Tele-Odyoloji Nedir? 

Tele-Odyoloji Nedir? 

Tele-odyoloji, odyoloji hizmetlerinin uzaktan, genellikle internet üzerinden sağlanmasıdır. Bu uygulama, işitme testleri, işitme cihazı ayarlamaları, danışmanlık ve eğitim hizmetleri gibi bir dizi odyolojik hizmeti kapsayabilir. Tele-odyoloji, özellikle ulaşımı zor olan kırsal veya uzak bölgelerde yaşayan, hareket kabiliyeti kısıtlı bireyler veya zaman kısıtlamaları nedeniyle yüz yüze hizmet alamayan kişiler için büyük avantajlar sunmaktadır.

Tele-Odyolojinin Faydaları

 1. Erişilebilirlik: Tele-odyoloji, coğrafi engelleri aşarak daha geniş bir hasta kitlesine hizmet sunar. Uzak bölgelerde yaşayan veya ulaşım sorunu olan kişiler için işitme sağlığı hizmetlerine erişim sağlar.
 2. Zaman ve Maliyet Etkinliği: Hastaların ve sağlık hizmeti sağlayıcılarının seyahat zamanı ve masrafları azalır. Bu, hem hastalar hem de sağlık kuruluşları için maliyet etkin bir çözüm oluşturur.
 3. Hızlı ve Esnek Randevu: Acil durumlarda veya takip gerektiren durumlarda hastalar hızla uzmanlara ulaşabilir. Randevu için esneklik, hastaların ihtiyaç duyduklarında yardım alabilmelerini sağlar.
 4. Kişiselleştirilmiş Hizmet: Tele-odyoloji, hastaların kendi evlerinin rahatlığında, kişisel ihtiyaçlarına yönelik daha fazla özelleştirilmiş hizmet almalarına olanak tanır.
 5. Güvenlik ve Gizlilik: Özellikle pandemi gibi durumlarda, tele-odyoloji, hastaların ve sağlık çalışanlarının sağlık risklerini en aza indirirken, aynı zamanda gizlilik ve güvenlik standartlarına uygun hizmet sunar.

Tele-Odyoloji Uygulamaları

 • Online İşitme Testleri: Hastalar, online platformlar aracılığıyla kendi işitme seviyelerini değerlendirebilir.
 • İşitme Cihazı Ayarlamaları: Uzmanlar, internet üzerinden işitme cihazlarının ayarlarını uzaktan yapabilir ve kullanıcıların işitme deneyimlerini optimize edebilir.
 • Danışmanlık ve Eğitim: İşitme kaybı yaşayan bireylere ve ailelerine yönelik danışmanlık hizmetleri ve işitme sağlığı üzerine eğitimler sunulabilir.
 • Takip ve Destek: İşitme cihazı kullanıcıları için uzaktan takip ve destek hizmetleri, kullanıcıların cihazlarından en iyi şekilde yararlanmalarını sağlar.

Zorluklar ve Çözümler

Tele-odyoloji, bazı zorlukları da beraberinde getirir. Teknolojik engeller, internet erişimindeki sınırlılıklar ve kişisel etkileşimin eksikliği, bu hizmet modelinin önünde engeller oluşturabilir. Ancak, sürekli gelişen teknoloji ve internet altyapısının iyileştirilmesi, eğitim ve farkındalık programları ile bu zorlukların üstesinden gelmek mümkündür.

Tele-odyoloji, işitme sağlığı hizmetlerinin geleceğinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu model, erişilebilirlik, maliyet etkinliği ve hizmet kalitesi gibi birçok avantaj sunarken, hastalara işitme sağlığı konusunda daha kapsayıcı ve esnek bir yaklaşım sağlar. Teknolojinin ve tele-sağlık uygulamalarının ilerlemesiyle, tele-odyoloji, işitme sağlığı hizmetlerinin daha geniş kitlelere ulaşmasında kilit bir faktör olmaya devam edecektir.

Tele-Oyolojinin Açıklaması

Çoğu insan sağlık hizmeti almaya vakit bulamıyor. Bu üzücü bir durum olsa da hayatın bir gerçeği. Kariyer ve aile sorumluluklarının getirdiği kısıtlamalar, birçok kişinin odyologlar gibi uzmanlar bir yana, hekimlerine ulaşmak için bile zaman bulmasını zorlaştırıyor.

Birde kırsal kesimlerde yaşayan insanlar gibi bakıma erişemeyen insanlar da var. En yakın odyoloji kliniği arabayla bir saat uzaklıkta olduğunda, tedaviye ulaşmak için kendilerinde bu gücü bulmaları zorlaşıyor.

Ancak günümüz teknolojisi, hastaların evlerinden bile çıkmadan işitme taraması veya işitme cihazı konsültasyonu almalarını mümkün kılmaktadır. Tele-odyoloji sayesinde, tedaviye ulaşmalarına engel olan şey ne olursa olsun ihtiyaç duydukları bakımı alabilirler.

Basitçe ifade etmek gerekirse, tele-odyoloji, odyolojiye dair hizmetlerin uzaktan verilmesidir. Odyolog ve hasta alışılagelmiş bir klinik ortamında buluşmazlar. Bunun yerine, aralarındaki etkileşim sanal bir iletişim platformu kullanılarak gerçekleşir. Bu, bir web sitesinde sanal odyoloji taramaları sunmak kadar basit olabileceği gibi, klinisyenlere kalite göstergeleri sağlayan tele-odyoloji makineleri gerektiren daha derinlemesine işitme taramaları da olabilir.

Tele-odyoloji, bir odyolog ve hasta arasındaki “toplantıları” da kapsayabilir. “Senkron” etkinlikler  olarak adlandırılan bu etkinlikler gerçek zamanlı olarak gerçekleşir. Bunu bir Zoom toplantısı veya Skype görüşmesi olarak düşünün. Ancak, HIPAA düzenlemeleri nedeniyle bu platformların hiçbiri kullanılamaz hale geldi. Bunun yerine, hastaların kişisel verilerinin tam olarak korunabilmesini sağlayabilen bir video konferans sistemine ihtiyaç duyuldu.

Asenkron olaylar, klinisyen ve hastanın aynı anda iletişim kurmaması durumunda meydana gelir. Bu e-posta yoluyla, çevrimiçi yapılan sohbetler veya diğer iletişim araçlarıyla gerçekleştirilebilir. Bunun tele-odyoloji modelleri de mevcuttur. Örneğin, bir hasta yaklaşan bir tele-seansa hazırlanmak için çevrimiçi bir işitme testi yaptırabilir.

Odyologlar Tele-Odyolojiyi şu yollarla uygulamalarına dahil edebilirler:

 • Sanal teşhis taramaları ve testleri
 • İşitme cihazı bağlantıları, oryantasyon ve sorun giderme
 • 3D video otoskopi
 • Timpanometri, işitsel beyin sapı testi ve OAE testi
 • Uygulamalar veya videolar bunu mümkün kılıyorsa işitme cihazı programlama da dahil olmak üzere bakım sonrası işitme cihazı hizmetleri
 • Denge bozukluklarının sanal değerlendirmesi
 • Evde işitsel rehabilitasyon
 • Tinnitus değerlendirmesi ve yönetimi
 • Koklear implantların uzaktan programlanması

Tele-Odyolojinin Zorlukları

 VA, 2009 yılında odyoloji hizmetinin mevcut olmadığı bölgelerde yaşayan hastalara bazı uzaktan odyoloji hizmetleri sunan bir pilot program geliştirdi. Pilot program sırasında 1.170 hasta sanal odyoloji hizmetleri aldı ve VA sonuçların “yüz yüze görüşmeler kadar iyi veya daha iyi” olduğunu bildirdi.

Ancak tele-odyolojinin önünde birçok engel bulunmaktadır. Örneğin, klinisyen veya hasta açısından yüksek hızlı veya sabit bir İnternet bağlantısının olmaması, bu hizmetin sunulmasını zorlaştırabilir.

Kullanıcı hataları veya video konferans yazılımı ya da mobil uygulamalarla ilgili zorluklar da bir sorun teşkil etmektedir. Çevresel değişkenlerden kaynaklanan yanlış düşünceler, hastaların test sonuçlarını anlayamaması ve genel olarak yüz yüze görüşme tercihi, günümüzde kullananlar için tele-odyolojiyi daha da zorlaştırabilir.

Tele-Odyolojinin Faydaları

Bu dezavantajlara rağmen, sanal odyoloji odyologlar için hayati önem taşımaktadır.

Göz önünde bulundurulması gereken temel faydaları şunlardır:

Tele-odyoloji, verimliliği artırırken bakım maliyetini düşürür. İyileştirilmiş hasta yönetimi, ortak klinik uygulayıcıları ve azalan seyahat masrafları bu denklemi sağlar.

Ülke çapında odyolog sıkıntısı yaşanması, Amerika’nın yaşlanan nüfusunun başka türlü ihtiyaç duydukları bakıma erişemeyebileceği anlamına geliyor. Tele-sağlık hizmetlerinin artırılması, bu uçurumun kapatılmasına yardımcı olur ve insanları bulundukları yere rağmen işin uzmanlarıyla buluşturur.

Hastalar bunu tercih ediyor. Hastalar genellikle yüz yüze randevular yerine uzaktan hizmetleri kullanarak daha hızlı ve daha rahat bir şekilde bakım alıyorlar.

Makalenin orijinaline buradan ulaşabilirsiniz.