Pediatrik Disfaji

Pediatrik Disfaji

Pediatrik Disfaji beslenme ve yutma bozukluklarıyla ilgilidir. Beslenme, yiyecek ve sıvının alınması, emilmesi veya çiğnenmesi ve yutulması dahil olmak üzere yeme veya içmenin herhangi bir yönünü içeren süreçtir. Beslenme, çocuklara ve bakıcılara gelecekteki etkileşimlerinin temelini oluşturacak iletişim ve sosyal deneyim fırsatları sağlamaktadır.

Yutma, hava yolunu korunurken tükürük, sıvı ve yiyeceklerin ağızdan mideye taşındığı karmaşık bir süreci kapsamaktadır. Yutma genellikle aşağıdaki dört aşamaya ayrılır:

 • Oral Hazırlık: Ağızda yiyecek veya sıvının yapışkan bir bolus oluşturduğu istemli aşama – sıvıları emmeyi, yumuşak bolusları ve katı yiyecekleri çiğnemeyi içerir.
 • Oral Transit: Bolusun dil tarafından arkadan itilmesiyle başlayan ve faringeal yutmanın başlamasıyla sona eren istemli faz.
 • Faringeal: istemli bir faringeal yutmanın başlamasıyla başlar ve bu, bolusu faringeal konstriktörlerin istemsiz peristaltik kasılması yoluyla farinkse iter.
 • Özofageal: Bolusun yemek borusu peristaltizmi süreciyle mideye taşındığı istemsiz evredir.

Beslenme Ve Yutma Bozuklukları

Beslenme bozuklukları, yutma ile ilgili problemleri içeren veya içermeyen bir dizi yeme aktivitesiyle ilgili problemlerdir. Beslenme bozuklukları, aşağıdaki davranışlardan biri veya birkaçı ile karakterize edilebilir:

 • Yiyecek alımından kaçınmak veya kısıtlamak
 • Yaşa uygun veya gelişimsel olarak uygun yiyecek veya sıvıları reddetmek
 • Sınırlı çeşitlilikte veya miktarda yiyecek veya sıvı almak
 • Gelişim düzeyi için bozucu veya uygunsuz yeme zamanı davranışları göstermek
 • Gelişim seviyeleri için beklenen kendi kendine beslenme becerilerinde ustalaşamama
 • Gelişimsel olarak uygun besleme cihazlarının ve gereçlerinin kullanılmaması
 • Optimum büyümeden daha azını deneyimlemek

Pediatrik disfaji, yutmanın dört evresinden birinde veya daha fazlasında ortaya çıkabilir ve aspirasyona (yiyecek, sıvı veya tükürüğün trakeaya geçişi) ve gıdanın burun boşluğuna doğru retrograd akışıyla sonuçlanabilir.

Beslenme ve yutma bozukluklarının uzun vadeli sonuçları şunları içerebilir:

 • Gıda isteksizliği
 • Oral isteksizlik
 • Aspirasyon pnömonisi ve/veya riskli pulmoner durum
 • Yetersiz beslenme
 • Dehidrasyon
 • Motilite bozuklukları, kabızlık ve ishal gibi gastrointestinal komplikasyonlar
 • Zayıf kilo alma hızı ve/veya yetersiz beslenme
 • Geviş getirme bozukluğu (gıdanın yeniden çiğnenmesini ve yeniden yutulmasını içerebilen sindirilmemiş gıdanın kasıtsız ve refleks olarak kusulması)
 • Enteral (gastrointestinal) veya parenteral (intravenöz) beslenme için devam eden ihtiyaç
 • Çocuk ve çocuğun ailesinin üzerindeki psikososyal etkiler
 • Boğulma, yetersiz beslenme veya yetersiz beslenme riski dahil olmak üzere yetişkinlikte de devam eden beslenme ve yutma sorunları.

Pediatrik Disfajide İnsidans Ve Prevelans

Beslenme ve yutma bozukluklarının insidansı, belirli bir zaman diliminde tanımlanan yeni vakaların sayısını ifade etmektedir. Beslenme ve yutma bozukluklarının prevelansı, belirli bir zaman diliminde beslenme ve yutma sorunları yaşayan çocukların sayısını ifade etmektedir.

Karmaşık ve tıbbi olarak kırılgan durumları olan çocukların hayatta kalma oranlarının artması ve çocuklukta gelişen pediatrik disfajiye  sahip bireylerin uzun ömürlülüğünün artması nedeniyle beslenme ve yutma bozuklukları insidansının arttığı varsayılmaktadır.

Pediatrik beslenme ve yutma bozukluklarının insidansı ve yaygınlığına ilişkin tahmini raporlar, örneklenen koşullar ve popülasyonlardaki farklılıklar, beslenme bozuklukları ve/veya yutma bozukluğunun nasıl tanımlandığı, değerlendirme yöntem ve önlemlerinin seçimi gibi faktörlere bağlı olarak büyük ölçüde farklılık göstermektedir.

 

Kaynakça

Bu yazı ASHA tarafından hazırlanmıştır. Orijinal versiyonuna buradan ulaşabilirsiniz.