İhmal Edilen Çocuklar Deneyi – 1965

İhmal Edilen Çocuklar Deneyi – 1965

1965 yılında yapılan “İhmal Edilen Çocuklar Deneyi” (Neglected Children Experiment), çocuk gelişimi ve ebeveynlik üzerine yapılan önemli psikolojik araştırmalardan biridir. İhmal Edilen Çocuklar Deneyi, çocukların ihmal edilmesinin uzun vadeli psikolojik ve duygusal etkilerini incelemeye yönelikti.

İhmal Edilen Çocuklar Deneyinin Amacı ve Metodu

 • Amacı: Araştırmanın temel amacı, çocukların ihmal edilmesinin duygusal ve sosyal gelişim üzerindeki etkilerini belirlemekti.
 • Yöntemi: Deneyde, ihmal edilen çocuklarla, normal veya daha iyi koşullarda büyüyen çocuklar karşılaştırıldı. Çocukların davranışları, sosyal etkileşimleri ve duygusal durumları gözlemlendi.

Deneyin Bulguları

 • Sosyal ve Duygusal Etkiler: Deney, ihmal edilen çocukların sosyal becerilerde ve duygusal gelişimde önemli gerilikler yaşadığını gösterdi. Bu çocuklar, akranlarıyla etkileşimde zorluklar yaşadılar ve duygusal tepkileri sınırlıydı.
 • Bağlanma Sorunları: İhmal edilen çocuklar, güvenli bağlanma geliştirmede zorluklar yaşadılar. Bu, yetişkinlerle sağlıklı ilişkiler kurma becerisini olumsuz etkiledi.
 • Bilişsel Gelişim: Ayrıca, ihmal edilen çocukların bilişsel gelişiminde de gerilikler olduğu gözlendi. Öğrenme güçlükleri ve okul başarısızlıkları daha sık görüldü.

Eleştiriler ve Sonrası

 • Etik Kaygılar: Bu tür deneyler, özellikle çocukların maruz kaldığı olumsuz koşullar nedeniyle etik kaygılar doğurur. Modern psikolojide, katılımcılara zarar verebilecek deneyler etik standartlar nedeniyle kabul edilmez.
 • Uzun Vadeli Etkiler: Deney, ihmalin uzun vadeli etkilerine dikkat çekti ve çocuk gelişimi üzerindeki olumsuz etkileri konusunda farkındalık yarattı.

Eğitim ve Müdahalede Etkileri

 • Eğitim ve Müdahale Yaklaşımlarının Değişimi: Bu tür araştırmalar, ebeveyn eğitimi ve çocuk gelişimi müdahale programlarının geliştirilmesinde önemli bir rol oynadı. Çocukların ihmal edilmesinin önlenmesi ve müdahale edilmesi konusunda yeni yaklaşımlar ve politikalar geliştirildi.

İhmal Edilen Çocuklar Deneyi, çocuk gelişimi ve çocukluk döneminde yaşanan ihmalin uzun vadeli etkileri konusunda önemli bir bilgi kaynağı olmuştur. Ancak, modern araştırma etik standartları çerçevesinde, benzeri deneylerin yapılması ve çocukların risk altına konulması uygun bulunmamaktadır.

İhmal Edilen Çocuklar Deneyi, çocukların davranışlarını ve güvenli bağlanan çocukların arasındaki farkı belirlemek için yapılmıştır.

Deney 2 gruptan oluşmaktadır. 

 1. Grup: Yeterli güvenli ortam sağlanmış, çocukların ihtiyaçlarının karşılanmış, çocuğun ihtiyacını fark edip kısa sürede ihtiyaçlarına karşılık veren aileler tarafından yetiştirilmiştir ve çocuklar kreşe gönderilmiştir.
 2. Grup: Çocuğun fiziksel ve psikolojik ihtiyacının karşılanmadığı, bakıcıya verildiği ve erken yaşta sosyal hizmetler tarafından alınmış çocukları kapsar. Bu çocukların hemen hemen hepsi anoreksiktir ve bazılarında otizm belirtileri vardır.

Güvenli bağlanan çocuklar oyununa odaklanır. Yeni bir nesne gördüklerinde tanımaya çalışırlar. Oyuna dahil olur ve oyununa odaklanırlar. Etrafındakilere çok az dikkat ederler.

İhmal edilen kurumsallaşmış çocukların oyuna geçici bir ilgisi vardır. Dış çevreye fazla odaklanabilirler. Dış çevreye artan ilgi dolayısıyla oyun çok fazla ilgisini de çekmeyebilir. Duygusal olarak yoksun olan bu çocuklar anneleri yerine birilerini koymaya meraklı olabilirler. Oyun merakları çok azdır. Bazı çocuklarda ellerini havaya kaldırarak oyuncağa dokunmama gibi kaçınma hareketi görülmüştür. Bu çocukların çoğu anoreksiktir. Yeni nesnelere olan merak azdır. Çocukların seğiren dudak hareketleri, düzensiz ve ağır nefes alışverişleri, bazılarının hareketsiz kalması onların endişeli ve kaygılı olduğunu göstermiştir. Keşfetme iç güdüleri azalmıştır. İhmal edilen çocuklarda görebildiğimiz en ağır vakalardan biri de otizmdir.

Çocuk İhmalinin Nedenleri

 • Yoksulluk
 • Ebeveynler tarafından alkol ve uyuşturucu kullanımı
 • Çocuk istismarı mağduru olarak büyüyen yetişkinler
 • Depresyon, işsizlik sonucu yaşamın stresi altında kalan ebeveynler

Çocuk İhmalinin Etkileri

 • Kişilerarası İlişki Sorunları: Çocuk ihmali daha sonra sosyal sohbetlerden çekilme, topluluklara aktif katılımdan kaçınma ve akranlarla iletişim zorlukları yaşamasına sebep olur.
 • Öğrenme ve Gelişim Sorunları: Sınıfta odaklanma problemleri, akranlarına ayak uyduramama, ileri yaşlarda düşük akademik performans, kişinin yaşına göre dil ve konuşma bozukluğu yaşaması, okuma ve matematik üzerine gelişimsel problemler çocuk ihmalinde sıkça gördüğümüz konular arasındadır.
 • Ruh Sağlığı Sorunları: İstismara uğrayan çocuklarda TSSB, DEHB, anksiyete, stres ve depresyon görülür. Anoreksiya ve aşırı yeme bozukluğu gibi yeme bozuklukları da ebeveyn ihmalinden kaynaklanabilir.
 • İntihar Düşünceleri: Cinsel istismar öyküsü olan kişilerde, yaşadıkları içsel utanç ve suçluluk nedeniyle intihar girişimleri görülebilir. 
 • Alkol ve Diğer Uyuşturucu Kullanımı: Çocuklar artık rahat bir şekilde kendilerini ifade edemedikleri ve duygularını anlatacağı bir kişi bulamadıkları için çıkış yolunu uyuşturucu ve madde kullanımında bulmaktadır. İstenmeyen duyguları kaybetmek için maddelerde rahatlık bulmaktadırlar.
 • Şiddet ve Suç Teşkil Eden Faaliyetler: Fiziksel istismara uğrayan çocukların saldırgan davranışlar sergileme ve başkalarına zarar verme olasılığının daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Suç faaliyetleri, geçmişte yaşanan çocuk ihmalinin güçlü göstergesidir. 
 • Fiziksel Sağlık Sorunları: Beyin hasarı, işitme kaybı ve omurilik yaralanması erken yaşta ihmal yaşayan çocuklarda sıkça görülen sağlık sorunlarıdır. Dikkat edilmezse ölüm bile yaşanabiliyor.

Çocuk İhmalinin Önlenmesi

 • Gençlere erken eğitim vermek ve ebeveynlerin günlük yaşamda karşılaştıkları stresörlerle nasıl baş etmelerini öğreten aile planlaması yapılabilir. Ebeveynlere çocuk bakımı ve beslenme planının nasıl oluşturulacağı hakkında bir eğitim verilebilir ve maddi destek sağlanabilir. 
 • Depresyon, kaygı, anksiyete yaşayan ebeveynlere ruhsal ve zihinsel destek sağlanabilir ve sorunlarıyla baş etme yöntemleri öğretilebilir. Ebeveynlerin ruhsal ve duygusal bir şekilde sağlıklı olmaları daha sağlıklı bir çocuk yetiştirmelerine olanak sağlayacaktır.
 • Halkın ve toplumsal bilincin arttırılması çocuk ihmalini önlemede büyük katkısı olacağı düşünülmelidir. Ebeveynlere çocuk beslenimi bakımı, barınma ihtiyacı ve yeme ihtiyacını karşılayacak politikalar hazırlanabilir ve programlar uygulanabilir. 

Makalenin orijinaline buradan ulaşabilirsiniz.

ŞUBELERİMİZ