Telepraktisin Odyoloji ve Konuşma Terapisinde Kullanımı

Telepraktisin Odyoloji ve Konuşma Terapisinde Kullanımı

İletişim bozuklukları için telepraktis kullanımı üzerine artan araştırmalar, telepraktis ve yüz yüze hizmetlerin karşılaştırılabilir olduğunu gösteren birçok çalışma içermektedir.

Odyoloji

Bilgisayar tabanlı klinik uygulamalar günümüzde odyolojide yaygındır (Choi, Lee, Park, Oh ve Park, 2007; Kokesh, Ferguson, Patricoski ve LeMaster, 2009). Örneğin, telepraktörler, odyometreler, işitme cihazı sistemleri ve işitsel beyin sapı yanıtölçümü (ABR), otoakustik emisyonlar (OAE) ve mevcut telepraktis ağlarına arayüz olarak eklenebilecek imitans test cihazları gibi bilgisayarlı çevre birimlerini sıklıkla kullanırlar. Üreticiler artık senkronize veya kaydet ve ilet özelliklerine sahip ekipmanları tanıtıyorlar.

Teleodyoloji aşağıdaki uygulama alanlarında kullanılmaktadır:

 • İşitsel rehabilitasyon
 • Koklear implant rehabilitasyonu
 • İşitme cihazının takılması
 • Yeni doğan ve pediatrik işitme taramaları
 • Saf ton odyometrisi
 • Gürültülü konuşma testi
 • Video otoskopi

Dil ve Konuşma Terapisi

Telepraktis, aşağıdakiler de dâhil olmak üzere çok çeşitli dl ve konuşma bozukluklarının değerlendirilmesinde ve tedavisinde kullanılmaktadır:

 • Afazi
 • Artikülasyon bozuklukları
 • Otizm
 • Dizartri
 • Disfaji Akıcılık bozuklukları
 • Dil ve bilişsel bozukluklar
 • Nörogelişimsel yetersizlikler
 • Ses bozuklukları

Değerlendirmelerin, Tedavi Tekniklerinin ve Materyallerinin Değiştirilmesi

Telepraktis hizmetleri veren klinisyenler, teknolojiye uygun ve vaka ile bozukluk değişkenlerini dikkate alan değerlendirme ve müdahaleleri seçme konusunda uzman bilgi ve beceriye sahip olmalıdır. Değerlendirme ve terapi prosedürlerinin ve materyallerinin, vaka ile fiziksel temas eksikliğini karşılamak için değiştirilmesi veya uyarlanması gerekebilir. Bu değişiklikler aynı zamanda servisin dokümantasyonu olarak rapor edilmelidir.

Standart değerlendirmeler için bazı yayıncılar, telepraktis yoluyla testlerin uygulanması veya telepraktis yoluyla uygulama için hazırlanmış değerlendirmeler hakkında rehberlik sağlamaktadırlar. Diğer araştırmacılar da, yüz yüze ve uzaktan değerlendirme protokollerinin geçerliliğini karşılaştırmışlardır (Sutherland ve diğerleri, 2016; Taylor, Armfield, Dodrill ve Smith, 2014).

Okul Ortamında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Okullar şu anda telepraktis hizmetlerinin sunulduğu en yaygın ortamdır. Bunun nedeni, bazı okul bölgelerindeki klinisyenlerin yetersizliği, kırsal alanlardaki okullar arasındaki mesafeler ve o bölgede daha fazla uzmanlık sunma fırsatları da dahil olmak üzere bir dizi faktörden kaynaklanmaktadır.

Telepraktis hizmetleri, yerel eğitim ajansı veya okul bölgesi ile özel yayıncılar veya bölge tarafından istihdam edilen odyologlar ve dil ve konuşma terapistleri tarafından sağlanabilir.

Telepraktisin okullarda bir hizmet sunum modeli olarak etkinliği araştırmalarda iyi olarak görülmüştür (Gabel, Grogan-Johnson, Alvares, Bechstein ve Taylor, 2013; Grogan-Johnson, Alvares, Rowan ve Creaghead, 2010; Grogan-Johnson ve ark. , 2011; Lewis ve ark., 2008; McCullough, 2001).

Buna ek olarak, ebeveynler, vakalar ve klinisyenler telepraktis ile ilgili memnuniyetini bir hizmet sunumu biçimi olarak bildirmişlerdir (Crutchley ve Campbell, 2010; McCullough, 2001; Rose ve ark., 2000).

Bir okulda veya okul bölgesinde telepraktis tabanlı hizmetleri sağlamaktan sorumlu idari organın;

 • Telepraktis sağlayacak klinisyenlerinin (okulun bulunduğu bölgede bulunamayanlar) okulda çalışmaları için tüm devlet gereksinimlerini karşıladığından emin olması,
 • Telepraktis sağlayacak klinisyenlerinin telepraktis kullanımında bilgiye, beceriye ve gerekli eğitime sahip olduklarından emin olması,
 • Her öğrenciye bir telepraktis modeli tarafından en iyi şekilde hizmet verilemeyebileceğini kabul etmesi ve öğrencilere geleneksel yüz yüze hizmet alma fırsatını vermesi,
 • Ebeveynlere çocukları için telepraktis hizmetlerini reddetme hakları olduğunu bildirmesi,
 • Ebeveynlere, çocuklarının gelişimi veya telepraktis programı hakkındaki endişelerini tartışmaları için bilgilendirilmiş bir onam formu, memnuniyet anketi veya başka bir geri bildirim seçeneği ve fırsatları sağlaması,
 • Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı (BEP) ve BEP toplantısı sırasında telepraktis yoluyla belge hizmeti sunumu sağlaması,
 • Hizmetler sırasında gizliliğin korunmasının yanı sıra hizmetlerin belgelendirilmesini sağlayan politikalar formüle etmesi,
 • Telepraktis oturumları için, öğrenciye oturum esnasında bir kişinin yardımcı olarak görevlendirilmesi ve oturum sırasında destek sağlanması da dâhil olmak üzere yerinde destek sağlaması,
 • Hizmet içi personel, yerinde kolaylaştırıcı eğitim ve öğretmenler, veliler ve diğer okul personeli ile sürekli temas ve işbirliği sağlamak için bir plan geliştirmesi ve
 • İlgili kişilerin hizmetlerinin etkililiğini ve memnuniyetini ölçmek için bir program değerlendirme sistemi geliştirmesine olanak sağlaması gerekir.

Kaynakça: https://www.asha.org/PRPSpecificTopic.aspx?folderid=8589934956§ion=Key_Issues#Practice_Areas