(English) Yetişkinlerde Akut, Kronik ve İlerleyici Afazi Birinci Gün 25/10/2020 19.00-23.00

Lütfen derse başlamadan önce seminer kaydolun.

Geri dön:Yetişkinlerde Akut, Kronik ve İlerleyici Afazi