Rorschach Testi

Rorschach Testi

Bu test; İsviçreli bir psikiyatrist olan Hermann Rorschach tarafından geliştirilmiştir. Ülkemizde ve dünyada sıklıkla kullanılan, kişiliğin dinamiklerini ölçen projektif bir testtir.7-70 yaş aralığındaki herkese uygulanabilen Rorschach testi’nde zaman sınırlaması yoktur ve bireysel olarak uygulanmaktadır. Testin İçeriği ; Siyah ve renkli mürekkep lekelerinden oluşan 10 adet karta bakarak danışanın ne gördüğünü Söylemesi beklenir.Bunlar kodlanarak psikogram ve içerik analiziyle bütünleştirilir.Böylece kişi hakkında detaylı bir tanı,tedavi ve terapi seçilmesi sağlanır.Kişinin genelde farkında olmadığı bilinçdışı) bilgiler ortaya çıkar. Uygulama Süresi; Test yaklaşık olarak 20 dakika ile 1,5 saat sürmektedir. Patolojik bir durumun varlığını ortaya çıkarmak için kullanılmakla birlikte; Psikiyatri alanında, Nöroloji alanında Alzheimer hastalarına, Adli Psikiyatri alanında suçlulara ve askerlere uygulanabilmektedir. Test 6 aylık arayla tekrarlanabilmektedir. Uygulayıcının Niteliği ; Testi uygulayan kişilerin psikopatoloji bilgisine hakim olan, klinik psikologlar tarafından uygulanması testin geçerliliği ve güvenilirliği açısından önem taşımaktadır.