Wernicke ve Anomik Afazi Nedir?

Wernicke ve Anomik Afazi Nedir?

Wernicke afazisinde, konuşulan kelimelerin ve cümlelerin anlamını kavrama yeteneği bozulurken, bağlantılı konuşma üretme kolaylığı çok etkilenmez. Bu nedenle, Wernicke afazisine ‘akıcı afazi’ veya ‘alıcı afazi’ de denir.

Okuma ve yazma genellikle ciddi şekilde bozulur. Diğer afazi türlerinde olduğu gibi, bireyler konuşma ve dil ile ilgisi olmayan zihinsel ve bilişsel yetenekleri tamamen koruyabilir.

Wernicke afazisi olan kişiler birçok kelime üretebilir ve genellikle normal oran ve aruz ile gramer açısından doğru cümleler kullanarak konuşurlar. Bununla birlikte, söyledikleri çoğu zaman pek bir anlam ifade etmiyor veya cümlelerini var olmayan veya alakasız kelimelerle doldurdukları görülür. Yanlış kelimeleri veya var olmayan bir kelimeyi kullandıklarının farkında olmayabilirler ve çoğu zaman söylediklerinin bir anlam ifade etmediğinin tam olarak farkında olmazlar.

Bu tür afazili hastalar, genellikle tek kelimeler veya basit cümleler için bile derin dil anlama eksikliklerine sahiptir. Bunun nedeni, Wernicke afazisinde bireylerin, kelimelerin ve konuşulan dilin anlamını işlemek için önemli olan beyin bölgelerinde hasar görmesidir. Bu tür hasar, Wernicke alanı olarak bilinen şeyin bir parçası olan beynin sol arka temporal bölgelerini içerir.

Wernicke afazisi ve Wernicke bölgesi, bu spesifik konuşma eksikliğini beynin sol arka temporal bölgesindeki bir hasara ilk kez bağlayan Alman nörolog Carl Wernicke’nin adını almıştır.

Anomik Afazi

Anomik afazi, afazinin daha hafif formlarından biridir. Terim, konuşmak istedikleri şeyler için, özellikle de önemli isimler ve fiiller için kelimeleri tedarik etmekte ısrarcı bir yetersizlik yaşayan kişile için kullanılır. Konuşmaları akıcı ve gramer açısından doğrudur ancak cümleleri belirsiz kelimelerle (‘şey’ gibi) ve dolaylı ifadelerle (bulmaya çalıştıkları kelimeyi açıklama girişimleri) doludur. Duygu genellikle kişinin dilinin ucundaki kelimeye sahip olmasıdır, bu da konuşmalarının birçok hayal kırıklığı ifadesine sahip olmasına neden olur.

Anomik afazili insanlar konuşmayı iyi anlarlar ve kelimeleri ve cümleleri tekrar edebilirler. Çoğu durumda yeterince iyi okuyabilirler. Kelime bulma güçlüğü, konuşmada olduğu kadar yazılı olarak da belirgindir.

 

Kaynakça:

Bu makale National Aphasia Association tarafından yazılmıştır. Orijinal versiyonu buradan okuyabilirsiniz.