Floortime Terapisinin Otizme Faydası Nedir?

Floortime Terapisinin Otizme Faydası Nedir?

Bu makalede floortime terapi yönteminin otizme faydaları hakkında okuyucularımızı bilgilendirmek amacıyla yazılmıştır. Çocuklar oyun yoluyla öğrenirler. Gelişmekte olan çocuklar genellikle fiziksel ve sosyal beceriler geliştirmek, farklı kişilikleri ve karakterleri denemek ve arkadaşlıklar kurmak için oyunu kullanırlar. Ancak otizmli çocuklar oyunları çok farklı şekillerde oynayabilirler. Tek başlarına oynamaları daha muhtemeldir ve oyunları, akıllarında belirli bir amaç bulunmadıkça çoğu zaman tekrar eder. Kendi hallerine bırakılmış otizmli çocuklar genellikle kendi yeteneklerini veya ilgi alanlarını keşfedemeden, sıkıntıya kapılmış halde kalırlar.

Oyun terapisi, otizmli çocukların kendilerini daha eksiksiz hale getirmelerine yardımcı olan bir araçtır. Ayrıca, doğru koşullar altında ebeveynlerin spektrumdaki çocuklarıyla daha iyi ilişki kurmayı öğrenmelerine yardımcı olacak bir araç olabilir.

Floortime, otizmli çocuklar için geliştirilmiş ilişki-temelli bir terapi yaklaşımıdır. Müdahale “Floortime (Yerde zaman)” olarak adlandırılmıştır, çünkü ebeveynler çocuk ile birlikte yere oturur/yatar ve çocukla onun seviyesinde oynar veya etkileşime girer. ABA terapisine alternatif olarak geliştirilmiştir. Bazen de ABA ile birlikte kombine olarak kullanılır.

Amaç, yetişkinlere çocuklarına yardım edebilmeleri için “İletişim çemberlerini” genişletmelerini sağlatmaktır. Yetişkinler çocukların seviyesinde iletişim kurar ve çocukların güçlü yönleri üzerinde çalışırlar.

Terapist ve ebeveynler çocuk ile çocuğun sevdiği/zevk aldığı aktiviteler üzerinden etkileşime girer. Aslında çocukların oyunlarına dışarıdan dahil olurlar ve çocuğun yönergelerini takip ederler.

 

Floortime Oyun Terapisi Nedir?

Oyun terapisi başlangıçta travma, kaygı ve zihinsel bozukluklarla başa çıkanlar için psikoterapi sağlama aracı olarak tasarlanmıştır. Bu bağlamda oyun, çocukların duygularını yerine getirmeleri ve sorunlarla başa çıkma mekanizmaları bulmalarının bir yolu haline gelmiştir. Bu tür oyun terapileri hala popülerdir ancak otizmli çocuklar için kullanılan oyun terapileri ile aynı değildir.

Otizmi olan çocuklara oyun terapisini öneren birçok uzman aslında Floortime terapisini öneriyor. Floortime, otizmli çocukların ilişkilerini ve sosyal iletişim becerilerini geliştirmek için uygulanan oyun tabanlı bir tekniktir. Bu terapide geniş bir içerik yelpazesi ve sertifikasyon programı vardır. Bu sertifika Gelişim ve Öğrenme Bozuklukları Disiplinler arası Konseyi aracılığıyla verilmektedir, ancak ulusal terapi derneklerinin hiçbiri tarafından tanınmamaktadır. Bu nedenle, çoğu oyun terapisti, yaşadıkları veya eğitildikleri kadar sertifikalandırılmamışlardır. Tabii ki, tüm otizm tedavilerinde olduğu gibi terapistin geçmişini, eğitimini ve referanslarını araştırmak ve ilerlemeyi yakından takip etmek görevi ebeveynin üzerindedir.

 

Floortime için Altı Kilometre Taşı

Floortime çocuğun zihinsel ve duygusal gelişimine katkıda bulunmak adına altı kilometre taşına ulaşmayı hedefler.

 • Oto-kontrol ve dünyaya karşı ilgi,
 • Diğer insanlarla ilişki veya yakınlık kurma,
 • İki yönlü iletişim,
 • Karmaşık (İleri düzey) iletişim,
 • Duygusal fikirler,
 • Duygusal düşünceler,

Terapist, ebeveynlere çocukları ile nasıl direkt olarak daha derin etkileşime geçebileceklerini öğretir. Bu süreç, Floortime yaklaşımın merkezindeki “İletişim çemberinin açılması ve kapanması” olarak adlandırılır.

Floortime; konuşma, bilişsel veya motor becerileri ile ayrı ayrı çalışmaz. Duygusal gelişime odaklanarak bu becerilerin hepsine ulaşmayı içerir.

Genel olarak, bu yaklaşım otizmli çocuğu potansiyeline ulaşabilmesi için sınırlarına kadar zorlamayı içerir. “Onların teşhisleri ne?” sorusu yerine “Onlar kimler?” sorusuna odaklanmayı tercih eder.

 

Floortime Nasıl İşler?

Floortime’ı uygulamak için sakin bir ortama ihtiyaç vardır. Burası ev de olabilir, profesyonel olarak düzenlenmiş bir ortam da olabilir.

Terapi seansları günlük 2 ile 5 saat arası değişir. Seanslar çocukla etkileşime girmek kadar aileyi eğitmeyi de içerir. Seans sırasında ebeveyn veya terapist çocuğun oyununa katılır ve çocuğun verdiği yönergeleri takip eder. Ebeveyn veya terapist gün geçtikçe çocuk ile daha karmaşık etkileşimlere girer.

Floortime okul öncesi çocuklarla uygulandığında normal gelişim gösteren çocukları da terapi seanslarına dahil eder.

Floortime ileri – geri oyunlara öncelik verir. Bu yapı ortak dikkat, etkileşim ve sorun çözme için temel oluşturur. Ebeveyn ve terapist çocuğun dikkatini sürdürmesinden, daha keskin etkileşimlere ve soyut, mantıksal düşünmeye kadar birçok konuda yardımcı olur.

 

Kimler Floortime Hizmetini Sunabilir?

Gerekli olan özel bir eğitimi görmüş aşağıdaki uzmanlık grupları mensupları Floortime’ı uygulamaya hak kazanır;

 • Çocuk Psikologları
 • Psikolojik Danışman Rehabilitasyon
 • Özel Eğitim Öğretmenleri
 • Dil ve Konuşma Terapistleri
 • Uğraşı Terapistleri

Ayrıca aileler ve bakıcılar da kitaplar, web siteleri ve eğitimler yoluyla floortime hakkında bilgi edinebilir, öğrenebilirler.

 

Otizmi Olan Bir Kişinin Neden Oyun Terapistini Görmesi Gerekir?

Otizm bir sosyal iletişim bozukluğudur. Otizmi olan çocuklar, diğerleriyle tipik şekilde ilişki kurmakta çok zorlanır.

Oyun, çocuklara (ve bazen yetişkinlere bile) otizmlerini ve kendilerini aşmanın ötesinde, paylaşılmış etkileşime geçmelerinde de yardımcı olmak için harika bir araçtır. Uygun şekilde kullanılan oyun, çocukların duygularını, çevrelerini ve ebeveynleri, kardeşleri ve akranlarıyla ilişkilerini keşfetmelerini de sağlayabilir.

Çok sık yapılan oyun terapisi ebeveynlerin otizmli çocuklarının büyümesinde ve gelişiminde aktif bir rol almalarını sağlayabilir. Oyun terapisi ebeveynlere öğretilebilir ve zaman içinde ebeveynler çocuklarının oyun terapisti olurken aynı zamanda çocuklarıyla daha güçlü ve anlamlı bir ilişki kurabilir.

 

Kaynakça

Bu makale Autism Speaks ve Lisa Jo Rudy kaynak alınarak yazılmıştır.