Sensory Integratıon And Praxıs Test (SIPT)

Sensory Integratıon And Praxıs Test (SIPT)

Duyu Bütünleme Teorisi’ni geliştiren Dr. A. Jean Ayres tarafından bulunan test 1987 yılından beri öğrenme ve davranış hastalıklarında teşhis edici ve ayırt edici amaçlarla kullanılmaktadır.

SIPT 17 alt testten oluşmaktadır. Bu alt testler sayesinde çocuğun günlük yaşamda eksik olduğu alanlar ve duysal gereksinimler belirlenir. 17 alt testin sonuçları ve ölçümleri bilgisayar üzerinden programa girilir ve sonrasında sonuçlar grafik şeklinde sunulur. Test sonuçları çocuğun hangi standartta olup olmadığını ve standart içinde değilse, standarttan ne kadar farklı olduğunu gösterir.

SIPT genel anlamda zekayı ölçmez; ancak günlük yaşamda gereken önemli yeteneklere odaklanır. Test dil gelişimi, akademik başarı ya da sosyal davranışları değil, bu ve bununla ilişkili işlevlerin duyusal işlemlemesini ve algısal yönlerini test etmektedir. Ayrıca, praksisi ve çocuğun maddesel, fiziksel, 2 ve 3 boyutlu dünya ile başa çıkabilme yeteneklerini değerlendirir.

Duyu Bütünleme nörolojik süreç içinde hangi duyunun(deri, gözler, eklemler, yerçekimi ve hareket duyu reseptörleri) organize olmasının belirlenmesi durumudur. Praksis, oyuncaklarla oynarken, bir kalem ya da çatal kullanırken, bir yapı inşa ederken ve buna benzer uğraşlarda ellerimizi ve vücudumuzu nasıl kullanmamız gerektiğini bize bildiren yetenektir. Pratik beceri, dünyada, ‘yapma’ eylemini sağlayacak temel yeteneklerden biridir. Pratik becerinin ölçülmesi, çocuğun hangi alanlarda iyi olduğunun bilinmesi, o çocuğa sunulacak günlük yaşam ve spor aktivitelerinin belirlenmesinde de yardımcı olacaktır.

 

 

SIPT, öğrenme ve davranışların altında yatan duysal işlemleme süreçlerini ölçer. Çocuğun duysal girdiye karşı nasıl yanıt verdiği ve organize olduğuna bakarak öğrenme güçlüğü, duygusal bozukluklar ve minimal beyin disfonksiyonu ile ilişkili sorunları saptamakta da yardımcı olur.

SIPT görsel, dokunsal ve kinestetik algının yanı sıra motor performansı ölçer. Her alt test yaklaşık 10-15 dakika civarında, toplam test ise 4-5 saat civarında tamamlanır.

4 ile 8 yaş 11aylık çocuklar arasındaki popülasyona uygundur. Verilen sonuçlar, uygulanan alt testlerin düzeyleri ve yaşa bağımlı değişkenler ile uyumlu bir şekilde değerlendirilmektedir.

17 Alt Test Şunlardır:   •  Uzaysal Görüntüleme (Space Visualization)

  Figür – Yer Algısı (Figure – Ground Perception)

  Ayakta Durma ve Yürüme Dengesi (Standing and Walking Balance)

  Şekil Kopyalama (Design Copying)

  Postüral Taklit (Postural Praxis)

  Bilateral Motor Koordinasyon (Bilateral Motor Coordination)

  Sözel Komutun Uygulanması (Praxis on Verbal Command)

  Yapısal Taklit Uygulaması (Constractional Praxis)

  Rotasyonel Vestibuler Test (Postrotary Nystagmus)

  Motor Doğruluk (Motor Accuracy)

  Sıralama Taklit Uygulaması (Sequencing Praxis)

  Oral Taklit Uygulama (Oral Praxis)

  Manuel Form Algısı (Manual Form Perception)

  Kinestezi (Kinesthesia)

  Parmak Tanıma (Finger Identification)

  Grafestezi (Graphesthesia)

  Dokunsal Uyarımın Lokalizasyonu (Localisation of Tactile Stimuli)

 

Uygulayıcı

PT, C-SIPT, C-NDT Onur AŞKAR