Ruh Sağlığı ve Ergoterapi

Ruh Sağlığı ve Ergoterapi

Ruh sağlığı alanında çalışan ergoterapistler, insanların meşgul oldukları ve anlamlı buldukları günlük aktivitelere ulaşmalarına yardımcı olur. İnsanların günlük işlevlerini, üretkenliklerini ve kapasitelerini anlamalarına ve bunlarla başa çıkmalarına yardımcı olmak için bir dizi psikolojik ve ergoterapi stratejisi kullanırlar.

Ruh sağlığı alanındaki ergoterapistler, günlük aktivitelerde bağımsızlığı artırmak için bireysel ve grup programları / faaliyetleri kullanırlar. Bir ergoterapist zihinsel sağlık sorunlarını aşan veya sosyal durumlarda özgüven ve özgüvenini artıran insanlar için baş etme stratejileri geliştirmeye yardımcı olabilir.

Ergoterapistler bireylere aşağıdaki konularda yardımcı olur:

  • Daha bağımsız yaşama becerileri geliştirmek için
  • Stres ve duygularla başa çıkmak için
  • Toplulukla bağlantı kurmak için
  • Keder ve kayıpla başa çıkmak için
  • Benlik saygısını yönetmek için
  • İletişim becerilerini geliştirmek için
  • Günlük yaşamın yapısına adapte olmak için

Kaynakça:  http://aboutoccupationaltherapy.com.au/mental-health/