Resim Değişimine Dayalı İletişim Sistemi (PECS) İle İlgili Bilinen Yanlışlar

Resim Değişimine Dayalı İletişim Sistemi (PECS) İle İlgili Bilinen Yanlışlar

Resim Değişimine Dayalı İletişim Sistemi nedir? Resim Değişimine Dayalı İletişim Sistemi işlevsel iletişimin başlatılmasını öğretmek için bir resim / sembol sistemini kullanan bir Alternatif ve Destekleyici İletişim biçimidir.

Resim Değişimine Dayalı İletişim Sistemi, 1985 yılında Lori Frost ve Andy Bondy tarafından, topluma yönelik iletişim biçimlerini çok az kullanan veya hiç kullanamayan ve otizm spektrumunda bulunan okul öncesi çocuklarla birlikte kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Bu sistemin kullanıldığı bireylere başkalarıyla etkileşimlerden kaçınan, başkalarıyla iletişim kurmak için yaklaşmayan ve / veya yalnızca istediğinde iletişime geçen bireyler örnek olarak gösterilebilir.

Yanılgı 1: Resim Değişimine Dayalı İletişim Sistemi kesinlikle sözel çıktısı olmayan çocuklar veya otizm spektrumundaki çocuklar için kullanılır.

Resim Değişimine Dayalı İletişim Sistemi ile ilgili yaygın bir yanılgı, kesinlikle sözel çıktısı olmayan çocuklarla birlikte kullanılmasıdır. Resim Değişimine Dayalı İletişim Sistemi ve diğer alternatif-destekleyici iletişim formlarının, sözel çıktısı olmayan çocuklar için çok faydalı ve başarılı olduğu kanıtlanmış olsa da, sistem işlevsel iletişimi başlatmak amacıyla diğer birçok popülasyona uygulanabilmektedir.

İşlevsel iletişimin anlamını tam olarak kavramak için, çevreye yönelik eylemler ile bireye yönelik eylemler arasında bir ayrım yapılmalıdır. Bir çocuk rafta bulunan bir oyuncak arabaya ulaşmak için bir tabureye tırmanabilir. Bu eyleme bakarak çocuğun araba ile oynamak istediğini söyleyebiliriz. Ancak, bu iletişimsel değildir. Aynı çocuk araba için annesine bakarsa veya annesini arabaya yönlendirirse, bunun iletişimsel olduğu düşünülür. Her iki durum da konuşmayı içermiyor, ancak ayrım, bir eylem belirli bir sonuca ulaşılası için bir başkasına yöneltildiğinde iletişimin gerçekleşmesinde ortaya çıkıyor.

Bu nedenle, Resim Değişimine Dayalı İletişim Sistemi, yalnızca sözlü olarak iletişim kurmayan çocuklarla veya yetişkinlerle değil, aynı zamanda sözlü, ancak düğer bireylere yönelik iletişimi olmayanlar için de uygundur.

Resim Değişimine Dayalı İletişim Sisteminin uygun olabileceği diğer popülasyonlar:

  • Gecikmiş konuşması olan çocuklar
  • Afazili yetişkinler
  • Çocukluk Çağı Konuşma Apraksi (CAS)
  • Konuşma anlaşılırlığı az olan çocuklar
  • Sosyal dil kullanımı azalmış sözel çıktısı olan çocuklar

Yanılgı 2: Resim Değişimine Dayalı İletişim Sistemi çocuğumu sözlü iletişim kurmasını engelleyecek

Bazı çocuklar için sözlü iletişim zor olabilir. Dil ve konuşma becerileri beklendiği kadar çabuk gelişmiyor ve buna bağlı olarak hayal kırıklığı ve buna bağlı problem davranışlar ortaya çıkıyor. Resim Değişimine Dayalı İletişim Sistemi gibi alternatif ve destekleyici bir iletişim sisteminin tanıtılması, henüz sözlü iletişim kuramayan ancak dil ve konuşma becerileri gelişirken erişilebilir bir iletişim aracına ihtiyaç duyan çocuklar için bu açığı kapatmaya yardımcı olabilir. Etkili bir iletişim aracı olmadan, bu çocuklar hayal kırıklığı ve soyutlanma duyguları dâhil olmak üzere sosyal, duygusal ve davranış sorunları açısından risk altındadırlar.

Ebeveynler genellikle, alternatif ve destekleyici bir iletişim biçimini kullanmanın sözlü iletişimi değiştireceği veya engelleyeceği konusunda endişelidirler. Aslında, araştırmalar tam tersini göstermiştir:

“Geçtiğimiz 25 yıl boyunca yapılan araştırmalar, yalnızca arttırıcı iletişim sistemlerinin (yardımlı veya yardımsız) kullanılmasının konuşma gelişimini engellemediğini, aynı zamanda bu sistemlerin kullanılmasının konuşma becerilerinin gelişme veya iyileştirilme olasılığını artırdığını göstermiştir.” (Bondy & Frost, 2004)

Resim Değişimine Dayalı İletişim Sistemi, tipik dil gelişiminin kazanımlarını destekler. Çocuklara, iki kelimeli ifadelerin üretimine geçmeden önce sık karşılaştıkları nesneler tek sözcük yapısı ile öğretilir. Sözlü olarak talep ve adlandırma, programla bağlantılı olarak hedeflenebilir. Resim Değişimine Dayalı İletişim Sistemi programı ayrıca uygun olduğunda modalite geçişini sağlar. (Sözlü iletişime geçiş)

Çocuğunuz şimdi Resim Değişimine Dayalı İletişim Sistemi kullanıyorsa, bu konuşmanın engelleneceği anlamına gelmez. Resim Değişimine Dayalı İletişim Sistemi, konuşma geliştirilirken aynı zamanda çocuğunuza başkalarıyla iletişim kurması ve diğer bireylerle etkileşimde bulunması için kullanılan bir sistemdir.

Yanılgı 3: Resim Değişimine Dayalı İletişim Sistemi görme bozukluğu, ince motor veya kaba motor zorluğu olan çocuklarda kullanılamaz.

PECS, çok çeşitli yaş gruplarında ve engeli olan bireylerle kullanılabilir. Görme bozukluğu olan, ince motor veya kaba motor zorlukları bulunan çocuklar ve yetişkinler için uygundur.

Resimler, görme bozukluğunu gidermek için çeşitli boyutlarda oluşturulabilir. Ek olarak, dil ve konuşma terapisti sizin veya çocuğunuzun ihtiyaçlarına uygun resimleri seçebilir ve değiştirebilir. Çizgi resimler yerine fotoğraflar kullanılabilir ve daha fazla karşıtlık oluşturmak için resimler değiştirilebilir.

Resimler ayrıca, ince motor sorunları olan çocukların bir masadan veya kitaptan almalarını kolaylaştırmak için nesnelerin üstüne konulabilir.

Kaynakça: https://nspt4kids.com/specialties-and-services/speech-language-pathology/common-misconceptions-picture-exchange-communication-system/