Rett Sendromu Nedir?

Rett Sendromu Nedir?

Rett sendromu (veya Rett bozukluğu), DSM-IV tarafından yaygın bir gelişimsel bozukluk olarak sınıflandırılan ilerleyici bir nörolojik bozukluktur.

Bu bozukluğun semptomları serebral palsi semptomlarıyla kolayca karıştırılır. Klinik teşhis küçük bir kafa ve küçük el ve ayaklar ile belirlenir. Ellerin sürekli ağıza götürülmesi veya sıkılması gibi tekrarlayan el hareketleri de tanı işaretleri olarak dahil edilir.

Hastalığın belirtileri arasında öğrenme bozuklukları ve tamamen sosyalleşememe yer alır.
 

  • Rett sendromlu kızlar nöbetlere ve gastrointestinal bozukluklara oldukça eğilimlidirler.
  • Tipik olarak sözel becerileri yoktur.
  • Rett sendromu (sembolü RTT) X’e bağlı baskındır ve neredeyse sadece kızları etkiler.
  • Dil ve motor gelişim 6-18 aya kadar normaldir. Daha sonra gerileme başladığında kasıtlı el kullanımı kaybedilir ve mikrosefali görülmeye başlar.
  • Elle sıkma ve iç çekme karakteristiktir ve bundan etkilenenler otistik davranış geliştirirler.

Kaynakça: https://www.sciencedaily.com/terms/rett_syndrome.htm