Teleterapi ve Kekemelik Terapisi

Teleterapi ve Kekemelik Terapisi
Kekeleyen bireylerle teleterapi yapmaya başlama kararını verdiniz diyelim; Ya da başka biri (farklı şartlar altında) sizin için bu kararı vermiştir, bu kişi patronunuz olabilir. Her iki durumda da, teleterapi hakkında öğrendiğiniz genel becerileri, kekeleyen insanlara yardım etme konusundaki özel çalışmalara uygulamaya başlamanın zamanı geldi. Kekemelik Terapisi Kaynakları’nda teleterapinin danışanlarınıza avantajlar sağlayabileceğine inanıyoruz. Diğer taraftan, danışanınızla şahsen görüşemediğinizde yapılması daha zor olan bazı şeyler var. Yine de başarabileceğimiz çok şey var ve amacımız; pozitif noktalara odaklanmanıza ve sınırlamaların üstesinden gelmenize yardımcı olmaktır. İşte, sizin ve danışanlarınızın hedeflerine ulaşmanıza yardımcı olacak bazı fikirler:

Temelleri Her Zaman Hatırla!

Yüz yüze ya da online hangi terapi modelini kullanırsanız kullanın, kekemelik ve kekemelik terapisi ile ilgili bu temel
gerçekleri her zaman göz önünde bulundurmalısınız:
  • Kekelemekte sorun yok! Danışanlarınıza bunu şahsen, çevrimiçi olarak, (güvenli) e-posta yoluyla, telefonda, bildirilerde ve ebeveynler için özel olarak yazılmış kitapçıklar aracılığıyla ifade edebilirsiniz. Bunları size sunulan her iletişim kanalı üzerinden anlatmaya devam edin. Terapideki ses tonunuz, söyledikleriniz ve yaptıklarınızla (ve yapmadıklarınızla) kendi tavrınızı belirlersiniz. Bu özellikle kekemeliğin kabulü söz konusu olduğunda geçerlidir. Danışanlarınızla olan her etkileşimde bu modelin kabulü üzerinden ilerlerseniz, onların da kekemeliği kabul etmeleri daha kolay olacaktır.
  • Kekemelik, kekemelikten daha fazlasıdır! Danışanınızın kekemeliğe karşı duygularını ve diğer tepkilerini ele almak için teleterapi kullanabilirsiniz, kullanmalısınız da. (danışanın gerçek dünyadaki durumlarda yaşayabileceği zorluklar, bireyin hayatı üzerindeki etkisi ve daha fazlası)… Tıpkı yüz yüze terapide yaptığımız gibi.
  • Kekemelik değişir! Kekemeliği olan insanlar için kekemeliğin en sinir bozucu yönlerinden biri kekemeliğin değişebilmesidir. İnsanlar farklı durumlarda farklı şekilde kekeliyorlar ve teleterapi onlar için kişisel bir durumdan farklı olabilir. Danışanlarınız, çevrimiçi terapi ve yüz yüze olarak karşılaştırıldığında farklı kekemelik kalıpları görürseniz şaşırmayın. Ne yaşadıklarını anlamalarına yardımcı olun, böylece bu durum onların belirsizliklerini ve hayal kırıklıklarını azaltmaya yardımcı olacaktır.
  • Kekemelik, konuşma üretimi ve düşünce kalıplarını değiştirmek, pratik ve sıkı çalışmayı gerektirir! Danışanlarınızdan yapmalarını istediğimiz her değişiklik, kekemelik anlarını kendileri ve konuşmaları hakkında düşündükleri şekilde ele alma biçiminde olsun,elbette bu pratik gerektirir, hem de çok. Onlarla yüz yüze beraber olmasanız bile danışanlarınıza bunu uygulamada yardımcı olabilirsiniz.
Tüm bu gerçekler (ve daha fazlası) danışanlarınızı şahsen veya elektronik ortamda gördüğünüzde geçerlidir, ortamdan bağımsızdır. Kekemelik Terapisinin Temellerini hatırlamaya çalışın ve bu, teleterapiye geçtiğinizde sizin ve öğrencilerinizin
bu ortama daha az yabancı hissetmenize yardımcı olacaktır.

Teleterapi İle Ne Yapılabilir ?

Yüz yüze yaptığınız şeylerin çoğu çevrimiçi olarak da yapılabilir, ancak her şey değil. Ne yazık ki, kekemelik terapisinin teleterapi yoluyla yapılması daha zor olan çok önemli bir bileşeni var: saha gezileri. Yeni becerilerini başka ortamlarda uygulamalarına yardımcı olmak için terapide danışanlarımızla sık sık “gerçek dünyaya” gideriz. Bu, danışanların terapi odasından becerilerini genelleştirmelerine yardımcı olma sürecinin önemli bir parçasıdır. Ancak, sadece çevrimiçi buluşuyorsak, onlarla alışveriş merkezinde, markette, evcil hayvan dükkanında veya parkta buluşamayız. Bununla birlikte, genelleme pratiği hala gereklidir, bu nedenle danışanlarınızın becerilerini klinikten gerçek dünyaya kaydırmalarına yardımcı olacak diğer araçlara odaklanmamız gerekir.
Teleterapi ile uğraştığımızda, danışanlarınızın becerilerini gerçek dünyada genelleştirmelerine yardımcı olmak için
birkaç adım atıyoruz:
Öncelikle, teleterapi modelinin becerilerini, kendi başlarına genelleştirmek için daha fazla sorumluluk almaları gerektiği gerçeğini onlarla konuşuyoruz. Yüz yüze terapide, pratik yapmalarına yardımcı olmak için onlarla yeni ortamlara ve durumlara gideceğimizi açıklıyoruz, ancak onlarla şahsen çalışamazsak (mesafe veya diğer engeller nedeniyle), bunu kendileri yapmak zorunda kalacaklar. Danışanlarınıza yardım edin, onları bu önemli adımları atmaya hazırlamaya yardımcı olacağınızı iletin, ancak onları kendi uygulamalarının sorumluluğunu almak için terapinin başlangıcından başlayarak hazırlayın. Bu sadece konuşmada işleme stratejileri için değil, aynı zamanda kekemeliğe olumsuz tepkileri azaltmaya yönelik terapinin yönleri için de geçerlidir (örneğin, duyarsızlaştırma).
İkincisi, danışanların becerilerini genişlettikçe daha kolaydan daha zor durumlara geçiş için hiyerarşilerin değerini öğrenmelerine yardımcı olabilirsiniz. Elbette, hizmet sunum modelinden bağımsız olarak terapide hiyerarşiler kullanırız. Teleterapi ile olan fark, danışanlarımızın ilerlemelerini sağlamak için kendi hiyerarşilerini nasıl oluşturabilecekleri hakkında daha fazla bilgi edinmeleri gerektiğidir. Yine, bu konuşma stratejileri ve kabul çalışmaları için geçerlidir.
Üçüncüsü, danşanlara kendi başlarına ilerleme kaydedebileceklerine dair bir güven duygusu aşılarız. Danışanların uygulama için bize tamamen bağımlı olmalarını asla istemiyoruz, ancak teleterapi ile bu özellikle önemlidir. Danışanlarınızın kendi başarılarını tanımayı ve ödüllendirmeyi öğrenmelerine yardımcı olun, böylece kendilerini, kendi hiyerarşileri boyunca ilerletebilir ve süreç boyunca başarılarını tanıyabilirler. Danışanlarınızı, yeni bir beceri denediklerinde ya da kekeleyebileceklerinden korktuklarında bile daha özgürce konuşmalara cesaret ettiklerinde kendi kendilerini tebrik etmelerini teşvik edin.
Dördüncüsü, danışanlarımızın problem çözme becerilerini geliştirmeye yoğun bir şekilde odaklanıyoruz. Ek olarak, bu gelişim durumu terapinin temel bir yönüdür, ancak teleterapiyle uğraştığımızda bu özellikle önemlidir. Karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelmek için danışanlarımızla her zaman doğrudan oturamayacağız. Cesaret verici bir örnek sunamayabiliriz ya da mücadele ederken onlara her zaman destek olamayız. Bununla birlikte, problem çözme becerilerini geliştirdikçe, yeni durumlarla daha iyi yüzleşebilecek, hedeflerine ulaşmanın farklı yollarını bulabilecek ve başarılarını bağımsız olarak genişletebileceklerdir.
• Bununla alakalı olarak, danışanlarımıza yaratıcılığı teşvik etmeye ekstra önem veriyoruz, bu yüzden her zaman bir sorun karşısında başka bir çözüm yolu olduğunu öğreniyorlar. Çoğu zaman, onlar için yeni bir bakış açısı sağlamak için oradayız; Orada olmadığımız zaman, bulundukları yerin dışında düşünmek için kendi becerilerini kullanabilir ve genişletebilirler.
• Son olarak, danışanlarımızın hedeflerini anlamalarını sağlamak için ekstra çaba sarf ediyoruz. Danışanların her zaman terapide neyi başarmaya çalıştığımızı anlamalarını isteriz, uygulamalarını planlama ve ilerlemelerini izleme konusunda kendilerine daha fazla güvenmeleri için, nereye gittiklerini bilmeleri gerekir.
Unutma YAPABİLİRSİN!
Telepratik yoluyla kekemelik terapisinin nasıl yapılacağı hakkında söyleyebileceğimiz çok daha fazlası var. Terapi yönetiminde başlangıç olarak unutmamanız gereken kilit nokta ise terapinin gidişatını kendi hedeflerinize uyarlayabileceğinizdir. Bu, biraz yaratıcılık gerektirecektir, ancak bunu yapabileceğinizi biliyoruz.

Diğer makalelerimize göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Kaynak

Yazının orijinaline buradan ulaşabilirsiniz.