LSVT (Lee Silverman Ses Terapisi) Nedir?

LSVT (Lee Silverman Ses Terapisi) Nedir?

Lee Silverman Ses Terapisi (LSVT), Parkinson hastalığı gibi nörolojik koşullarda konuşma bozukluklarını iyileştirmeye yönelik bir terapi programıdır. Parkinson hastalığı, beyindeki dopamin üretiminin azalması sonucu motor becerilerin ve konuşma yeteneğinin etkilendiği bir nörolojik bozukluktur.

LSVT, 1987 yılında Dr. Lorraine Ramig ve Dr. Cynthia Fox tarafından geliştirilmiştir ve Parkinson hastalarının konuşma becerilerini geliştirmek için kullanılan bir yaklaşımdır. LSVT, büyük hareketler, güçlü ses kullanımı ve artan sözel çıktıyı hedefler. Program, hastaların ses şiddetini artırmak, konuşma hızını düzenlemek, ses tonunu düzenlemek ve konuşmayı daha anlaşılır hale getirmek için özel egzersizler ve teknikler içerir.

LSVT, Parkinson hastalarının konuşma bozukluklarını düzeltmek için bir dizi strateji kullanır. Bunlar arasında:

  1. Ses şiddetini artırmak: LSVT, hastaların ses şiddetini artırmak için özel egzersizler ve teknikler kullanır. Bu, daha güçlü bir ses çıkarmak ve konuşmanın daha net duyulmasını sağlamak için yapılan çalışmaları içerir.
  2. Konuşma hızını düzenlemek: Parkinson hastalarının konuşma hızı genellikle yavaşlar. LSVT, hastaların konuşma hızını düzenlemek ve konuşmayı daha akıcı hale getirmek için çeşitli stratejiler uygular.
  3. Ses tonunu düzenlemek: Parkinson hastalarının ses tonu genellikle monotonlaşabilir. LSVT, hastaların ses tonunu düzenlemek, sesin daha doğal ve etkili bir şekilde kullanılmasını sağlamak için özel çalışmalar içerir.
  4. Konuşmayı daha anlaşılır hale getirmek: Parkinson hastalarının konuşmaları bazen anlaşılmaz hale gelebilir. LSVT, hastaların konuşmalarını daha anlaşılır hale getirmek için iletişim stratejileri ve teknikler kullanır.

LSVT, bireysel terapi seansları veya grup terapisi olarak sunulabilir ve genellikle bir dizi seanstır. Program, hastaların günlük yaşamlarında konuşma becerilerini kullanmalarını teşvik eden ev egzersizleri de içerir.

LSVT, Parkinson hastalığı gibi nörolojik koşullarda konuşma bozukluklarını iyileştirmek için etkili bir terapi yaklaşımıdır. Ancak, her hastanın farklı olduğunu ve uygun tedavi seçeneklerinin hastanın bireysel ihtiyaçlarına göre belirlenmesi gerektiğini unutmamanız önemlidir. LSVT’nin kullanılması gereken durumlar ve tedavi süreci, bir konuşma dil patoloğu veya bir rehabilitasyon uzmanı tarafından belirlenmelidir.

LSVT, Parkinson hastalarının konuşma yeteneklerini artırmak için kanıta dayalı bir yaklaşımdır. Yapılan çalışmalar, LSVT’nin Parkinson hastalarında konuşma şiddetini artırdığını, konuşma hızını düzenlediğini, ses tonunu düzenlediğini ve konuşmayı daha anlaşılır hale getirdiğini göstermiştir. Ayrıca, LSVT’nin uzun vadeli etkilerinin olduğu ve hastaların günlük yaşamlarında konuşma becerilerini kullanmalarını teşvik ettiği bulunmuştur.

Ancak, LSVT’nin bazı sınırlamaları da bulunmaktadır. Program, yoğun ve zaman alıcı olabilir ve hastaların düzenli olarak seanslara katılmaları gerekebilir. Ayrıca, LSVT, diğer tedavi yöntemleri ile birlikte kullanılması gerekebilir ve her hastanın bireysel ihtiyaçlarına göre uyarlanmalıdır.

Sonuç olarak, LSVT, Parkinson hastalığı gibi nörolojik koşullarda konuşma bozukluklarını düzelten kanıta dayalı bir terapi programıdır. Uygun bir değerlendirme ve uzman rehberliğinde kullanıldığında, hastaların konuşma becerilerini artırmada etkili olabilir. Ancak, her hastanın bireysel ihtiyaçlarına göre değerlendirilmesi ve uygun tedavi seçeneklerinin belirlenmesi önemlidir.

Lee Silverman Ses Terapisi (LSVT) Nedir?

Parkinson hastalığı, her bireyi farklı bir şekilde etkiler, yani herkes aynı semptomları yaşamayacaktır. Örneğin, bazı insanlar konuşma ve ses şiddetindeki değişiklikler nedeniyle iletişim kurma becerilerinde zorluk yaşarlar. Bu, sosyal etkileşim isteğini daha da sınırlandırabilir ve sosyal izolasyonu artırabilir. Lee Silverman Ses Terapisi (LSVT), Parkinson hastaları için terapi ile ilişkili nörobiyolojik değişiklikler yaratmaya yönelik davranışsal bir tedavidir. Lee Silverman tarafından 1980’lerde geliştirilmiştir ve konuşma ve ses işlevinde hastaya sürekli iyileştirme sağlamak için özel olarak tasarlanmıştır.

LSVT LOUD

LSVT LOUD, Parkinson hastalarına seslerini yeniden kalibre etmelerini öğreten bir eğitim programıdır. Araştırmalar tedaviyi takiben ses tellerinin hacminde, aralıklarında ve bükülmelerde düzelmeler olduğunu göstermiştir. LSVT LOUD tekniği, eğitimli bir klinisyen tarafından uygulanan yoğun bire bir programdır. Katılımcılar dört haftaya yayılmış 16 saatlik bir oturuma katılır ve vokal egzersizleri yapmak için günlük ödevler alırlar.

LSVT LOUD, insanları sadece yoğun çalışmalarla kalmaz, aynı zamanda katılımcının ihtiyaçlarını ve ilgi alanlarını özel olarak ele almak için görevleri özelleştirir. İletişimi geliştirmek için kişisel hedefler oluşturmak, iyi teknik, etkili uygulama alıştırmaları ve bağlılığı geliştirmeye yardımcı olur.

Nasıl Yapılır?

LSVT LOUD’ un yoğun yaklaşımı motor öğrenmeyi ve nöroplastisiteyi, beynin yeniden duyma yeteneğini ve Parkinson hastalarının aslında daha ​​yüksek olan ses şiddetlerinin normal aralıkta olduğunu fark edebilmeleri için duyusal geribildirimi yeniden kalibre etmeyi sağlamaktır. Parkinson hastaları genellikle ses şiddetlerinin büyüklüğünü ve konuşma sırasında ortaya koydukları vokal çabaları yanlış algılarlar.

LSVT LOUD tekniği şunları amaçlamaktadır:

  • Ses şiddetini artırma
  • Artikülasyonu geliştirme
  • Tonlamayı iyileştirme
  • Güveni artırma
  • Ses ve konuşma ile ilgili duyusal işlemeyi değiştirme

LSVT LOUD ile sağlanan iyileştirmeler, çalışma, sürekli uygulama, kendi kendine izleme ve kalıcı değişimi sürdürmek için belirli eylemlere dikkat gerektirir. Başarı ölçüsü tedavi boyunca ve sonrasında ilerleyicidir.

LSVT BIG

Bu terapi yöntemi onlarca yıldır başarı göstermiştir ve teknik yakın zamanda Parkinson hastalarını vücutlarını daha normal kullanmaları konusunda eğitmek için uygulanmıştır.

LSVT BIG, hastaların daha büyük hareketler üretmeleri için kendilerini yeniden kalibre etmelerine yardımcı olan bir başka bireyselleştirilmiş terapötik yaklaşımdır. Hastaya denge, kalkma, giyinme ve rutinlerle ilgili görevlere yardımcı olmak için özel ihtiyaçlar ve bireysel hedefler hazırlanır. Program, LSVT LOUD ile aynı şekilde yapılandırılmıştır, ödevler ve egzersizlerle birlikte 4 seans boyunca hastaya uygulanır. LSVT BIG, normal hareketlerin hastaya nasıl göründüğünü ve hastanın hissettiğini anlamasını sağlar. Teknik, yeniden kalibrasyonun merkezi olan beynin öğrenme alanlarındaki gelişmeleri teşvik eder. İnsanların nasıl hareket ettiklerini düşündükleri ile gerçekte nasıl hareket ettikleri arasındaki uyumsuzluğu hissetmelerine ve anlamalarına yardımcı olur. Hastaların kendilerini daha güvende ve güçlenmiş hissetmelerine yardımcı olmak için sürekli uygulamadan elde edilen başarılı sonuçların alındığı da araştırmalarda bildirilmiştir.

LSVT Tekniği

Lee Silverman Ses Terapisi tekniği, dört haftalık eğitim döneminde ve sonrasında etkilidir. Kalıcı sonuçları korumak için günde yaklaşık 15 dakikalık bir uygulama ömür boyu devam etmelidir. Terapötik iyileşmede devam eden başarının anahtarı pratiktir. Hastalar sürekli desteği videolar, bireysel oturumlar, vokal egzersizler için geri bildirim üreten bir tıbbi cihaz ve tedavi protokollerine dayalı topluluk programları aracılığıyla edinilebilir.

Kaynakça

Bu makale Parkinson Disease kaynak alınarak yazılmıştır. Parkinsons Diseas hastalara ve bakıcılara öğrenmek, eğitmek ve sağlık profesyonelleriyle bağlantı kurmak için bir platform sunarak insanların Parkinson hastalığının kontrolünü ele geçirmelerine yardımcı olmaya çalışmaktadır.