Yeni Yürümeye Başlayan Çocuklar Neden Konuşma Gecikmelerine Sahip Olabilirler?

Yeni Yürümeye Başlayan Çocuklar Neden Konuşma Gecikmelerine Sahip Olabilirler?

Küçük çocuğunuzun konuşma gelişimini bozabilecek çok çeşitli sorunlar vardır. Çocuğunuzun sözcükleri doğru bir şekilde oluşturmasını engelleyen fiziksel bir bozukluk olabilir veya bir işlem sorunu olabilir, bu da çocuğunuzun iç iletişim sisteminin konuşmak için kullanılan vücut bölümleri ile beyin arasında etkili bir şekilde mesaj taşıyamayacağı anlamına gelir.

Çocuğunuzun sözlü becerilerindeki veya dil anlayışındaki olası gecikmelerden endişe ediyorsanız, dil ve konuşma gecikmelerinde rol oynayabilecek bu faktörleri göz önünde bulundurun.

1. Fiziksel Bozukluklar

Yarık damak, konuşmayı etkileyebilecek oral bir bozukluğun en uç örneğidir. Konuşma üretimini etkileyebilecek bir diğer sorun ise, alışılmadık derecede kısa bir frenulum olmasıdır. Frenulum, diş eti dokusu ile dil,dudak ve yanak arasında bulunan ve bu dokuları birbirine bağlayarak hareketlerini sınırlandıran yumuşak mukoza dokusudur.. Bunun gibi fiziksel sorunlar çoğunlukla çocuğunuz konuşmaya başlamadan önce çocuk doktorunuz tarafından gözlemlenir, ancak bazı durumlarda, çocuğunuz bir diş hekimi görmeye veya gecikmiş konuşma belirtileri göstermeye başlayana kadar gözden kaçabilir.

2. Oral-Motor Sorunlar

Konuşma gecikmesi olan birçok çocuğun konuşma üretiminden sorumlu beyin bölgelerinde iletişim ile ilgili bir sorun olduğunda, Çocukluk Çağı Konuşma Apraksisi (ÇÇKA) görülebilir. Bu durumda, çocuğunuz konuşmak için kullandığı kasları ve vücut bölümlerini kontrol etmekte problemler yaşayabilir. Örneğin dudakları, dili veya çenesi, belirli sesleri üretmek için yapmaları gereken hareketleri yapamayabilir. Bu tür konuşma problemleri kendi başlarına görülebilir veya beslenme problemleri gibi diğer oral motor güçlüklerle birlikte görülebilirler.

3. Genel Gelişim Gecikmesi

Konuşma gecikmesi diğer gelişimsel gecikmelerle ilişkili olabilir. Her çocuk kendi hızında gelişim aşamalarına ulaşır, ancak diğer becerilerin ve yeteneklerin de normalden daha yavaş geliştiğini fark etmeye başlarsanız, çocuk doktorunuzla çocuğunuzun bir değerlendirmesinin yapılması hakkında konuşmak isteyebilirsiniz. Özellikle, motor, sözel ve bilişsel becerilerin çocuğunuzun yaş seviyesi için hedeflenip hedeflenmediğine dikkat edin.

Gelişimsel gecikmelerle ilgili konuşma problemleri arasında çok az konuşmak (ya da hiç konuşmamak), başkaları tarafından söylenenleri anlamamak, başkalarının söylediklerini tekrarlamak ya da konuşurken duygu ve tonlama yokmuş gibi konuşmak sayılabilir.

4. İşitme sorunları

İşitme sorunları da gecikmiş konuşmayla ilişkilidir, bu nedenle çocuğun konuşma ile ilgili bir sorunu olsun veya olmasın bir işitme uzmanı tarafından test edilmelidir. İşitme kaybı olan bir çocuk, kendi konuşmasının yanı sıra etrafındaki konuşmaları da anlamakta zorlanmaktadır. Bu, belirli kelimelerin ne olduğunu anlamayı ve uzmanlaşmayı zorlaştırır ve ardından kelimeleri taklit etmesini ve dili akıcı veya doğru bir şekilde kullanmasını engeller.

5. Kulak enfeksiyonları

Ne yazık ki, üçüncü doğum günlerinden önce çocukların birden fazla kulak enfeksiyonu geçirmeleri çok yaygın bir durumdur. Ancak bu, enfeksiyonu olan bir çocuğun işitme sorunları ve konuşma gecikmeleri için otomatik olarak risk altında olduğu anlamına gelmez. Tedaviden sonra sorunsuz bir şekilde temizlenen kulak enfeksiyonu, çocuğunuzun konuşma problemleri riskini artırmaz. Kronik enfeksiyonlar ise konuşmayı etkileyebilir.

Bu enfeksiyon türleri, çocuğunuzun orta kulağındaki iltihaplanma ve enfeksiyon ile karakterizedir. Bazı durumlarda enfeksiyon tipik tedavilerle temizlenemeyebilir ve kısa sürede geri gelmeye devam edebilir. Çocuğunuz bu kategoriye girerse, çocuk doktorunuz bir Kulak, Burun ve Boğaz (KBB) uzmanını görmenizi isteyebilir veya çocuğunuzun kulak tüpleri almasını önerebilir.

Kaynakça: https://www.verywellfamily.com/causes-of-toddler-speech-delays-289665