Serebral Palsi Tedavisi

Serebral Palsi Tedavisi

     Serebral Palsi tedavisi neredeyse durum kadar karmaşıktır ve her birey farklı etkilendiği için örnek gösterilebilecek tedavi şekli yoktur. Serebral Palsiye neden olan beyin hasarı iyileştirilmese de, ortaya çıkan fiziksel bozukluk çeşitli tedavi ve terapilerle düzeltilebilir. Tüm vakalar için geliştirilmiş evrensel bir protokol olmamasına rağmen  kişide ki Serebral Palsi’nin şekli, bozukluğun derecesi ve şiddet düzeyi, tedaviyi belirlemeye yardımcı olur.

Serebral Palsinin Tedavisi Nedir ?

    Tedavi ve adaptif ekipman Serebral Palsi için bir tedavi protokolü olmakla birlikte bazı bireylerde ilaç tedavisi ve cerrahi müdahaleler gerektirebilir. Bazı aileler, hekim rehberliğinde destekleyici  yardım için tamamlayıcı ve alternatif tıbba başvurur.

Her tıp uzmanının uzmanlık alanı ve bireyin kendine özgü durumu ile ilgili özel bakım hedefleri olsa da, Serebral Palsili hastalar için öncelikli tedavi hedefi şudur:

  • Mobiliteyi optimize edin

 

  •  Birincil koşulları yönetin

 

  •  Ağrıyı kontrol altına alın

 

  •  Komplikasyonları, ilişkili koşulları ve birlikte hafifletici faktörleri önleyin ve yönetin

 

  •  Bağımsızlığı en üst düzeye çıkarın

 

  •  Sosyalliğini ve akranları ile etkileşimlerini geliştirin

 

  •  Öz bakıma teşvik edin

 

  •  İletişim yeteneğini optimize edin

 

  •  Öğrenme potansiyelini en üst düzeye çıkarın
  •  Yaşam kalitesi sağlayın

Geleneksel Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp

 Geleneksel tedavi yöntemleri, kabul edilebilir tedavi biçimleri olarak tıp camiası tarafından araştırılmış, test edilmiş ve onaylanmış sistemleri, uygulamaları ve ürünleri içerir.

 Tamamlayıcı tıp henüz tam olarak test edilmediğinden veya onaylanmadığından geleneksel tedavi yöntemlerinden farklıdır, ama günümüzde kullanımı devam etmektedir. Tamamlayıcı tıp doktor gözetiminde kullanıldığında mevcut bir tedavi planının tamamlayıcısı olarak kullanılabilir.

      Alternatif tıp geleneksel tıbbın yerini almak için kullanılan bir tedavi yöntemidir.

Tamamlayıcı veya alternatif ilaç türlerini kullanmanın riskleri vardır. Bu nedenle TAT (Tamamlayıcı Alternatif Tıp) kullanmayı düşünen herkes bu tür tedavilere başlamadan önce doktorlarına danışmalıdır.

Kapsamlı Bir Tedavi Planı Nedir?

 Hastanın fiziksel engeli, onun birincil durumu olarak kabul edilir. Birincil fiziksel bozukluk,  kas tonusu, refleksler, duruş, denge, İnce motor fonksiyon, kaba motor fonksiyon ve oral motor fonksiyon ile ilgili zorlukları içerebilir.

Bu koşullar tedavi gerektiren ikinci koşulları da oluşturabilir. Serebral Palsinin yönetimi, Serebral Palsiye neden olan aynı beyin hasarının neden olmadığı, ancak yinede çocukta eş zamanlı tedavi gerektiren ayrı bir durum olarak var olan ortak hafifletici faktörlerle daha da karmaşıklaşır.

Örneğin, çocuğun Serebral Palsisi yüz kaslarının kontrolü ve koordinasyonunda bir soruna neden olabilir. Bu birincil bir durum olarak kabul edilir. Yüz kası kontrolündeki eksiklik nedeniyle çocuk, ikincil koşullar olan  çiğnemekte, yutmakta  veya iletişim kurmakta zorlanabilir. Ek olarak, bir çocukta astım gibi, birlikte hafifletici bir faktör olarak kabul edilebilecek alakasız bir durum olabilir.

Serebral Palsi, bozukluğun türü, yeri ve şiddetine göre değişir. Çocuğun birinci basamak hekimi, genellikle çocuk doktoru, aile dinamiklerini göz önünde bulundurarak çocuğun benzersiz ihtiyaçlarını karşılamak, kapsamlı bir tedavi planı geliştirmek için çocuğun genel sağlığını değerlendirecektir. Tüm koşulların – birincil, ikincil, birleştirici ve birlikte hafifletici koşullar – bakımını koordine etmek için kapsamlı bir tedavi planı gereklidir. Ele alınması gereken çeşitli koşullar nedeniyle, bir tedavi planı genellikle, bakım hedeflerini belirlemek ve gerçekleştirmek için çocuğun pediatristi ile yakın çalışan disiplinli, tıp uzmanları ekibini içerir. Ebeveynler bu ekiple yakın çalışır.

Kapsamlı bir tedavi planı, çocuğun yeteneklerini, sosyo-ekonomik durumunu ve evde bakım dinamiklerini dikkate alır. Sağlık sigortası kapsamı önemlidir ve devlet kaynakları, işveren fayda programları veya özel sağlayıcılar aracılığıyla elde edilebilir. Devlet yardımı, toplum desteği ve profesyonel hizmetlerin pek çok yolu, bu ihtiyaçların karşılanmasına yardımcı olmak için tasarlanırken, devlet eğitim sistemi, bir çocuğun okul çağında ve yetişkinliğe geçiş döneminde çocuğun özel ihtiyaçlarını karşılamakla görevlendirilmiştir.

Kaynakça:https://www.cerebralpalsy.org/about-cerebral-palsy/treatment