Temel Matematik Becerilerinde Öğrenme Güçlüğü

Temel Matematik Becerilerinde Öğrenme Güçlüğü

Temel matematik becerilerinde öğrenme güçlüğü, sadece belirli bir öğrenme güçlüğü türüdür. Temel matematikteki öğrenme yetersizliği, öğrencinin matematiksel işlemleri yapma yeteneğini etkiler. Temel matematikte öğrenme sorunu olan insanlar, sayılar ve temsil ettikleri miktarlar arasındaki ilişkiyi anlayamazlar. Matematik kavramlarını anlamak gibi gerçek dünyadaki matematik uygulamaları da temel matematikte öğrenme güçlüğü çeken insanlar için zordur.

Temel Matematik Öğrenme Güçlüğünün Nedenleri

Temel matematik becerilerinde öğrenme güçlüğü muhtemelen dil işleme ve beynin görsel akıl yürütme becerileri merkezleri ile ilgili zorlukları içerir. Matematik öğrenme güçlüğünün kalıtsal veya gelişimsel olduğuna inanılmaktadır. Matematikteki öğrenme güçlüğü yalnızca ifade edici ya da alıcı dil, görme ya da işitme problemleri ya da el-göz koordinasyonuyla ilgili sorunların sonucu değildir. Bununla birlikte, öğrenme güçlüğü bu koşullar nedeniyle karmaşık olabilir.

Temel Matematik Öğrenme Güçlüğü Belirtileri

Temel matematikte öğrenme güçlüğü çeken insanlar kağıda sayı yazmakta çok az zorluk çekebilirler, ancak sayılar ve nicelikler arasındaki ilişkiyi anlayamazlar. Zaman kavramları, sayıya veya miktara göre organizasyon ve ölçme gibi pratik matematik işlemlerini yapmak matematikte öğrenme güçlüğü çeken kişiler için zordur. Problemleri nasıl çözeceklerini anlayabilirler, ancak öğrenme güçlüklerinden kaynaklanan hesaplama hataları nedeniyle çözümler yanlış çıkar.

Temel Matematik Öğrenme Güçlüğü Tedavisi

Değerlendirme, eğitimcilerin etkili stratejiler geliştirmelerine yardımcı olur. Tipik stratejiler, matematik kavramlarının farkındalığını geliştirmek için uygulamalı materyalleri içerir. Öğretmenler ayrıca, öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin terimleri ve sayılarla onları tanımlayan kelimeler arasındaki ilişkiyi anlamalarına yardımcı olmak için matematiğin dil temelli yönleri üzerinde çalışabilirler.

Temel Matematik Öğrenme Güçlüğü İle İlgili Mitler

Temel matematik becerilerinde öğrenme güçlüğü olan kişiler, akranlarından daha yüksek veya daha yüksek genel öğrenme yeteneğine sahiptir. Öğrenme güçlüğü olan insanlar matematiksel becerilerde eksiktirler. Matematik öğrenme güçlüğü olan öğrenciler, problemleri çözmek için göstermeleri gereken çaba nedeniyle hüsrana uğrayabilirler. Çaba göstermiyor gibi görünebilirler. İşlemlerin nasıl yapıldığını hatırlamak onlar için zor olabilir, çünkü görevin temel kavramını anlayamazlar.

Öğrenme Güçlüğü Testi

Tanısal matematik testleri, öğrencinin matematik becerilerinin hangi spesifik problem türlerinin etkilendiğini belirlemek için kullanılabilir. Gözlemler, öğrenci çalışmalarını analiz etme, bilişsel değerlendirme ve muhtemelen dil değerlendirmesi yoluyla olur ve eğitimciler sonuca göre bireyselleştirilmiş eğitim programları hazırlarlar.

Temel Matematik Öğrenme Engellilik Hakkında Ne Yapmalı?

Sizin veya çocuğunuzun temel matematikte öğrenme güçlüğünün olduğuna inanıyorsanız, öğrenme güçlüğü için nasıl bir değerlendirme talep edeceğiniz hakkında bilgi için öğretmeninize başvurun. Kolej ve meslek programlarındaki öğrenciler için okullarının danışma ofisi, öğrenme güçlüğü ile baş etmede daha başarılı olmalarına yardımcı olacak kaynakları bulma konusunda yardımcı olabilir.

Kaynakça: https://www.verywellfamily.com/learning-disability-in-basic-math-skills-2162444?_ga=2.78285905.494379245.1553172387-1371156703.1552814843