Yeni Çalışmalar Ergoterapinin Demans için Yararlarını Buldu

Yeni Çalışmalar Ergoterapinin Demans için Yararlarını Buldu

Son zamanlarda yapılan bir çalışma, ergoterapi müdahalelerinin demans hastalarına hem bilişsel hem de davranışsal olarak fayda sağlayabildiğini buldu. Pimouguet, LeGoff, Wittwer, Dartigues ve Helmer (2017), güneybatı Fransa’daki 16 poliklinik ortamındaki 421 katılımcı için her zamanki demans bakım uygulamalarının yanında ergoterapinin etkisini araştırdı. Bu çalışma, ergoterapi müdahalesinin etkisini ölçmek için bir başlangıçtı, son testte (3 ayda) ve takip eden (6 ayda) gözlemsel bir tasarım kullanıldı. Ergoterapi müdahalesini alan katılımcılar arasında bilişsel skorlarda sabit kalma, ve sorunlu davranışsal semptomlarda azalma görüldü

 

  • Bilişsel skorlar 6 ay boyunca sabit kaldı, bu da ilerleyen bir hastalıkta beklenebilecek bir düşüşün kaydedilmediğini gösteriyor.
  • İşlevsel performans puanları müdahale sırasında 3 ay korunmuş, ancak 6 aylık takipte düşüş göstermiştir.
  • Davranış belirtileri müdahale sırasında belirgin şekilde azaldı ve bu gelişmeler 6 ayda devam etti.
  • Rapor edilen yaşam kalitesi skorları müdahale sırasında düzeldi ve takipte önemli ölçüde düştü
  • Hem bakım verenin yük puanları hem de bakım sağlamak için harcanan süre 3 ayda önemli ölçüde azalmıştır ve 6 ayda sürekli iyileşme göstermiştir

 

Katılımcılar, hekimleri tarafından ergoterapi almaları için yönlendirildiler ve bir ergoterapist tarafından 3 aylık müdahale süresince 12 ila 15 ev ziyareti sırasında “standart tedavi prosedürü” aldılar. İlk seanslarda (seans 1-2), biliş ölçütleri (Mini Zihinsel Durum Sınavı); fonksiyonel durum (Demansta Engellilik Değerlendirmesi) ve davranışsal belirtiler değerlendirildi. (Nöropsikiyatrik Envanter). Bakıcı yükü dahil olmak üzere (Zarit Yükü Röportajı), demans hastalarında yaşam kalitesini kaydetmek için görsel bir analog skala ve önceki ay verilen bakım miktarının ölcümleri yapılmıştır (saat cinsinden). Bu önlemler 3 aylık müdahaleden sonra ve yine 3 aylık dönemden sonraki 6 ayda tekrar edildi.

 

Araştırmacıların, ergoterapi gibi farmakolojik olmayan müdahalelerin etkilerini ölçmeye çalıştıkmaları sevindiricidir. Örneğin, Alzheimer ve ilişkili hastalıkları (ADRD) olan bireyler için araştırma müdahalelerini zorlaştıran iki şey şunlardır:

 

  • ADRD, zaman içinde kötüleşen bir hastalık yörüngesine sahip ilerleyici bir nörodejeneratif hastalıktır.
  • Şu anda hastalığın etkilerini tersine çevirmenin kesin bir yolu yoktur.

 

Genel bakım hedefleri, kötüleşen bir durum karşısında işlev ve yaşam kalitesini en üst düzeye çıkarmaktır. Bu hedefler ergoterapi felsefesi ile açıkça örtüşebilir, ancak geleneksel rehabilitasyon bakım ortamlarına ve modellerine dönüştürülmesi daha zordur.

 

Yazarlar bu çalışmada sınırlamalar olduğunu kabul ettiler ve özellikle bir kontrol grubunun bu tasarımda pratik olmadığını savundular.

 

Yazarlar tarafından belirtilmeyen noktalardan biri de demansın erken evrelerinde ergoterapinin etkisinin büyük önem taşımasıdır. Her ne kadar kişiye özgü diğer önlemler hastalığın erken evrelerinde uygulanabilse de ergoterapi, hastalık için adaptasyon geliştirilmesinde kilit bir rol oynayabilir. span>

 

Kaynakça
https://www.aota.org/Publications-News/AOTANews/2017/New-Study-Finds-Benefits-of-Occupational-Therapy-for-Dementia.aspx

Dilgem uzmanlarından destek almak ve randevu oluşturmak için: +90 (216) 456 42 42
                                                                                                                 +90 (533) 165 60 94