Terapilerde Çocukların Motivasyonları Nasıl Yüksek Tutulur?

Terapilerde Çocukların Motivasyonları Nasıl Yüksek Tutulur?

Motivasyon davranışı canlandıran, yönlendiren ve sürdüren bir durumdur ve tedavi sürecinde başarının anahtarıdır.

Aşağıdakiler terapi sürecinde hastaları motive etmeye yardımcı olacak bazı stratejiler bulunmaktadır:
 

Terapi Sürecinde Motivasyon

  • Öğrenmeyi eğlenceli hale getirin. Çocuk için öğrenmeyi eğlenceli hale getirmek, onların tedavi görevlerine katılma ve sonuç olarak tedavi hedeflerine ulaşma yönündeki çabalarını arttırır. Eğlence denen faktörü terapinize çeşitli şekillerde katabilirsiniz: Bir öğrenme etkinliğini oyunla yapın, hedeflere odaklanan aktiviteler oluşturun ve teknolojiyi dâhil edin. Öğrenmeyi nasıl eğlenceli hale getireceğinize karar verirken çocuğun bireysel ilgi alanlarını ve ihtiyaçlarını bilmeniz çok önemlidir. Yüksek ilgi etkinliklerinin, çocukta katılımı ve çabayı artırma olasılığı daha yüksektir ancak, kullandığınız faaliyetler belirli bir hedefe doğru yönlendirilmeli ve hedeflediğiniz beceriyi öğrenmesi için çocuğun ihtiyaç duyduğu destek seviyesini karşılamalıdır.
  • İşbirliğini kullanın. İşbirliği, ortak bir hedefe ulaşmak için birlikte çalışmaktadır. Öğrenmeye ilişkin araştırmalar, işbirliğinin öğrenci motivasyonunu, problem çözme becerilerini, daha yüksek işleme becerilerini, benlik saygısını ve öğretmen-öğrenci ilişkilerini olumlu yönde teşvik ettiğini göstermektedir. Bu nedenle, küçük çocuk gruplarında tamamlanan aktiviteler, motivasyonu en etkili şekilde teşvik eder. Bu nedenle, öğrencilerinizle birlikte aynı etkinliğe katılın ve eşit katkıda bulunan bir kişi olarak görevler üzerinde beyin fırtınası yapın, oluşturun ve onlarla işbirliği yapın.
  • Övmek. Çocuk hedefe ulaşamasa bile, sıkı çalışmayı ve azmi övmek, işlerini yapmaya devam etme motivasyonunu artırır ve çocuk hedeflere ulaşmak için çaba harcar.
  • Geri bildirimde bulunun. Geribildirim öğrenme için gereklidir ve öğrenmeyi motive ettiği gösterilmiştir. Olumlu geribildirim öğrenicinin doğru yaptığı şeylere dikkat çektiğinden ve öğrenme süreci ile olumlu bir ilişki kurduğu için öğrenen kişinin çabasını artırmaya yardımcı olur. Bu nedenle, ilk geri bildirimler öğrencinizin doğru ya da iyi yaptığı şeylere ve etkili öğrenme davranışlarına dikkat çekmelidir. Bundan sonraki süreçte, düzeltici geribildirim de öğrencinin kullandığı etkisiz stratejilere ve hata kalıplarına (belirli hatalardan ziyade) odaklanmalıdır. Tüm hataları değil, düzeltilmesi gereken hataları seçin ve öğrencinize örnekler ve modeller sağladığınızdan emin olun.
  • Ebeveynleri eğitin ve onları sürece dâhil edin. Ebeveynlere uygulama ve övgü yoluyla evde becerileri nasıl güçlendirebileceklerini söyleyin. Öğrenme süreci boyunca cesaretlendirmeyle eşleştirilmiş ortamlar arasındaki tutarlılık, çocuğu terapi dışındaki becerileri uygulama konusunda motive eder.
  • Öğrenmeyi günlük yaşama uygulanabilir hale getirin. Çocuk için geçerli olan aktiviteleri seçmek, sadece belirli bir beceriyi uygulaması için ona daha fazla fırsat sağlamakla kalmaz, aynı zamanda neden onu öğrendiğini anlamasına da yardımcı olur. Bu, terapi ve gerçek yaşam arasında doğrudan bir bağlantı kurarak onun motivasyonu artırır. Bir çocuk neden bir şey öğrendiğini anlamıyorsa, amaçlanan dersi almaya da motive olmayacaktır.
  • Özel terapi hedeflerini kaydedin. Çocuğun üzerinde çalıştığı bir veya iki hedefi ona anlatın, böylece neleri doğru olarak çalıştığını anlayın. Çocuğun ilerlemesinin görsel bir temsilini oluşturun (örneğin, nihai hedefe götüren kısa vadeli hedefleri işaretleyin, zaman içindeki ilerlemeyi izlemek ve seanslar boyunca yanıtların doğruluğunu göstermek için bir grafik oluşturun). Bir çocuğun neye doğru olarak çalıştığını, oraya ulaşması için gereken adımları anlaması ve uygulamadan kaynaklanan ilerlemeyi görmesi motive edicidir.

Kaynakça: https://nspt4kids.com/therapy/how-to-keep-a-child-motivated-in-therapy/