VitalStim Terapisi Uzmanlık Eğitimi: Yetişkin Yutma Bozuklukları

 • Dr. John Kelly, M.P.T., Karin Mitchell, M.A. CCC-SLP
 • 22/01/2023 10:00
 • 18s 30dk
 • CERTIFICATE
 • tr, en
 • Yüz Yüze Seminerler
+KDV

Bu seminerle ilgili detaylı bilgi almak ve bir sonraki seminer için yerinizi ayırtmak için aşağıda yer alan iletişim formunu kullanarak DİLGEM uzmanlarına ulaşabilirsiniz.

Paylaş Paylaş

# Tarih İçerik Süre
1VitalStim Terapisi Sertifika Programı: Yetişkin Yutma Bozuklukları Birinci Gün 22/01/2023 10.00-20.30630dk
2VitalStim Terapisi Sertifika Programı: Yetişkin Yutma Bozuklukları İkinci Gün 23/01/2023 10.00-18.00480dk

VitalStim® Terapisi Uzmanlık Eğitimi: Yetişkin Yutma Bozuklukları

Bu dinamik ve yenilikçi program, yutma bozuklukları terapisinde bir devrim yaratmıştır. Disfaji Terapistleri / Yutma Bozukluğu Terapistleri bu eğitimden alacakları Uzmanlık Sertifikası ile çalıştıkları kurumların daha modern ve teknolojiyi yakından takip eden bir yer olmasını sağlayacaklardır. VitalStim® Terapisi, geleneksel yutma bozuklukları teknikleri ile Nöromasküler Elektrik Uyarımını birleştiren FDA onaylı bir terapi yaklaşımıdır. Bu uygulamalı yeterlilik eğitimi, yutma mekanizmasının fizyolojisi ve kinesyolojisi ile patolojik yutma mekanizmaları ve süreçleriyle ilgili konuları kapsamaktadır.

NMES’e dair temel ilkeler ve kavramların öğretimi ile birlikte VitalStim® Terapi protokolünün kullanımı detaylı olarak anlatılıp uygulama yapılacaktır. Katılımcılarla, biri yutma bozukluğu uzmanı diğeri ise elektrik uyarım uzmanı olan iki eğitmen bire bir ve özel olarak ilgileneceklerdir. Yoğun uygulama fırsatları aracılığıyla katılımcılar, nöromasküler elektrik uyarımına dair kuramsal bilgileri yutma bozukluklarına uygulama şansı bulacaklardır. Bu program, yutma bozukluklarında NMES kullanımı için akredite olmuş tek programdır ve katılımcıların VitalStim® Terapi programını güvenle ve güvenli bir şekilde uygulayabilmeleri için ihtiyaç duydukları tüm bilgi ve deneyimi kendilerine sunmaktadır. VitalStim® Uzmanı olmak size, çalışmalarınıza ve çalıştığınız kuruma değer katmakla birlikte vakalarınızda elde ettiğiniz sonuçları iyileştirecektir!

NOT: Bu 2 günlük VitalStim® Uzmanlık Eğitimi, katılımcılara VitalStim® teknolojilerini yutma bozukluklarında nasıl kullanacaklarını öğretecektir. DJO, VitalStim adında lisanslı bir teknoloji markası geliştirmiş ve patent hakkını almıştır. Mevcut benzer başka bir ürün olmadığı için eğitim içeriği VitalStim’in güvenle ve güvenli bir şekilde nasıl kullanılması gerektiğine dair bilgilerden oluşmaktadır.

VitalStim® Terapisi Uzmanlık Sertifika Programı aşağıdaki koşulları yerine getiren katılımcılara verilecektir:

 1.  Yazılı son testi başarıyla geçmek
 2. VitalStim® Terapisini doğru bir şekilde uygulayabildiğini göstermek.

VitalStim® Terapisi – Yetişkin

2003 yılında yutma alanı çalışanları ile buluşan, VitalStim® Sertifika Programı, yutma bozukluklarının terapisinde kullanılan NMES cihazı için FDA tarafından onaylı tek yetkinlik kursudur. Bu program yutma terapisinde bir çığır açmıştır. Başlangıcından bu yana, klinik uygulama ve araştırmalardan elde edilen deneyimleri dikkate alarak sürekli olarak güncellenmiş ve yenilenmiş bir eğitim programıdır. Programın en son hali, şu ana kadar ki en kapsamlı ve etkili hali olmakla birlikte yutma terapisinde NMES kullanımına dair çeşitli eğilimleri bir arada sunmaktadır. Sunduğumuz bu yeni içerik, son dönem bilimsel araştırmaların sonuçları, güncel terapi protokolleri ve mevcut ekipmanlar hakkında detaylı bir bilgilendirme yapmaktadır.

VitalStim® Terapi ve Dahası: DINES (NMES ve Yutma Egzersizlerinin Bütünleştirilmesi)

Resmi olarak onaylanmış olan bu uygulamalı yeterlik eğitimi, normal ve anormal yutma mekanizmalarında kas fizyolojisi, kinesyoloji ve patoloji konularını ele almaktadır. NMES kullanım ilkeleri ile aktif yutma bozukluğu egzersiz terapisi bir arada öğretilir.  FDA onaylı araçlarla NMES’in yutma protokolü içerisindeki kullanımı yutma mekanizmasının nörofizyolojisi esas alınarak anlatılır. Frekans, faz süresi, aşama döngüsü vb. NMES parametrelerinin nasıl ayarlanması gerektiği belli tedavi protokolleri içerisinde ve detaylı uygulama fırsatları sunularak öğretilir. Hasar modeli (patoloji, semptomlar, belirtiler, bozukluklar ve hasarlar) kullanılarak vaka değerlendirmeleri yapılır ve tedavi planı geliştirme alıştırmaları yapılır.

Katılımcılar, biri yutma bozukluğu uzmanı diğeri elektrik stimulasyon uzmanı olan iki eğitmen tarafından bire bir eğitilirler. Eğitmenlerimiz FDA onayı ile ilgili gerekli bilgileri katılımcılarla paylaşırlar ve yutma bozukluklarında kullanımı sürekli gelişen NMES hakkında klinisyenlerin en iyi şekilde donatmak için mevcut araç gereçler hakkında klinik seçeneklerin neler olabileceği konusunda detaylı bilgilendirme yaparlar.

Eğitim sürecini başarıyla tamamlayan katılımcılar yutma bozuklukları terapi programlarında başarılı NMES uygulamaları yapabilen etkin VitalStim ve DINES uygulayıcıları olurlar.

Eğitimin Ön şartları

 1. Çevrimiçi anatomi ve MBS tekrar derslerinin başarıyla tamamlanması
 2. Yutma yönetiminde belli bir bilgi ve deneyim birikimi
 3. Aktif vaka yükü içerisinde yutma bozukluğu vakalarının olması

DINES Uzman / Uygulayıcı olma hakkı aşağıdaki koşulları sağlayanlara verilecektir;

 1. Çevrim içi dersi alıp ödevleri yapan, çoktan seçmeli quizleri en az %80 başarı ile tamamlayan
 2. Yüz yüze eğitime katılıp yazılı sınavı %80 başarı ile geçen ve yutma terapisinde NMES uygulamasını güvenli ve etkin şekilde kullandığı eğitmenler tarafından onaylanan katılımcılara verilecektir.

Dr. John Kelly, M.P.T.

St. Augustine Üniversitesi Fizyoterapi programından mezundur. John’un 17 yılı aşkın akut yatan hasta ve hastanede ayaktan tedavi rehabilitasyonu deneyimi vardır. Şu anda Tennessee’deki Siskin Rehabilitasyon Hastanesinde klinik müdürüdür. Kendisi tam zamanlı hasta hizmeti ve yönetimle ilgili sorumluluklarını dengelemeye devam etmektedir. Nörogelişimsel Tedavi Derneği sertifikasına sahiptir. Klinik doktorasına ve manuel terapi sertifikasına yönelik çalışan deneyimli bir manuel oropedik terapisttir. Aynı zamanda sertifikalı bir VitalStim® eğitmenidir ve ortopedik ve elektroterapi derslerini ülke çapında vermektedir. John başarılı bir klinik eğitmenidir ve sürekli olarak hastalarla olağanüstü yakınlığı ve kurs katılımcılarının güçlü değerlendirmeleri ile ünlüdür.


Karin Mitchell, M.A. CCC-SLP

Karin Mitcheel dünyaca tanınmış bir Dil ve Konuşma Terapistidir. Uzmanlık alanları; beslenme ile yutmanın bakımı ve tedavisi, tıbbi olarak kırılgan bebeklerin ve çocukların gelişimsel bakımı ve pediatrik travmatik beyin hasarıdır. Öğretmeye ve başkalarına yardım etmeye olan sevgisi, onu hem ülke çapında hem de uluslararası alanda eğlenceli ve sürekli eğitim kursları hazırlamaya ve vermeye yönlendiriyor.

Çalışma alanları: YYBÜ’de Gelişimsel Bakım, İşaret Temelli (Cue Based) Besleme, pediatrik besleme ile yutmanın değerlendirmesi ve tedavisi, VitalStim kullanımı, yutma çalışmaları, klinik analiz ve karar vermeyi iyileştirmek, medikal kırılgan bebekler ve çocukları emzirme ve beslenme becerisi edinimini destekleyen gelişimsel kilometre taşlarıdır. Karin, kariyerinde 1995 yılında başladığı dönemden itibaren, başkalarına da öğretmek amacıyla öğrenme imkanları ve yaratıcı yollar aradı. Şimdi California’daki CHOC Çocuk Hastanesinde YYBÜ ve Besleme Takımında baş terapist olarak hizmet vermektedir. Nörogelişimsel Tedavi ve Duyu Bütünleme Terapisi tedavilerinde güçlü bir teorik temeli ve klinik deneyimi olan Karin ayrıca NOMAS eğitimi almıştır ve VitalStim® eğitimi almıştır. Tıbbi asistanlar, hemşireler, fizyoterapistler, ergoterapistler ve dil ve konuşma terapistleri dahil olmak üzere klinik personele; uygun gelişimsel bakım, konumlandırma, kullanma ve beslenme becerileri eğitimi vermektedir. Karin, CHOC’taki uzmanlaşmış Küçük Bebek Ünitesi’nde kanıta destek personelinin ihtiyaç duyduğu sürekli eğitim serisini içeren dayalı gelişimsel bakım için ünite protokollerinin ve bakım planlarının geliştirilmesinde etkili bir isimdi.

Dokunma Tedavisi, Gelişimsel Bakım, Yenidoğanlara İlişkin Besleme, Emzirme Koalisyonu, Palyatif Bakım, Nöro YYBÜ Ekibi, Travma Ekibi ve Aile Merkezli Bakım komitelerinde aktif üyedir. Kendini işine adamış bir lider olan Karin, zamanının çoğunu klinisyenlerin desteklenmesi ve geliştirilmesine ayırmaktadır. Ayrıca tıbbi olarak hassas hastalarla klinik analiz ve terapötik etkililik konusunda terapistin becerilerini geliştirmeye odaklı bir mentor olarak hizmet vermektedir. Hastaları ve ailelerini destekleyici çalışmalar yapmaktadır. Tıbbi açıdan kırılgan bebekleri ve çocukları desteklemek amacıyla yerel derneklerde, toplum merkezlerinde, yerel üniversitelerde ve okullarda konuşmalar yapmaktadır.

Seminer Çıktıları

Bu seminerin katılımcıları aşağıdaki kazanımlara sahip olacaktır;
 • Yutma bozukluklarından NMES kullanımında onaylı tek kurumdan Uygulayıcı/Uzman Sertifikası
 • VitalStim uygulayıcı ünvanı
 • DINES uygulayıcı ünvanı
 • NMES Klinik Danışmanlarına erişim hakkı
 • VitalStim/DINES Facebook gruplarına katılma hakkı—Binlerce kişilik bir özel Uygulayıcı grubu
 • VitalStim/DINES resmi uygulayıcıları arasında yayınlanma hakkı
 • VitalStim/DINES uygulayıcıları resmi belge kütüphanesine erişim hakkı
 • VitalStim/DINES uygulayıcılarına sunulan sürekli eğitim olanaklarına erişim hakkı
 • NDC sınav uygulamalarında $50 indirim hakkı

Program Akışı

1. Gün

 • 10:00 - 10:30: Giriş, eğitime genel bir bakış
 • 10:30 - 12:00: Yutma fizyolojisi ve anatomisinin hatırlanması
 • 12:00 - 12:15: Ara
 • 12:15 - 12:45: Yutmanın Kinesyolojisi
 • 12:45 - 13:00: Baş ve boyun yapılarının palpasyonu (el ile muayenesi)
 • 13:00 - 14:00: Anormal yutma (disfaji)
 • 14:00 - 15:00: Öğle Yemeği Arası
 • 15:00 - 16:30: MBS yorumlama
 • 16:30 - 16:45: Ara
 • 16:45 - 18:00: Elektrik uyarım: Temel kavram
 • 18:00 - 19:00: Elektrik uyarım: Uygulama
 • 19:00 - 20:30: Yazılı Sınav

2. Gün

 • 10:00 - 10:45: 1.Günün özeti, S&C
 • 10:45 - 12:45: Yutmada elektrik uyarım: Kuram
 • 12:45 - 13:00: Ara
 • 13:00 - 13:45: Yutmada elektrik uyarım: Uygulama
 • 13:45 - 14:45: Öğle Yemeği Arası
 • 14:45 - 16:15: Yutmada elektrik uyarım: Uygulama (devamı)
 • 16:15 - 16:45: Terapi ilerlemesi, diyet değişimleri, örnek olaylar
 • 16:45 - 18:00: Elektrik uyarımın terapi planı içerisine dahil edilmesi– uygulama ve sınama
SKU-973