Sosyal Hikayeler Yaklaşımı

Sosyal Hikayeler Yaklaşımı

Sosyal Hikayeler Yaklaşımı, Otizm Spektrum Bozukluğu olan öğrencilerle çalışan ve eski bir öğretmen olan Carol Gray tarafından geliştirilmiş bir yöntemdir. Sosyal hikayeler, çok sayıda ve çeşitli konularda yardım edebilmeyi sapladığından, geniş bir yelpazede yaygın olarak kullanılmaktadır. Sosyal hikayelerin kullanımı çok yönlüdür ve kolaydır.

Sosyal Hikayeler nedir?
Bir sosyal hikaye, kişiye özel yazılmakta ve yazılı olduğu kişi tarafından kolayca anlaşılabilecek, güven verici bir şekilde doğru sosyal bilgiler içermektedir. Sosyal hikaye kullanımında amaç bir davranışı değiştirmek değil, bireyin bir olayı veya beklentiyi anlama becerisi geliştirmesini sağlamaktır. Bu nedenle, sosyal hikayeler kullanılarak daha etkili bir tepki verilmesini sağlanmaktır.

Çoğu hikaye gibi Sosyal Hikayeler de bir giriş, gelişme ve sonuca sahiptir. Bir Sosyal Hikaye içeriğinin en az yarısı, bireyi güçlü yönleri için takdir ve tebrik etmelidir. Sosyal hikayelerde genellikle anlayışı desteklemek için imgeler kullanılır ve hikayeler bireyin anlayabileceği düzeyde yazılır.

Sosyal Hikayeler endişeyi azaltabilir, çünkü çocuklara neler yaşayabilecekleri hakkında bilgi sağlar veya nasıl davranacaklarına dair kılavuzluk eder.

Kimlerde Kullanabilirsiniz?
Sosyal Hikayeler, başlangıçta Otizm Spektrum Bozukluğu olan bireyler için yazılmıştır. Ancak zamanla kullanım alanı genişlemiş, sosyal ve iletişim güçlüğü çeken bireylerin yanı sıra öğrenme güçlüğü çeken kişilerde de etkili bir şekilde kullanılmıştır.
 

{!GALLERY}