Vurma, Isırma ve Dahası: Duyusal İşleme Bozukluğu mu Yoksa Problem Davranış mı?

Vurma, Isırma ve Dahası: Duyusal İşleme Bozukluğu mu Yoksa Problem Davranış mı?

Bir pediatrik ergoterapist olarak, sık sık öğretmenler ve veliler bana bir çocuğun duyusal işleme becerisinin okulda kötü davranışlar sergilemesine neden olup olmadığını soruyorlar. Özellikle anaokulunda sık sık kötü davranışın birçok yolla ortaya çıktığını görüyoruz; akranları tekmelemek veya akranlara vurmak, akranları ısırmak, tükürmek veya başkalarına bağırmak gibi. Bazı durumlarda, çocuğun duyusal işleme becerisinde sorun olabilir. Ancak bazı durumlarda da kötü davranış, dikkat isteyen, görevden ya da tercih edilmeyen oyunlardan kaçınan çocuğa yardımcı olabilir. İkisi arasındaki farkı tanımlamak ve anlamak için okumaya devam edin.

Duyusal İşleme

Bir çocuğun sinir sistemi gelen duyusal girdilere (kafeteryada yüksek sesle konuşmak gibi) mantıksal olarak cevap veremediğinde, sonuç çocuğun düzensiz, sakar veya itaatsiz görünmesine neden olabilir. Bu çocuklar, genellikle hareket ihtiyacı olan ve sarılmak isteyen veya vücut sıkışıklığı çeken çocuklardır. Çocuklar bu ihtiyaçlarını gidermek için çevreden fırsat ararlar. Bu fırsatlara sahip olmadıklarında, arkadaşlarla mücadele, onlara vurma ya da ısırma gibi davranışlar ortaya çıkabilir. Bu çocuklara, oyun alanında 10 dakikalık görevi ya da günün etkinliklerini tamamlamaları için masaya oturmadan önce yoğun propriyoseptif ya da vestibüler girdiler verildiğinde daha olumlu tepkilerle karşılaşılabilir.

Davranış

Davranış, kişinin kendini özellikle de başkalarına karşı anlatma ve gösterme biçimi olarak tanımlansa da çoğu zaman topluluk tepkisinin sonucudur. Örneğin, çocuğun kötü davranışı, olumsuz bir duyusal deneyime bir cevap olabilir veya çocuğun ebeveynlerinden, öğretmenlerinden ve arkadaşlarından daha fazla ilgi görmesinin bir yolu olabilir veya her ikisi de olabilir. Duygusal kaygıları olan bir çocuk, genellikle akranlarını veya kardeşlerini kullanarak, çevreden geri bildirim almaya çalışıyor olabilir. Ancak, ortamındaki diğer insanların dikkatlerini çekmenin başka yollarını araması da mümkündür. Bu durumda stratejik bir plan ile çocuğun davranışlarını takip etmek önemlidir. Uzmanlar, davranışı mümkün olduğu kadar göz ardı etmeyi denemeyi tavsiye eder (duruma aşırı tepki vermemek, saygısız davranışı görmezden gelmek). Olumlu bir pekiştirme işlemi ile iyi davranışı ödüllendirmek, iyi yapılan bir işi kabul etmek ve tamamlanan görev sonunda övgü vermek, iyi davranışı pekiştirmeye örnektir.

Kötü davranış ile duyusal işlem bozukluğu arasındaki farkı tanımanın kolay bir çözümü yoktur. Çoğunlukla, ebeveynlerin ve öğretmenlerin, duyusal bir işlem zorluğu nedeniyle psikolojik bir çöküşün meydana gelip gelmediğini belirlemek için her olayı incelemeleri gerekebilir. İkisi arasındaki farkın çözülmesine yardımcı olmak için, çocuğu tetikleyen ve bozulmaya neden olan tetikleyicileri veya ortak olayları tanımlamaya yardımcı olmak için çocuğunuzdaki belirli bir problem davranışı sürekli takip etmenizi öneririm

Kaynakça: https://nspt4kids.com/specialties-and-services/occupational-therapy/biting-hitting-and-pushing-bad-behavior-or-spd/