Sembolik Gelişim Nedir?

Sembolik Gelişim Nedir?

Sembolik gelişim kısaca görsel bilgiyi anlamanın gelişimsel seviyeleri olarak açıklanabilir.

Sembolik gelişimimiz, en somut düzeyde başlar. Örneğin nesne seviyesi. Bunun nedeni, bir nesnenin nelere sahip olduğu belirlemek için görme, işitme, dokunma, koklama ve tat alma dahil kullanabileceğimiz bir dizi duyusal girdilere sahip olmamızdır.

Çocukluğumuz boyunca nesneleri 2B resim biçiminde tanımlamaya başlıyoruz; bunu kitaplara bakarken ya da kitap okurken veya resim yaparken yapıyoruz. Eğitim yoluyla yazılı metin de dahil olmak üzere daha soyut materyalleri tanımlamayı öğreniyoruz.

Öğrenme güçlüğü çeken çocuklar ve yetişkinler veya sembolik aşamaların yeteri kadar iyi gelişmesine engel genetik koşullara sahip olanlar, sadece nesneler gibi daha somut görsel girdileri tanıyabilirler.

İnme veya beyin yaralanması geçirmiş olan yetişkinlerin, sembolik gelişimlerinin bozulmuş olduğu ve yazılı metin veya semboller gibi soyut görsel bilgileri tanımakta zorlandıkları görülebilmektedir.
Benzer şekilde, bilişleri etkileyen ilerleyici nörolojik koşulları olan yetişkinlerin de soyut bilgileri tanımlayamadıklarını görülebilir.

Dil ve konuşma terapistleri çeşitli konuşma, dil ve iletişim ihtiyaçları olan çocukları ve yetişkinleri desteklemek için genellikle bir dizi Destekleyici ve Alternatif İletişim Sistemleri kullanırlar. Ayrıca, kullanıcının hangi sembolik gelişim düzeyinin olduğunu anlaşılması önemlidir. Bu, erişilebilir bilgi oluşturmamızda ve görsel bilginin aşağıdaki aşamalardan hangisinde olması gerektiğine karar vermemizde yardımcı olacaktır.

  1. Nesne Seviyesi: Bu seviyede, referans nesneleri sistemini veya görsel zaman çizelgelerini kullanmamız muhtemeldir.
  2. Fotoğraf Seviyesi: Çeşitli görsel yardımlar hakkındaki bilgiler yalnızca fotoğraflar kullanılarak sunulacaktır.
  3. Sembolik Seviyesi: Bu seviyede Boardmaker, Widget veya Makaton Symbols gibi sembol sistemleri kullanılır.

Sembolik gelişim üzerinde çalışırken, bir geliştirme ekranının kullanılması nispeten daha basit olabilir. Kişinin görselden ne anlam çıkardığının kontrol edilmesini sağlayan hızlı bir ekran geliştirilebilir.

Her seferinde 3 öğe kişiye sunulur, tutarlılığı kontrol etmek için bu 4’e de yükseltebilir. Sembolik gelişimin en düşük seviyesinden (nesneler) başlanarak yukarı doğru çalışılır.

Eğer kullanıcı cevaplarında tutarsızsa veya ne düzeyde bir gelişime sahip olduğuna karar vermekte zorlanıyorsanız, bir dil ve konuşma terapistine danışabilirsiniz.


Kaynakça  

 
Bu makale Integrated Treatment Services tarafından yazılmıştır.