Söz Yitimi: Doğrular ve Yanlışlar

Söz Yitimi: Doğrular ve Yanlışlar

Söz yitimi (afazi), beynin dil üretme ve anlama yeteneklerini etkileyen bir durumdur. Genellikle beyin hasarı, travma veya hastalık sonucu ortaya çıkar. Afazi, dilin anlamsal ve yapısız bileşenlerini etkileyebilir ve konuşma, anlama, okuma ve yazma becerilerini etkileyebilir.

Söz yitimine neden olan en yaygın durumlar şunlardır:

  1. İnme: İnme, beynin bir bölgesine kan akışının azalması veya kesilmesi sonucu oluşan bir durumdur. İnme, afaziye en sık neden olan durumdur.
  2. Travmatik beyin hasarı: Kafa travması, beyin dokusuna zarar verebilir ve afaziye yol açabilir.
  3. Beyin tümörleri: Beyin tümörleri, dil merkezlerine veya dil işleme bölgelerine baskı yaparak afaziye neden olabilir.

Söz yitimi, farklı tiplere ayrılır:

  1. Broka afazi (motor afazi): Bu tip afazi, dilin üretimini etkiler. Kişi, kelimeleri konuşmakta güçlük çeker, konuşması boğuk ve zorludur. Anlama becerileri genellikle korunur.
  2. Wernicke afazi (sensör afazi): Bu tip afazi, dilin anlama yeteneğini etkiler. Kişi, konuşurken anlamsız veya anlamsız kelimeler kullanabilir ve anlama güçlüğü çeker. Konuşması akıcı olabilir, ancak içeriği anlamsız olabilir.
  3. Global afazi: Bu tip afazi, dilin hem anlama hem de üretimini etkiler. Kişi, kelimeleri anlamakta ve konuşmakta büyük zorluklar yaşar. Bu genellikle şiddetli bir afazi türüdür.

Söz yitimi tedavisi, konuşma dilbilimcileri ve dil terapistleri tarafından yürütülür. Tedavi sürecinde, dil ve konuşma becerilerini iyileştirmeye yönelik egzersizler, konuşma terapisi ve iletişim stratejileri kullanılır. Tedavi, kişinin afazi türüne ve şiddetine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Söz yitimi hakkında bilgilerinize güveniyor musunuz? O halde bu kısa testle kendinizi ölçün!

1.Çoğu insan söz yitimine aşinadır.

Yanlış: Çoğu insan afaziyi hiç duymamıştır. Genel halk, söz yitimli bir bireyin yaşadığı zorlukları sıklıkla yanlış yorumlar.

2. Söz yitimi, kişinin konuşma için kelimeleri geri almada güçlük çektiği ve genellikle konuşulan dili okuma, yazma ve anlama konusunda bazı problemleri olduğu anlamına gelir.

Doğru: Söz yitimi, bir bireyin dili kullanma yeteneğini bozan edinilmiş bir iletişim bozukluğudur. Birincil belirti, konuşurken kendini ifade edememesidir ancak bazı durumlarda, okuma ve yazma veya konuşmayı anlama, daha fazla bozulmuş dil şekli olabilir.

3. Söz yitiminin nedeni genellikle kalp krizidir.

Yanlış: Afazinin en sık nedeni inmedir (ancak afazi olmadan da inme geçirilebilir). Ayrıca kafa travması, beyin tümörü veya diğer nörolojik nedenlerden de kaynaklanabilir.

4. İnsanlarda söz yitimi varsa, her zaman önemli bir hafıza kaybı da olacaktır.

Yanlış: Söz yitimli bir kişi kelimeleri ve isimleri almakta güçlük çekse de durumların hafızası, randevular, kişiler ve genel bilgiler nispeten sağlam kalır. Dil yoluyla fikirlere ve düşüncelere erişme yeteneği bozulur.

5. Söz yitimi, Parkinson Hastalığı veya Musküler Distrofiden daha yaygındır.

Doğru: Amerika’daki araştırmalara göre bir milyon Amerikalının veya 250 kişiden 1’inin afazi geçirdiği tahmin edilmektedir. Bunların yaklaşık 2 / 3’ü felçlerin sonucudur ve 1 / 3’ü kafa yaralı kişilerdir.

6. Söz yitimli bir kişinin gözle görülür bir fiziksel engeli olmayabilir.

Doğru: Ancak afazili çoğu insanın bacak ve kolunun sağ tarafında zayıflığı veya felci de vardır. Bu, beynin sol tarafının, bir kişi afazi olduğunda genellikle hasar gören taraf olması ve ayrıca vücudun sağ tarafındaki hareketleri kontrol etmesi nedeniyle oluşur.

7. Söz yitimli tüm bireyler, aynı yaklaşık şiddette çok benzer semptomlara sahiptir.

Yanlış: Pek çok afazi türü vardır. Genellikle akıcı olmayan veya akıcı olarak sınıflandırılırlar. Spesifik semptomlar büyük ölçüde değişebilir; ancak yaygın olarak paylaşılan belirti, bozulmuş bir dil kullanma becerisidir. Afazi semptomlarının şiddeti çok hafif ila çok şiddetli olabilir. Tüm dil modalitelerinde (yani konuşma, yazma, okuma, dinleme) neredeyse tamamen bozulma olduğunda, durum global afazi olarak adlandırılır.

8. Söz yitimli çoğu insan 50 yaşın üzerinde olmasına rağmen, gençlerin bu engeli kapması alışılmadık bir durum değildir.

Doğru: Yaygın bir yanılgı, yalnızca yaşlıların felç geçirdiğidir. Aslında, genç yetişkinler ve çocuklar da felç geçirebilir ancak bu gibi durumlarda genellikle önceden var olan bir tıbbi duruma ikincil şekilde ektir.

9. Söz yitimli bazı bireyler işe geri dönerler ancak çoğu emekli olmaya veya iş değiştirmeye ve değiştirilmiş bir kapasiteyle çalışmaya zorlanır.

Doğru: Konuşma ve dil becerileri gerektirmeyen çok az iş var. Hafif ve hatta orta derecede afazili bireyler bazen iş sorumluluklarında bazı değişiklikler ve azalan iş yükü ile birlikte  işe dönebilirler.

10. Söz yitiminden kurtulma genellikle tedaviden altı ay sonra tamamlanır.

Yanlış: Başlangıçta söz yitimi semptomları gösterenlerin yaklaşık yarısı ilk birkaç saat veya gün içinde tamamen iyileşir. Bu, geçici afazi olarak bilinir. Afazi semptomları inmeden sonraki ilk 2-3 aydan sonra da devam ederse, tam bir iyileşme olasılığı düşüktür. İyileşme genellikle en az bir yıllık tedavi gerektiren yavaş bir süreçtir.

Kaynakça