak yetiştirmeye yönelik oturumları içermektedir.
İzleme ve takip etme en önemli çalışma süreçlerinden olup danışanın problemi ortadan kalktıktan sonra veya edinim kazanıldıktan sonra aile ile yüz yüze veya telefon aracılığıyla görüşmelerden oluşmaktadır.