Konuşma Terapisi Nedir?

Konuşma Terapisi Nedir?

Dil ve konuşma terapisi olarak da adlandırılan Konuşma Terapisi, iletişimin dil ve üretim yönlerini ele alan bir sağlık uzmanlığıdır. Dil ve konuşma terapisi 5 alanı tedavi etmektedir; anlambilim, edimbilim, sözdizimi, morfoloji ve fonoloji. Fonoloji sesi ele alır, en küçük ses segmenti fonemdir. Morfoloji, geçmiş zaman veya karşılaştırmalı kelimeler gibi kelime oluşumunu ifade eder. Sözdizimi, doğru özne ve fiil anlaşmasını kullanmak gibi cümle oluşumlarını ifade eder. Yani bu alanlar ilkokulda ses bilgisi ve dilbilgisi öğrenmeye benzemektedir. Anlambilim anlamlar ile ilgilidir, ayrıca bu yüzden de bir kelime hazinesidir. Edimbilim ise, dilin sosyal iletişimsel yönü ile ilgilidir. Bir dil ve konuşma terapisti, bu alanların herhangi birine hitap edebilmektedir.

Konuşma terapisinde, çocuklarla çalışan ve pediatrik popülasyonda deneyime sahip profesyoneller, ayrıntılı bir değerlendirmeye dayalı tedavi planları geliştirirler. İyi bir dil ve konuşma değerlendirmesi, kapsamlı bir vaka geçmişinin yanı sıra gözlem ve standartlaştırılmış veya ölçüt referanslı değerlendirme araçlarından oluşur. Bir dil ve konuşma terapisti tipik olarak alıcı ve ifade edici dili, kelime dağarcığını ve artikülasyonu değerlendirir. Şüpheli bir sorunda, oral motor zayıflık, beslenme ve yutma, apraksi, pragmatik, akıcısızlık ve işitsel işleme gibi alanlar da değerlendirilebilir.

Bir terapi planı değerlendirmeye dayalıdır ve ölçülebilir hedeflerden oluşur. Bir dil ve konuşma terapisi seansı, çocuğun dikkatini çekmek için ilgi çekici, anlamlı etkinlikler kullanarak bu hedeflere ulaşmaya çalışacaktır. Ebeveyn veya bakıcı eğitimi, dil ve konuşma terapisinin önemli bir parçasıdır. Yeni becerilerin yaygınlaştırılması için ev uygulamaları şarttır! İyi  dil ve konuşma becerileri okul ve yaşam için önemlidir, bu yüzden şüpheli zayıflıklara hak ettikleri dikkati vermek önemlidir!

Bir dil bozukluğundan şüpheleniyorsanız erken müdahale oldukça önemlidir!

Kaynakça: https://www.speechandot.com/speech-therapy/